ANNONS:
Till Di.se

Utländska investerare kan sänka bolånemarknaden

  • OROLIG. Stefan Ingves, chef för Riksbanken, varnar för att utländska investerare kan överge svenska bostadsobligationer. Foto: Jack Mikrut

Riksbankschefen Stefan Ingves skruvar upp varningarna för hushållens skuldsättning ytterligare ett snäpp.
Utvecklingen skulle kunna få utlänningar att fly svenska bostadsobligationer, vilket kan leda till stigande bolåneräntor.

Utvecklingen är definitivt på väg åt fel håll, slog Stefan Ingves fast i ett tal på SNS seminarium om bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning på torsdagen.

Stigande bostadspriser kan leda till att utländska investerare förlorar förtroendet för svenska bostadsobligationer, vilket i sin tur kan leda till finansieringsproblem för bankerna, kronförsvagning, högre inflation och utlåningsräntor och fall i konsumtionen, anser Stefan Ingves.

”Om man antar att inga åtgärder vidtas alls ökar sannolikheten för att någon tappar förtroendet för det vi sysslar med i Sverige när det gäller det här och då kan vi råka ut för att hela systemet börjar knaka i fogarna. Det vill vi inte. Inträffar det kommer det att påverka både den finansiella stabiliteten och inflationstakten”, säger Stefan Ingves.

Obligationsräntorna skulle stiga samtidigt som Riksbanken dessutom antagligen skulle tvingas att höja styrräntan för att få ned inflationen, vilket skulle få ytterligare följdeffekter på hushållens efterfrågan.

Myndigheterna har ansvaret för att agera i den mån utvecklingen hotar den makroekonomiska och finansiella stabiliteten, och där ligger Sverige efter i tidtabellen, anser Stefan Ingves.

Han avfyrade på nytt ett batteri av förslag på åtgärder för att komma tillrätta med hushållens skuldsättning, däribland ett skuldkvotstak, det vill säga hur mycket hushållen får låna i relation till disponibel inkomst, och halverat ränteavdrag i tillägg till det planerade amorteringskravet. Ett skuldkvotstak på 600 procent skulle påverka 12 procent av alla nya låntagare, medan ett tak på 400 procent skulle påverka 40 procent.

Här har ekonomer pekat på risken för prisfall och i värsta fall en lågkonjunktur om åtgärderna införs samtidigt.

”Den bedömning vi gör är att det inte är en enskild åtgärd som löser de här frågorna utan man får ta det steg för steg och vidta ett antal olika åtgärder – både åtgärder som har att göra med efterfrågan på bostäder men också ytterligare åtgärder som ökar utbudet av bostäder.”

Ett amorteringskrav har små effekter anser Stefan Ingves.

Ett halverat ränteavdrag har däremot lite större effekt eftersom det påverkar hela stocken och inte bara nyutlåning, anser han. En halvering av ränteavdraget kan låta dramatiskt, men motsvarar i dagens lågräntemiljö endast en uppgång av boräntan motsvarande en ”normal” reporäntehöjning på 0,25 procentenheter, enligt Stefan Ingves.

”Vid högre räntenivåer blir effekten på hushållens boräntor av ett sänkt ränteavdrag naturligtvis större.”

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies