1515
Annons

Varutransporterna ska vara fossilfria om fem år

DEBATT. Varutransporter måste snabbt bli grönare om Sverige ska nå målet att minska utsläppen från dem med 70 procent till 2030. Vi antar därför nu Fossilfritt Sveriges transportutmaning med sikte på fossilfria transporter redan år 2025, skriver bland andra Coca Colas, Unilevers och Fazers Sverigechefer tillsammans med regeringssamordnaren Svante Axelsson. 

INBROMSNING. Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige. Hittills har utsläppen minskat med 18 procent med hjälp av bland annat effektivare motorer och ökad användning av biodrivmedel. Men på senare år har minskningen avstannat, skriver artikelförfattarna.
INBROMSNING. Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige. Hittills har utsläppen minskat med 18 procent med hjälp av bland annat effektivare motorer och ökad användning av biodrivmedel. Men på senare år har minskningen avstannat, skriver artikelförfattarna.Foto:Helena Landstedt/TT, Helena Landstedt/TT, Helena Landstedt/TT

Dagligvarumarknaden omsätter i år över 550 miljarder. Bakom varje vara som du köper i en butik eller beställer på en restaurang gömmer sig otaliga led av transporter av olika slag och varierande längd. De behöver snabbt bli fossilfria om Sverige ska nå klimatmålet att minska utsläppen från transporterna med 70 procent till år 2030.  

Vi 21 medlemmar i Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF, antar därför nu Fossilfritt Sveriges transportutmaning med sikte på fossilfria transporter redan år 2025. Vi riktar samtidigt fem krav till regeringen för att göra det lättare att göra rätt för dem som följer efter.

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige. Hittills har utsläppen minskat med 18 procent med hjälp av bland annat effektivare motorer och ökad användning av biodrivmedel men på senare år har minskningen avstannat. 

Vi måste därför höja tempot med att göra transporterna fossilfria. Dagligvaruleverantörerna har en nyckelroll i detta arbete. Medlemmarna i DLF har många egna transporter men de är också stora beställare av transporter så väl vad gäller råvaror till produkterna som när det gäller leveranser ut till butik. 

Just som transportköpare har vi en stor möjlighet att ställa krav på fossilfria transporter. 

Tekniskt sett finns det nu många alternativ för den som vill minska utsläppen från transporterna. Lastbilar kan i dag köra på biodiesel, etanol och biogas. Dessutom ska järnvägen och sjöfarten utnyttjas bättre för långväga transporter än vad som görs i dag. Det finns en stor outnyttjad kapacitet för till exempel godstrafik på järnvägen nattetid. 

För de kortare transporterna inne i städerna är nu även eldrift en möjlighet som inte bara minskar utsläpp av hälsofarliga partiklar utan också minskar bullernivån så att leveranser blir möjliga under större delar av dygnet. 

Eldrift kommer även vara en möjlighet för längre sträckor framöver och förutom de laddbara finns det också nya lastbilar som drivs med bränsleceller och tankas med vätgas.

För transportföretagen måste det finnas möjlighet att ställa om utan att försämra konkurrenskraften. Det viktiga är att nu att skapa långsiktiga spelregler som ger trygghet och förutsägbarhet så att lastbilsproducenter och åkerier vågar investera i fossilfria lösningar och att det finns tillgång till biodiesel i hela Sverige. 

DLF:s transportinitiativ och Fossilfritt Sveriges transportutmaning lyfter fram samspelet mellan politik och näringsliv för att på ett framgångsrikt sätt utveckla världens första fossilfria välfärdsland. Därför måste politikerna nu ta beslut som underlättar för företagen att ställa om och göra det gynnsamt för de företag som vill gå snabbt fram.

Regeringen bör:

- Verka för allianser i EU som vill förlänga skatteundantaget för 100 procents förnybara drivmedel efter 2020.

- Skapa långsiktiga spelregler för investeringar i produktion av fossilfritt bränsle från åkrar och skog, genom att höja ambitionen i reduktionsplikten i nivå med vad Energimyndigheten föreslår. 

- Stimulera och underlätta för investeringar i utbyggnad av infrastruktur och tillgänglighet i hela Sverige för alternativa bränslen såsom vätgas, biogas etc 

- Lägga fast en elektrifieringsstrategi för lastbilar och säkerställa att storskaliga investeringar i en nationell laddinfrastruktur för lastbilar kan påbörjas snarast. 

- Införa en ”ekobonus” som ger ett ekonomiskt stöd för att underlätta omlastning mellan järnväg, sjöfart och lastbil. Det skulle ge ett effektivare och konkurrenskraftigare godstransportsystem.

Vi uppmanar också både transportköpare och transportbolag att anta transportutmaningen för att på det sättet bidra till minskad ekonomisk risk för de som investerar i biobränsleproduktion samt pressa politikerna att undanröja fler hinder. 

Då blir denna omställning något som stärker konkurrenskraften i hela näringslivet och möjliggör en ökad export av fossilfria lösningar. 

Genom nya samarbeten inom hela värdekedjan i kombination med tydliga spelregler får vi goda förutsättningar för ett hållbart transportsystem.  

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Jörgen Friman, vd, DLF, Dagligvaruleverantörers Förbund

Henrik Julin, ordförande DLF, vd, Orkla Foods Sverige

Patrik Hansson, vice ordförande DLF, vd, Arla Foods

Anders Nordquist, vd, Arvid Nordquist

Sofie Eliasson Morsink, vd, Coca-Cola European Partners Sverige

Mats Liedholm, vd, Fazer Sweden

Peter Andersson, vd, Guldfågeln

Johanna Sjöborg, vd, Henkel Norden

Denis Mattsson, vd, HKScan Sweden

John Keding, vd, Melitta Nordic

Ulrika Palm, vd, Midsona Sverige

Jonas Holfve, Country Manager, Nestlé Sverige

Jens Engström, Country Manager, Orkla Care Sverige  

Malin Jennerholm, vd, Orkla Confectionary & Snacks Sverige 

Anders E Johansson, vd, Polarbröd

Anders Carlsson Jerndahl, vd, Pågen 

Henrik Samuelson, vd, Santa Maria 

Stefan Carlsson, vd, Sia Glass

José Antonio Lalanda, vd, Skånemejerier

Fredrik Spendrup, vd, Spendrups

Oscar Rosdahl, vd, Svegro

Jonny Olsson, vd, Unilever Sverige


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?