ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Olle Wästberg: Wikströms och Wetterstrands sidouppdrag bra för demokratin

Från början var det en självklarhet att förtroendevalda hade uppdrag i näringslivet. Idén om att politikern ska vara fri från alla kontakter med företag bygger skadliga murar, isolerar politiker och försämrar demokratin, skriver OLLE WÄSTBERG, tidigare riksdagsledamot, statssekreterare och demokratiutredare.

Sveriges valda politiker har blivit alltmer professionaliserade. Den som är riksdagsledamot har det politiska uppdraget som yrke. Professionaliseringen medför isolering och elitisering. Det är en av förklaringarna till att klyftorna mellan väljare och valda ökar, något vi kunde konstatera i Demokratiutredningen.

Partiernas praxis har byggt upp en mur mot näringslivet. Att Liberalerna nu lyft bort Cecilia Wikström som EU-kandidat, eftersom hon är styrelseledamot i två företag, illustrerar detta. Liksom att regeringen kritiseras för att Maria Wetterstrand får utreda flygbränslet, samtidigt som hon sitter i en företagsstyrelse.

Går vi tillbaka i tiden var det självklart att riksdagsledamöter hade andra jobb parallellt med riksdagsuppdraget. Fram till 1950-talet sammanträdde riksdagen normalt bara några månader om året och arvodet var därefter. Det dröjde till 1960-talet innan riksdagsarvode motsvarade ett vanligt heltidsjobb. Det innebar att ledamöterna hade andra inkomstkällor. Det gjorde att de fick insikter i arbetsmarknaden, inte minst i företagsamheten, och hade breda kontaktytor.

När frågan om pensioner till riksdagsledamöter 1947 första gången togs upp avvisades det. Riksdagsmannen Elon Andersson (fp) menade att det var osunt för demokratin om ledamotskapet skulle ses som ett yrke och att pension inte borde utgå ”för en sådan episod i en medborgares liv”. 

Bertil Ohlin, under 23 år partiledare för Folkpartiet, kombinerade riksdagsledamotskapet med att vara professor på Handelshögskolan. Dessutom hade han styrelseuppdrag och var rådgivare till Enskilda banken. Gunnar Hedlund, under 22 år centerledare, var också samtidigt koncernchef för skogsbolaget NCB.

Sådant uppfattades sällan som komplicerat eller negativt. Min egen erfarenhet är att när jag själv 1976, som 30-åring, kom in i riksdagen var jag VD för stiftelsen Aktiefrämjandet, som hade till uppgift att försöka få fler svenskar att spara i aktier. Jag behöll VD-jobbet och eftersom min lön var mer än dubbelt så hög som riksdagsarvodet drogs arvodet av från lönen, men jag fick mer betalt från Aktiefrämjandet än från riksdagen. Detta används aldrig som ett argument mot mig, tvärtom. Att jag var VD på Aktiefrämjandet sågs som en merit, vilket gjorde att jag blev ledamot i finansutskottet. På samma sätt blev företagare ledamöter i näringsutskottet och fackliga ombudsmän i arbetsmarknadsutskottet. Syftet var att ta vara på kunskap och erfarenhet.

Allt sådant är främmande nu, i varje fall när det gäller näringslivet. Det finns en informell LO-grupp i riksdagen. Om någon är aktiv i Amnesty är det sannolikt ett argument för placering i utrikesutskottet, liksom det uppfattas som naturligt att en styrelseledamot i Rädda barnen arbetar för att barnkonventionen ska inkluderas i svensk lagstiftning.

Företagen uppfattas på annat sätt. Att Maria Wetterstrand, som kombinerar betydande kunskaper om miljö med erfarenhet från riksdagen, blir erbjudan att sitta i en företagsstyrelse är inte konstigt. Genom att acceptera det fick företaget, som arbetar med miljövänligt bränsle, insikter i det offentliga beslutsfattandet samtidig som Wetterstrand lär sig om de ekonomiska förutsättningarna för att kunna få miljövänlig produktion. Det gör henne till lämplig utredare om grönt flygbränsle. Och en utredning är en offentlig handling som sedan regering och riksdag ska ta ställning till. Besluten fattas inte av utredningen.

Liknande gäller för Cecilia Wikström. Att företag vill utnyttja hennes kunnighet är inte förvånande. Likaså är det ett värde att Wikström får löpande kunskap om hur företag fungerar. 

Det som kan uppstå som problem är om uppdragen skapar ett ekonomiskt beroende. Främst gäller det om de förtroendevalda är stora aktieägare. Att Wetterstrand köpt aktier som blivit värda 180.000 anges som ett argument mot henne.

Salig Folkpartiet var dock stolt över att Antonia Ax:son Johnson, en av världens rikaste kvinnor, satt i kommunfullmäktige för partiet och var medlem i partistyrelsen. Moderate Per Westerberg, en av de största aktieägarna i ASEA, satt i näringsutskottet och blev sedan näringsminister. Moderate Gunnar Hökmark har kombinerat sin ställning som europaparlamentariker med att sitta i styrelser, bland annat för ett försäkringsbolag.

Att ha inkomster också från annat håll än det politiska uppdraget kan dessutom bidra till att de valda blir mindre beroende av sitt politiska uppdrag och därigenom får större integritet. Börsnoterade företag har etiska regler som handlar om risk för insider-handel. Också folkvalda som sitter i företagsstyrelser måste följa dessa regler.

Just hemlig finansiell information skapar begränsningar. När jag själv 1991 blev statssekreterare i finansdepartementet lämnade jag omedelbart två styrelser där man gjorde kapitalplaceringar. Annat hade varit oetiskt och delvis olagligt.

Det bör inte vara någon hemlighet vilka sidouppdrag den folkvalda har. Transparensen ska vara total. Därför var det naturligt att Cecilia Wikström berättade för Liberalernas ledning vilka styrelseuppdrag hon fått, liksom att Maria Wetterstrand informerade regeringen om sitt styrelseuppdrag och om att hon köpt aktier.

Den rena lobbyismen är olämplig. Också detta löses genom full transparens.

Fredrik Reinfeldt betecknade, när han var statsminister, näringslivet som ett ”särintresse”. Nu – med Cecilia Wikström och Maria Wetterstrand som verktyg – byggs än högre murar mellan näringsliv och politik. Det innebär en allvarlig isolering av politiken.

Olle Wästberg

Ordförande i 2014 års Demokratiutredning.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer