1515

Vi gör allt vi kan inom ramen för regelverket

DEBATT. Osäkerheten kring pandemins påverkan på arbetskraftsinvandringen är stor. Det finns en risk att arbetstagare kan tvingas lämna Sverige, men inte på grund av snäv regeltolkning utan för att världen fått en tvärbroms i ekonomin som skapar ökad arbetslöshet, skriver Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets generaldirektör.

ARBETSKRAFT. Coronaviruset får stora konsekvenser för företag och individer. Men vissa åtgärder som efterfrågats av Migrationsverket kräver lagändringar.
ARBETSKRAFT. Coronaviruset får stora konsekvenser för företag och individer. Men vissa åtgärder som efterfrågats av Migrationsverket kräver lagändringar.Foto:Marcus Ericsson/TT

Coronautbrottet har försatt hela världen och även Sverige i krisläge. I en debattartikel i Di den 17 april tog Fredrik Bendroth och Peter Lindström upp några farhågor när det gäller arbetskraftsinvandringen. De företräder ett företag som arbetar med relocation och ser med oro på vilka effekter pandemin får för utländsk personal i Sverige som förlorar jobbet. De vill att Migrationsverket ska se över hur reglerna tillämpas så att Sverige inte förlorar värdefull kompetens.

För oss på Migrationsverket är det en given utgångspunkt att inom ramen för gällande rätt värna näringslivets kompetensbehov och konkurrenskraft. Det finns en seglivad myt om att många högkvalificerade arbetstagare utvisas på grund av en restriktiv tolkning av regelverket. Det är inte sant. De två senaste åren har Migrationsverket efter prövning i sak beviljat 98 procent av alla ansökningar om förlängt arbetstillstånd för personer i yrken som kräver spetskompetens, som it-specialister. Det är alltså väldigt få som i dag får lämna Sverige för att de inte uppfyller villkoren för förlängt tillstånd. Därför är det olyckligt att skribenterna odlar myten om en våg av så kallade kompetensutvisningar. Vi håller med om att det finns en risk för att arbetstagare i pandemins spår kan tvingas lämna Sverige, men inte på grund av snäv regeltolkning utan för att världen fått en tvärbroms i ekonomin som skapar ökad arbetslöshet. 

Vi på Migrationsverket gör vårt yttersta för att i den här situationen underlätta och stötta drabbade arbetstagare och företag på det sätt vi kan inom ramen för nuvarande regelverk. Samtidigt måste man vara medveten om att det här är en kris som i grunden kan rucka på företags möjligheter att rekrytera och behålla arbetskraft. Även människor som rekryterats från andra länder kan förlora jobbet och därmed grunden för sitt arbetstillstånd. Det finns inget stöd i lagen för att göra undantag för dem som inte får fortsatt anställning på grund av virusutbrottets ekonomiska effekter.

Men även om det inte finns några specifika regler som omfattar konsekvenserna av virusutbrottet kan det vara bra att känna till några saker. Vi vill till att börja med vara tydliga med att en permittering inte behöver påverka möjligheten att behålla tillståndet eller få det förlängt. Det räcker att man tjänar minst 13.000 kronor i månaden och uppfyller anställningsvillkoren i övrigt. Lönen räknas även om arbetsgivaren får ersättning för lönekostnaderna enligt de nya reglerna om korttidsarbete.

Skribenterna efterlyser vidare automatiskt förlängda visum för dem som efter en avslutad tillståndsperiod inte kan resa hem på grund av resebegränsningar. Den frågan har Migrationsverket löst genom att använda möjligheten att bevilja uppehållstillstånd för besök. Vistelsen påverkar därmed inte personens möjlighet att i framtiden få ytterligare tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete eller ett permanent uppehållstillstånd.

Vi är precis som skribenterna medvetna om att det kan vara svårt att påbörja sin anställning inom lagstadgade fyra månader när det inte går att resa in i landet. Här erbjuder lagen dock ingen möjlighet att göra undantag från tidskravet. Det vi kan göra är att uppmana de sökande att meddela Migrationsverket så att vi kan återkalla tillståndet. Sedan får personen ansöka om ett nytt tillstånd när det går att resa igen. Handläggningen går fort, i fjol var väntetiden i snitt cirka 24 dagar i yrken med krav på fördjupad högskolekompetens.

Vi delar uppfattningen att virusutbrottet får konsekvenser för företagens möjlighet att behålla kompetens som är värdefull för Sverige. Det är en olycklig följd av en snabbt och kraftigt vikande konjunktur. Vi gör allt vi kan för att mildra effekterna men vi kan bara använda de verktyg som lagstiftningen ger oss. Om man vill att människor som förlorar jobbet - och inte kan hitta något nytt inom tre månader – ska kunna stanna kvar till dess den ekonomiska återhämtningen börjar, och företagen kan rekrytera igen, krävs lagändringar och sådana kan bara göras på politisk väg.

Mikael Ribbenvik, generaldirektör vid Migrationsverket

Läs artikeln av Fredrik Bendroth och Peter Lindström här. 


Innehåll från SEK Svensk ElstandardAnnons

Standarder säkerställer en elektrifierad framtid

Skiftet till en grön, digital och elektrifierad framtid innebär att många industrier står inför stora utmaningar. I arbetet med att skapa gemensamma lösningar är standarder som är anpassade till behov och förutsättningar viktiga verktyg.

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation utsedd av regeringen att ansvara för standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet för att tillsammans med kollegor i andra länder ta fram standarder som lever upp till globala krav. 

Försprång som skapar konkurrenskraft 

Deltagare i standardiseringsarbetet får ett försprång som skapar konkurrenskraft när Sverige och världen ställer om till ny, innovativ och miljövänlig teknik. SEK representerar Sverige inom IEC och CENELEC vilket ger medlemmarna möjlighet till global påverkan.

– Det är samma princip i Sverige som globalt, ju fler som är med och bidrar med synpunkter desto bättre blir standarderna. Samtidigt är det viktigt att arbeta fram standarder ur ett brett spektrum, inte bara tekniskt, för att få med aspekter som exempelvis etikfrågor kring självkörande fordons beteende eller hur el genereras på ett hållbart sätt. Vårt uppdrag är att skapa medvetenhet kring elektriska och elektroniska installationer och produkter, säger Bettina Funk, Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), på SEK Svensk Elstandard. 

Alla har ett intresse i standardiseringsverksamheten 

Standarder ger insyn i vad som gäller och bidrar med kunskap till alla. Till exempel kan ett testlab bli medlem för att få veta vilka framtida parametrar som kommer krävas och en produkttillverkare för att hålla sig uppdaterad kring vilka nya standarder som kommer kräva förändring i produkter eller tjänster. Att vara med under standardiseringsarbetet innebär en tidig inblick och möjlighet att påverka så att man, när standarden fastställs, är redo med en anpassad produkt eller tjänst. 

– Som deltagare får man även ett bra nätverk då man tillsammans med andra som arbetar med elektrifieringsfrågor diskuterar utmaningar och lösningar. Våra deltagare ligger i framkant gällande teknologiutvecklingen och befinner sig ett steg före alla andra, säger Bettina. 

Är man informerad om vad som gäller för de produkter som hanteras är det lätt att göra rätt.

– Vi har certifieringar och olika behörighetskrav för de som hanterar exempelvis elinstallationer. Men just när det gäller nya saker, så som elbilsladdare, har vi handböcker för vad som gäller vid en installation. Det är information som man lätt kan ta till sig och sedan ha som underlag vid diskussion med de som ska installera exempelvis elbilsladdaren eller solcellspanelerna, säger Bettina.

All information om svensk standardisering inom elområdet går att hitta på www.elstandard.se

Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation, utsedd av regeringen att ansvara för all elektroteknisk standardisering i Sverige. SEK är svensk nationalkommitté i IEC och alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet.

 

Mer från SEK Svensk Elstandard

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SEK Svensk Elstandard och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?