ANNONS:
Till Di.se

Skattemiljarderna går till trygghet

  • SPARAR. Många väljer att sätta skatteåterbäringen på bankkonto eller i köp av fonder. Foto: JESSICA GOW

Bankerna och fondbranschen hör till vinnarna när årets skatteåterbäring på drygt 30 miljarder kronor betalas ut under de närmaste veckorna.
Svenska folkets sparvilja har nått nya toppnivåer.

När 3,5 miljoner personer före midsommar får sin del av skatteåterbäringen på 30,5 miljarder kronor är det risk för att handeln och reseindustrin blir lite besvikna. Svenskarnas sparvilja är på topp, enligt de senaste mätningarna från Konjunkturinstitutet, KI.

Samtidigt är hushållens egna planer på större kapitalvaruinköp, som möbler, tvättmaskiner och tv-apparater, något mer restriktiva än normalt.

”Hushållen är lite försiktiga när det gäller stora inköp, även om bil- och bostadsförsäljningen går bra”, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Närmare åtta av tio svarade i KI:s majenkät att de sparar regelbundet. 17 procent anger att hushållets ekonomi går jämnt upp, medan bara 4 procent lånar eller använder sparkapital för att klara av ekonomin.

”I maj uppmättes en toppnotering i sparviljan och samtliga månader under 2014 finns på listan över månader med högst sparande sedan 1996. Vi befinner oss på en stabil topp i sparandet sedan ett år tillbaka”, säger Tor Borg.

Spartillväxten har varit stark sedan 1996 då bara vartannat hushåll hade ett sparande. I dag har 78 procent ett regelbundet sparande.

Det är en trend som bedöms hålla i sig, då svaren på KI:s frågor om sparande under kommande tolv månader också är på rekordhöga nivåer. Samtidigt föll andelen som inte avser att spara eller amortera under det kommande året från 22 procent i mars till 17 procent i maj.

Ökat trygghetsbehov

Den undersökning om hushållens värderingar som Skandia, Volvo och konsultföretaget Preera presenterade under tisdagen visar också på ett ökat trygghetsbehov. När personerna i undersökningen får välja ord som karaktäriserar personliga värderingar kommer ekonomisk stabilitet upp som nummer sju på listan. Enligt ”Sverigestudien 2013” låg ekonomisk stabilitet som nummer elva i fjol. 2009 fanns begreppet inte alls med i valet av de tjugo utryck som bäst visar de personliga värderingarna. I år toppas listan av begreppen familj, humor och ansvar.

En av vinnarna på den starka spartrenden är bankerna, som får tillgång till billigt kapital när sparkonton med låga räntor lockar kunder som söker sig till säkra placeringar. Enligt Bankföreningen uppgick bankernas inlåning från hushållen vid årsskiftet till 1.339 miljarder kronor, vilket motsvarar närmare 40 procent av hushållens totala finansiella sparande. Det är en ökning med 70 miljarder kronor på ett år och en fördubbling sedan 2006.

Försäkringssparande

En fjärdedel av hushållens tillgångar finns i försäkringssparande, som pensioner och kapitalförsäkring.

Som nummer tre och fyra på sparandets topplista kommer fonder och aktier, med 677 respektive 592 miljarder kronor i kapital.

”Trenden för fondsparande är på väg uppåt. Det senaste året är nettosparandet i fonder 120 miljarder kronor, vilket överträffar bankkontoinsättningarna”, säger Tor Borg.

Vad tror du sker med skatteåterbäringen?
”Pengarna går till både sparande och konsumtion. Yngre personer, upp till 30 år, kommer att lägga en stor del på semester, kläder och skor”, säger Tor Borg.

Semester och bostad

Under våren frågade SBAB drygt 1.000 personer hur de skulle hantera en oväntad skatteåterbäring på 10.000 kronor. Tre av tio väljer att sätta pengarna på ett bankkonto. Högt upp på listan kommer också semesterutgifter, bostadsrenovering, fondköp, kapitalvaror samt kläder och skor.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies