1515

Volvo, Scania, m.fl: Sverige ska bli en fossilfri världsutställning

DEBATT. Den svenska klimatpolitiken är en naturlig del i svensk exportstrategi. I transportsektorn har vi unika förutsättningar med två stora tillverkare av tunga fordon. Genom att skala upp fem försöksverksamheter kan vi visa världen vägen framåt, skriver företrädare för Scania, Volvo, Svante Axelsson och Johan Rockström.

"Vi har förutsättningar att positionera Sverige i fronten för hållbar och modern välfärd", skriver Henrik Henriksson, vd Scania, tillsammans med företrädare för Volvo mfl.Foto:Amanda Lindgren

Den globala temperaturen fortsätter att öka. Fyra av de fem senaste åren är de varmaste på jorden sedan mätningarna började. Målet från Parismötet om att begränsa den globala temperaturökningen till väl under två grader ser svårt ut att nå. Ska det vara möjligt måste det till en snabb förändring i form av ny teknik både i energisektorn, våra transporter och industrin. 

I Sverige har regeringen satt upp målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi anser att den viktigaste åtgärden för ett litet land i en öppen ekonomi är att i konkret handling visa att fossilfriheten är en förutsättning för ökad välfärd både nationellt och globalt. Som föregångsland på klimatområdet, skapas möjligheter att utveckla ny teknik som snabbt kan spridas globalt. Den svenska klimatpolitiken har därför blivit en naturlig del i den svenska industri- och exportstrategin. 

Samtidigt står inte världen still och tittar på. Kina är på väg att inrätta världens största system för handel med utsläppsrätter, Frankrikes president Emanuel Macron öppnar för att höja koldioxidskatten till svenska nivåer och Storbritannien har tippat över, och fasar nu snabbt ut allt kol, med stöd av sin klimatlag. Detta driver fram investeringar i innovationer och på många håll går också näringslivet med många multinationella företag i spetsen längre med mer offensiva mål för utsläppsminskningar än vad staterna antagit. I september hålls Global Climate Action Summit i San Fransisco, på initiativ av Kaliforniens guvernör Jerry Brown och New Yorks tidigare borgmästare Michael Bloomberg. Mötet, som är det viktigaste förmötet inför COP 24 i Polen i december, är en stark internationell manifestation för teknologi och innovation för fossilfri utveckling där svenska lösningar är viktiga att visa upp. Att hamna i baksätet på denna internationella utveckling mot en modern fossilfri teknologi skulle hota vår industriella konkurrenskraft och svensk välfärd på lång sikt. 

För att Sverige ska lyckas hävda sig krävs tydliga mål och en aktiv innovations- och investeringspolitik. Regeringen har i samverkan med fordonsindustrin tagit initiativ till att starta pilotprojekt och testbäddar inom transportsektorn, satsningar som är viktiga för omställningsarbetet. 

Men för att gå från innovationsfas till kommersiella storskaliga satsningar på fossilfri teknik i transportsektorn krävs det att upphandlande företag och offentliga aktörer på den globala marknaden kan studera fossilfria transportlösningar som fungerar storskaligt för att våga göra stora beställningar. 

Vi måste därför skala upp verksamheten, ta steget från piloter med ett fåtal fordon och sätta den nya tekniken i verklig användning, det vill säga test av flottor med upp till ett hundratal fordon. 

Inom transportsektorn har Sverige unika förutsättningar med två stora tillverkare av tunga fordon. Fossilfritt Sverige, som är ett regeringsinitiativ för att påskynda klimatomställningen i Sverige, har därför i samarbete med Scania och Volvokoncernen identifierat fem arenor runt om i landet som snabbt kan växlas upp för att visa hur Sverige kan bidra till att utveckla fossilfria vägtransporter i hela världen. 

1. Elväg i Gävleborg

Utanför Sandviken har redan en kortare elväg byggts upp i samverkan mellan myndigheter och näringsliv. Regeringarna i Sverige och Tyskland har startat ett samarbete för att tillsammans utveckla denna teknik. Industriklustret i Gävle, Sandviken och Borlänge har de praktiska förutsättningarna för att nu genomföra elvägskonceptet fullt ut i kommersiell skala. En utbyggnad av elvägar i Sverige i den kommande nationella planen för infrastruktur skulle främja både klimatet och konkurrenskraften hos svensk industri.    

2. Flytande biogas i Kalmar län. 

Biogasen är ett klimatsmart biodrivmedel eftersom det i huvudsak använder avfall som råvara. För att biogasen ska övergå från att främst användas lokalt till att bli ett nationellt bränsle är det viktigt att göra den flytande så att den kan driva både tunga fordon och färjor. Kalmar har ett strategiskt läge för detta ändamål och har redan påbörjat en sådan vidareförädling av biogasen. 

3. Logistikarena i Stockholm

Den stora utmaningen inom godstransporterna är att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla mobilitetskoncept som effektiviserar transportarbetet så att både trängsel och kostnader minskar. Smarta logistiksamarbeten mellan olika aktörer finns redan men behöver genomföras i större skala för att verkligen visa dess fulla potential.

4. Etanolkluster i Norrköping

Bioraffinaderiet i Norrköping producerar världens klimatbästa etanol. Etanolen från denna anläggning minskar utsläppen av växthusgaser med över 90 procent jämfört med bensin när den används som drivmedel. Idag exporteras all denna etanol till Tyskland där den är högre värderad än i Sverige. En etanolarena kan visa hur klimatnyttan behålls i Sverige i och med en omställning av tunga transporter till etanoldrift, vilket samtidigt gynnar den svenska landsbygden och lantbruket.

5. Uppkopplad elstad i Göteborg

I Göteborg var kollektivtrafiken tidigt ute med elbussar i linjetrafik. I takt med att elektrifieringen av personbilar, lastbilar, fartyg och arbetsmaskiner fortskrider kan Göteborg vara ett skyltfönster för elektrifieringens möjligheter inom trafiksektorn i stort.

Dessa arenor kommer att öka takten i arbetet för fossilfria transporter i Sverige. Det är också fem platser som kan vara med och göra Sverige till en permanent världsutställning för fossilfria transportlösningar och därmed bidra till exporten av ny teknik. Här har vi förutsättningar att positionera Sverige i fronten för hållbar och modern välfärd. Det är en angelägenhet både för det globala klimatet och för innovationskraften och jobben inom svensk industri.

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Henrik Henriksson, VD, Scania 

Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet

Lars Stenqvist, Teknisk direktör, Volvokoncernen


Innehåll från Workday SwedenAnnons

Ta ledningen i den digitala transformationen – med Workday

Workday har under många år varit en ledande aktör inom enterprise-system. Deras unika, molnbaserade lösning är det enda systemet på marknaden idag som samlar funktioner för ekonomi, HR-administration och planering i ett. 

– Med ett enda affärssystem hjälper vi kunderna att i realtid planera, mäta prestanda, genomföra projekt och analysera resultaten, säger Workdays Nordenchef, Karin Hagman.

Genom åren har Workdays lösningar stöttat globala jättar som FedEx, Levi Strauss och AstraZeneca i arbetet med att föra in medarbetarupplevelsen i den digitala tidsåldern. Det molnbaserade systemet erbjuder en oberoende plattform som samlar realtidsdata kring företags samtliga affärsområden, vilket möjliggör informerade beslut i rätt tid.

– Digital transformation är viktigare än någonsin. För många innebär dock ökad digitalisering att skaffa fler system. I slutänden sitter man i en djungel av information och funktioner, som kräver både tid och resurser för att hantera. Därför har vi samlat tjänster för ekonomi, HR och planering i ett enda system, förklarar Karin.

Då nästan hälften av ekonomiansvariga idag uppger att de fortfarande är i ett tidigt skede när det gäller att digitalisera sina processer för att skapa effektivitet, insikter och affärsvärde, kommer detta framöver att vara en avgörande konkurrensfördel. 

– I takt med att ekonomiansvariga övergår från att fokusera på att rapportera siffror till att bli drivkrafter för företagets strategi, kommer digital teknik att vara central för att tillhandahålla de datadrivna insikter som krävs för att bättre stödja såväl företaget som partner och kunder.

Vågar visa vägen

Michael Ladurner, CFO på Intrum, Europas marknadsledande företag för kredithanteringstjänster, är en av de som vågar visa vägen. För att realisera Intrums skalbarhet och effektivitet har företaget identifierat ett behov av att förändra och förenkla sina rutiner för att stärka sin konkurrenskraft och öppna för ökad, organisk tillväxt. Detta har lagt grunden till transformationsprogrammet ONE Intrum, vilket innefattar en ny operativ modell och implementering av en global och digital end-to-end-process.

– Workdays lösning stöder vårt förstärkta fokus på digitalisering och gör att vi kan dra nytta av skalfördelar i en multinationell miljö, då vi går från att vara ett multi-lokalt till ett globalt datadrivet företag, säger Michael Ladurner.

Möjliggör prediktivt arbete

Med Workdays inbyggda ramverk och funktioner kan företag både standardisera och strömlinjeforma sin verksamhet, oavsett avdelning. Samtidigt är systemet både flexibelt och dynamiskt nog för att på bara några minuter enkelt kunna anpassas och konfigureras för att möta verksamhetsförändringar eller nya krav. 

– Workdays plattform samlar data, lägger till maskininlärning för att automatiskt identifiera och agera på mönster och presenterar resultat i realtid. Detta lägger sedan grunden såväl för beslutsfattande från dag till dag, som för prediktivt arbete inför framtiden. Med förmågan att både planera, genomföra och analysera banar man väg för en framgångsrik organisation, både ur medarbetarnas och kundernas perspektiv, förklarar Karin Hagman. 

Har gått starkt framåt

Workday har under de senaste åren gått starkt framåt med fler stora affärer trots pandemins negativa effekter. Ett närliggande exempel är LKAB, som i februari valde Workday för att leverera ett affärssystem som möjliggör standardisering och effektivisering av verksamheten över alla avdelningar. 

– Vi har satt upp ambitiösa produktivitets- och miljömål, bland annat att uppnå koldioxidfri produktion senast 2045. Digital transformation är nyckeln till vår strategi och Workday kommer att göra det möjligt för oss att föra in vår verksamhet i den digitala tidsåldern, avslutar Sven-Eric Ersson, Lead Project Manager, LKAB.

Läs mer om Workdays kommande event Conversations for a Changing World 

www.workday.se 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Workday Sweden och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?