Annons

Vi vill att alla noterade företag antar nettonollmål

Bara en tiondel av den totala omstartsbudgeten från regeringen går till klimatomställning. Det duger inte. Processen måste gå snabbare. För att klara vårt eget nettonollmål ökar vi trycket på näringslivets klimatomställning, skriver Folksams vd Ylva Wessén.

GRÖNT. Våra investeringar i klimatomställningen via gröna obligationer är i dag 30 gånger större än vårt aktieinnehav i energisektorn, skriver Ylva Wessén.
GRÖNT. Våra investeringar i klimatomställningen via gröna obligationer är i dag 30 gånger större än vårt aktieinnehav i energisektorn, skriver Ylva Wessén.

Effekterna av coronakrisen har slagit hårt mot människor såväl som ekonomin. Sverige och EU behöver rädda ekonomin och snabba upp klimatomställningen i coronaomstarten. Då kan pensionsmiljarderna  och svenskarnas pensioner bidra mer effektivt på resan mot nettonollutsläpp.

Samtidigt som vi följer coronapandemins effekter på den ekonomiska utvecklingen nås vi av rapporter om rekordstora bränder i USA och att isarna på Arktis och Antarktis smälter i enlighet med FN:s klimatpanels mest extrema scenarier.

Folksam är ett av Sveriges största pensions- och försäkringsbolag och har antagit mål om att våra investeringar ska ha nettonollutsläpp senast år 2050. För oss är det tydligt att klimatomställningen behöver snabbas upp. Folksamgruppen försäkrar nästan varannan svensk och förvaltar över 460 miljarder kronor till kunders pensioner, privata sparande och försäkringar. Vi är övertygade att hållbara bolag ger bättre långsiktig avkastning. Enligt våra analyser är det dubbelt så stor risk att försäkringskunderna drabbas av en naturrelaterad skada nu jämfört med för trettio år sedan, så även av detta skäl behöver klimatomställningen skynda på.

Pensions- och försäkringsbranschen nationellt och globalt har stort klimatfokus. För att ta ledarskap i klimatomställningen har Folksam investerat mer än 30 miljarder kronor i så kallade gröna obligationer som används till miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt i såväl svenska kommuner och regioner som globalt.

Våra investeringar i klimatomställningen via gröna obligationer är i dag 30 gånger större än vårt aktieinnehav i energisektorn. Genom dessa investeringar bidrar våra kunders pensioner och privata sparande i allra högsta grad till klimatomställningen.

I Kristianstad förvaltas till exempel kundernas pensionskapital tryggt till låg risk genom en investering vi gjort i en grön obligation. Pengarna investeras i utbyggnaden av vallar för att skydda kommuninvånarna och viktig infrastruktur mot extremväder och översvämningar. Folksam har även investerat i Sveriges första gröna statliga obligation, obligationer som givits ut av Världsbanken samt i obligationer som lindrar effekterna av coronakrisen.

Sedan 2018 har vi även minskat koldioxidintensiteten med omkring 30 procent i vår aktieportfölj. För att nå vårt mål, utifrån åtagandet som initiativtagare till den globala investeraralliansen Net Zero Asset Owner Aliance, samarbetar vi med och påverkar företag vi investerar i att genomföra sin resa mot nettonollutsläpp. Men, för att klara nettoutsläppsmålet från våra investeringar behöver vi samarbeta med andra investerare inom Nettonollalliansen nationellt och globalt. Vi behöver också politik som stöttar denna resa. Som medlem i Nettonollalliansen är en del av åtagandet att engagera sig för att påverka politik och regleringar så att de möjliggör för oss att nå nettonollutsläpp.

Det var viktigt att regeringar och centralbanker satte in snabba åtgärder i början av coronakrisen för att mildra effekterna. I de tidiga insatserna fanns inte tid att ta klimathänsyn och 4 500 miljarder kronor av Coronapaketen globalt gick till fossilintensiva industrier utan klimatvillkor och 160 miljarder till fossilintensiva industrier mot vissa klimatvillkor medan bara 100 miljarder kronor till förnybar energi och liknande. EU satsar nästan 7 800 miljarder på EU:s Coronaåterhämtningspaket. I Sveriges och EU:s långsiktiga satsningar behöver klimatomställningen nu hanteras.

Regeringen, med stöd av samarbetspartierna, har presenterat en budget på 105 miljarder kronor för att återstarta ekonomin. Cirka 11 miljarder kronor av omstartsbudgeten satsas på grön återstart. Det är mycket pengar, men bara en tiondel av den totala omstartsbudgeten. Det kan jämföras med Frankrike där regeringen annonserat att en tredjedel av landets omstartsbudget går till miljö och klimat. EU-kommissionen har i sin tur utlovat att 30 procent av EU:s Coronaomstartspaket ska gå till klimatomställningsåtgärder genom gröna obligationer.

För att klara en årlig utsläppstaktsminskning på cirka åtta procent per år, som FN:s miljöprogram anger behövs globalt för att klara 1,5 graders-målet, behövs ytterligare ansträngningar. Det finns många åtgärder där offentliga medel kan investeras med bra jobbskapar- och klimatpotential. Omstartspaketen för att hantera effekterna av pandemin är en historisk möjlighet att accelerera omställningen till ett klimatneutralt samhälle. I vårt bidrag till omstartsdebatten och dess koppling till klimatomställningen vill vi särskilt lyfta fram följande områden:

•Vi instämmer i Klimatpolitiska rådets huvudbudskap till regeringen och vill att Sveriges återhämningspolitik syftar till klimatomställning, inte bara till att återställa det som varit. Vi önskar att en högre andel av omstartsbudgeten bidrar till att snabba upp resan mot nettonollutsläpp än 10 procent. För att omstartsmiljarderna ska gå till framtidssektorer och klimatomställning behövs klimatvillkor för offentliga investeringar och stöd till företag, till exempel att företag som får statligt stöd antar nettonollutsläppsmål samt en plan för att nå målet.

•För att ge långsiktiga spelregler för investerare och näringsliv bör Sverige och svenska EU-parlamentariker driva på för att EU antar mål om minst 55 procents minskning av växthusgaser till 2030. Ministerrådet får nu ta ställning till att EU-parlamentet röstat fram att målet blir minst 60 procent. EU behöver också anta femårsdelmål tills 2050 när EU ska bli klimatneutralt, säkra att minst 30 procent av EU:s omstartsbudget går till klimatomställning och införa klimatvillkor till exempel så som föreslagits i punkt 1.

•För att klara vårt eget nettonollmål ökar vi trycket på näringslivets klimatomställning. Vi vill att alla noterade företag antar nettonollmål samt rapporterar om sitt arbete. TCFD-ramverket är en bra utgångspunkt för bolag som vill fånga finansiella risker och möjligheter kopplade till 1,5-gradersmålet. För att föregå med gott exempel har Folksam börjat rapportera våra klimat- och hållbarhetsdata på kvartalsbasis.

Regering, riksdag samt de svenska europaparlamentarikerna behöver agera resolut för att snabba på utvecklingen mot klimatneutralitet genom Coronaomstartspaketen. Vi har nu möjlighet att vända krisen så att vi rustar oss starkare för framtiden. Vi står redo att investera för framtiden.

Ylva Wessén

Vd och koncernchef Folksam


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Artificial SolutionsAnnons

Därför är det rätt läge att investera i AI: ”Betydande uppsida”

Det svenska börsbolaget Artificial Solutions, vars innovation Teneo låter människor och teknik samtala med varandra, räknar med fler affärer i pandemins spår och till följd av den breda medvinden för AI. 

– Användandet började gå upp rejält i slutet av förra året och det har fortsatt under 2020, säger styrelseledamoten Jan Uddenfeldt.

Lär dig mer om Conversational AI 

Den redan växande trenden med Conversational AI, en artificiell intelligens som kan samtala på ett mänskligt sätt, kommer att få ytterligare skjuts av Covid-19-pandemin.

Det menar Jan Uddenfeldt, som tidigare har haft höga chefspositioner på teknikbolagen Ericsson och Sony Mobile och idag är baserad i Silicon Valley samt styrelseledamot i svenska Artificial Solutions.

Teneo talar 40 språk

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och leder utvecklingen inom Conversational AI genom Teneo, en patenterad plattform som dagligen används av miljontals människor på 40 olika språk. Teknologin används bland annat för smarta chattbottar, virtuella assistenter och digitala anställda.

– Användandet började gå upp rejält i slutet av förra året och det har fortsatt under 2020. Pandemin kommer att ge Conversational AI ytterligare en skjuts när företag vill säkra sin verksamhet, säger han.

Som exempel tar Jan Uddenfeldt upp att callcenter världen över har skickat hem sina anställda i corona-krisens spår, samtidigt som antalet kundtjänstärenden i många fall har ökat.

– Automatiska lösningar fungerar precis lika bra även under en pandemi och det har fler börjat upptäcka. I framtiden kommer det att vara naturligt att direkt få hjälp av en AI, istället för att få plats nummer 27 i en telefonkö och sedan vänta i en halvtimme.

Det ökade användandet av Teneo är något som kommer att avspeglas i Artificial Solutions intäkter, konstaterar han.

Kunder från hela världen

– 2018 och 2019 bestod de huvudsakligen av licenser. Men det är när Teneo nu allt mer används som pengarna tickar in, och det finns en betydande uppsida. 

På kundlistan finns några av världens största företag inom en mängd olika branscher som i sin tur använder Teneo i hundratals implementationer.

– Satsningen på företagssidan är helt rätt. Plattformen är skalbar, företagsanpassad, löser komplexa problem och är helt annorlunda från techjättarnas enklare chattbottar för konsumentsidan, säger Jan Uddenfeldt.

Tvärtemot många andra svenska bolag har Artificial Solutions redan från början skaffat kunder utomlands.

– Det är en fördel. Vi har många stora kunder i Nordamerika och Europa. Först på senare år har vi fyllt på med kunder i Sverige. USA ligger först inom AI och därifrån kommer många nya enterprise-lösningar. Där är Artificial Solutions verkligen med i matchen.

Gratis white paper att ladda ner

Fakta: Artificial Solutions och Teneo

Artificial Solutions är den ledande specialisten inom Conversational AI som är en form av artificiell intelligens som låter människor samtala med applikationer, webbplatser och uppkopplade teknikenheter med ett vardagligt och naturligt språk.

Bolagets patenterade AI-plattform Teneo låter företag på kort tid bygga sofistikerade applikationer för flera olika plattformar och kanaler. I dag används Teneo dagligen av miljontals människor på 40 språk över hela världen genom bland annat virtuella assistenter, chattbottar och talbaserade konversationsgränssnitt för uppkopplade teknikenheter.

Grundat: 2001 i Stockholm

Huvudkontor: Stockholm. Artificial Solutions har även kontor över Europa, i USA och i Asien och Sydamerika.

Marknadsplats: Listat på Nasdaq First North.

Kunder: Flera Fortune 500-företag använder Teneo och på kundlistan finns bland annat biltillverkare, banker, reseplattformar och energi-, underhållnings- och telekombolag.

Antal anställda: Drygt 100

Mer från Artificial Solutions

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Artificial Solutions och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?