ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Volvos Cars Sverige-vd: Strama inte åt bonus malus

DEBATT. För att elektrifieringen ska få brett genomslag krävs att priset på elbilar och laddhybrider hålls nere. Vår förhoppning är att regeringen justerar bonus-malus så att dagens laddhybrider berättigas bonus vid inköpstillfället, skriver Kristian Elvefors, vd för Volvo Car Sverige.

Andelen elektrifierade bilar börjar få större genomslag i nybilsförsäljningen i Sverige. I april låg andelen elbilar eller laddhybrider på 10,1 procent, att jämföra med 6,2 procent för samma månad 2018.

Volvo Cars har vi sedan några år börjat ställa om vår produktion mot en elektrisk framtid. 2025 ska hälften av de bilar vi säljer globalt drivas av el.

Detta ställer stora krav på oss, inte minst vad gäller kompetensutveckling för våra 43 000 anställda. Att konstruera bilar med annan drift än förbränningsmotorn kräver nya kunskaper, arbetsmetoder och leverantörskedjor.

De närmaste åren kommer vi att komma ut med en rad modeller på marknaden som är helt eller delvis elektrifierade. Den första rena elbilen av modell XC40 lanseras senare i år.

Vår bedömning är att det kommer att dröja ännu några år innan elektrifieringen får ett brett genomslag i Sverige. En nyckelfaktor är tillgången till laddpunkter och utbyggnad av en nationell infrastruktur för laddning av elfordon.

En annan är inköpskostnaden. Även om driftskostnaderna för en elbil är låga, vet vi att den höga prisnivån gör att många konsumenter tvekar. Det pågående bensinuppropet på Facebook visar tydligt hur kostnadsökningar påverkar hushållen och samhällsdebatten.

Ett viktigt steg mot en framtid där persontrafik i huvudsak sker med elbilar, är en fortsatt utveckling av marknaden för laddhybrider. Främst för att det är ett billigare alternativ än en ren elbil, men också för att dessa har lägre klimatpåverkan än bilar med förbränningsmotorer.

Enligt vår egen statistik ligger den svenska marknaden i topp när det gäller hur pass mycket laddhybrider körs på el. Det sker i ungefär 50 procent av driften, vilket är en hög siffra i ett europeiskt perspektiv.

Den andelen är dessutom högre i områden med större förekomst av laddpunkter tillgängliga för allmänheten.

Ska takten i infasningen av nya bilar med lägre miljöpåverkan öka på den svenska marknaden, behövs flera olika alternativ under en längre tid.

Staten har därför all anledning att fortsätta stimulera inköpen av laddhybrider. Men vid årsskiftet 2019/2020 riskerar dessa bilar att bli av med den subvention som finns via det så kallade bonus malus-systemet.

Då byter nämligen staten mätmetod för hur premie och skatt beräknas. Många av de bilar som i dag släpper ut under 60 gram koldioxid, och är berättigade till en bonus vid inköp, kommer att gå över den gränsen i och med det nya sättet att mäta utsläppen.

Därmed tappar de sin bonus helt, trots att det i grunden är samma bil och samma utsläppsmängd som förut. Hit hör nästan alla laddhybrider som finns på den svenska marknaden i dag. För Volvo Cars del innebär detta att endast en av våra laddhybridmodeller är berättigad till bonus.

En annan effekt av den nya mätmetoden är att flera mindre och medelstora bilmodeller, som i dag befinner sig i systemets ingenmansland mellan 60–95 gram i utsläpp, kommer över den övre gränsen och därmed blir föremål för ökad skatt.

Om möjligheten till en inköpsbonus försvinner vid årsskiftet är risken stor att försäljningen av laddhybrider minskar. Därmed riskerar elektrifieringen att stanna av.

Vår förhoppning är därför att regeringen gör en justering av bonus-malus-systemet som medger att dagens laddhybrider alltjämt berättigas till en bonus vid inköpstillfället.

Ett annat alternativ är att regeringen gör som i Danmark och skjuter upp införandet av ny mätmetod med ett till två år. På så sätt skulle en bredare reform av bonus-malus kunna göras till 2022 i enlighet med januariöverenskommelsen skrivningar.

Med tanke på klimatfrågans vikt borde det vara ett enkelt val för regeringen och samarbetspartierna att behålla skattestimulansen för laddhybrider så länge som möjligt.

Kristian Elvefors, Volvo Car Sverige

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies