Annons

Vi är beredda – är politiken det?

DEBATT. Det är bra att politiken driver frågan om infångning av koldioxid. Men det kräver stora investeringar, det skriver Björn Eisner, ordförande Öresundskraft och Anders Östlund, vd Öresundskraft, i en replik på Nyamko Sabunis (L) debattinlägg i Di den 29 september.

Foto:PONTUS LUNDAHL / TT

Vi ser mycket positivt på att politiken driver frågan om negativa utsläpp. Koldioxidutsläppen måste minskas men även negativa utsläpp – infångning av koldioxid – behövs. Det krävs för att Sveriges klimatmål om att netto-noll utsläpp 2045 ska uppnås. 

I Helsingborg ska målet nås redan 2035 och arbetet drivs längs flera fronter. Kolinlagring i mark är ett prioriterat område, ett annat är den så kallade biokol-anläggning som byggs av Nordvästra Skånes Renhållning (NSR). Därtill genomför vi en detaljerad förstudie för en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning vid Filbornaverket, där energi utvinns ur avfall. Den ger årligen upphov till 200 000 ton koldioxid, varav 120 000 ton icke-fossil koldioxid.

Logistiskt sett är förutsättningarna i Helsingborg goda för koldioxidhantering med hamn och utskeppningsmöjligheter. Vi jobbar både med en terminal för lastning på fartyg och för en dialog med norska aktörer om lagring. 

Men. Under arbetet har vi fått en indikation på den totala prislapp som krävs för att kunna fånga in 200 000 ton koldioxid årligen och det handlar om mycket stora belopp. Satsningen innebär en avsevärd investering för oss.

Icke desto mindre är vår utgångspunkt att göra investeringen på kommersiella grunder. En absolut förutsättning är då långsiktiga avtal för ersättning av infångad CO2. En omvänd statlig auktion är ett bra förslag och även en marknadslösning kan fungera, bara den är långsiktig och möjliggör även för mindre aktörer att delta. Långa avtal för verifierade, negativa utsläpp är en förutsättning.

Utöver detta måste de första anläggningarna få ett investeringsstöd, det är riskfyllt och dyrt att vara först. Offentligt investeringsstöd måste ges till de första anläggningarna när tekniklösningen utformas som sedan enkelhet kan kopieras. 

Vi är tidigt på frågan och den enda rekommendationen vi får av expertisen i Sverige är ”avvakta och se, det är för stor risk att börja nu”. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är att koldioxidinfångning kräver stora mängder energi.  För vår del handlar det om merparten av den el vi producerar vid anläggningen och en femtedel av värmeproduktionen. Det är energi som måste ersättas vilket sätter ännu skarpare ljus på den högaktuella frågan om effekt och nätkapacitet.

Allt detta går att lösa och måste lösas. Att sitta still i båten löser inte klimatkrisen. Och om detta ska komma igång måste någon dela den initiala risken med oss och vår ägare Helsingborgs Stad. 

Vi är redo att satsa nu för att vara igång 2025. Men är politiken redo?

Björn Eisner, ordförande Öresundskraft

Anders Östlund, vd, Öresundskraft

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från Atlant FonderAnnons

Räntor bättre än börsen 2023?

Räntor på företagsobligationer är på rekordhöga nivåer med en avkastningspotential på 8-10 procent. Samtidigt är osäkerheten kring konjunkturen stor och frågan är vilken avkastning aktiemarknaden kommer ge 2023?

Svaret på den frågan har vi inte men vi kan konstatera att ränteplaceringar idag är ett mycket intressant alternativ med sin rekordhöga avkastningspotential. 

Atlant Fonder har flera fonder i riskklass 3 (av 7) med fokus på att skapa en stabil avkastning och en hög andel positiva avkastningsmånader. Atlant Opportunity är vårt flaggskepp och på ett års sikt ser vi en avkastningspotential på en bra bit över tio procent. En viktig del i förvaltningen är att kunna agera köpare när andra är säljare. 

-Vi har under året företrädesvis köpt obligationer med kortlöptid. De senaste månaderna har obligationer med längre löptid kommit ner på riktigt attraktiva nivåer så nu investerar vi i även i dessa, och skapar ännu bättre förutsättningar för en riktigt hög avkastning. Atlant Opportunity är den fond i riskklass 3 (dagligt handlad, SEK-nominerad) som gett högst avkastning de senaste tre respektive fem åren, säger Taner Pikdöken, fondförvaltare på Atlant Fonder.

Lär mer här 

Gröna metaller är framtidens energi

En spännande aktiefond är Atlant Green Tech Metals som är en aktivt förvaltad fond som investerar i den gröna energiomställningen genom investeringar i underleverantörer mot den europeiska och nordamerikanska marknaden för cleantech; från material och förädling till recycling. Fonden strävar efter att enbart placera i bolag som bedriver sin verksamhet i linje med EU-taxonomins hållbarhetskrav och följer FN:s Global Compact kriterier. 

-Inom 30 år ska vi ha gått från 80 procent fossilt till minst 80 procent grön energi. En gigantisk förändring som bara tagit sin början. Efterfrågan på nytt hållbart framställt material och ny teknologi växer kontinuerligt. Ett exempel med hög tillväxt är elbilsförsäljningen som väntas öka med 18 gånger fram till 2030. Vi har valt ett brett fokus i fonden med företag som investerar i materialcykeln för omställningen inom energi- och transportsektorn, berättar fondförvaltaren Mattias Gromark.  

Sedan starten 1 oktober 2021 har fonden gått ca 15 procentenheter bättre än Stockholmsbörsen.

Lär mer här  

Om Atlant Fonder 

Atlant Fonder är ett fristående, entreprenörsdrivet fondbolag grundat 2006. De erbjuder ett brett fondutbud med fokus på kapitalbevarande strategier och förvaltar fem alternativa fonder, två företagsobligationsfonder och två aktiefonder. 

Deras motto är att alltid vara köpare när ”alla” andra är stressade säljare.  Fondförmögenheten växte med 2,5 miljarder 2021 och uppgår nu till drygt 7 miljarder.  

Lär mer här och kontakta Atlant Fonder på info@atlantfonder.se eller 046-39 39 69.

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Dela på LinkedIn 

Dela på Twitter 

Dela på Facebook 

Dela via mail 

 

Mer från Atlant Fonder

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Atlant Fonder och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera