Annons

Värmesektorn måste lagra koldioxid i marken

DEBATT. Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion till 2040. För att det ska lyckas måste nästa regering undanröja en rad hinder som försvårar omställningen till fossilfri uppvärmning, skriver 19 företrädare för den svenska värmesektorn tillsammans med nationella samordnaren Svante Axelsson, omnämnd som tänkbar minister i en kommande regering.

LÅNG RESA. Värmesektorn släpper fortfarande ut 5,2 miljoner ton koldioxid – nästan 10 procent av de svenska växthusgasutsläppen, skriver artikelförfattarna.
LÅNG RESA. Värmesektorn släpper fortfarande ut 5,2 miljoner ton koldioxid – nästan 10 procent av de svenska växthusgasutsläppen, skriver artikelförfattarna.Foto:Fredrik Sandberg/TT

Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. En gigantisk utmaning men förutsättningarna är goda. El- och värmesektorn står globalt för ungefär en fjärdedel av de totala utsläppen av växthusgaser men i Sverige är elproduktionen redan i huvudsak fossilfri och enligt den blocköverskridande energiuppgörelsen ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion 2040.

För värmesektorn startade resan mot fossilfrihet redan på 1970-talet i och med oljekrisen. Trots att boendeytorna sedan dess har ökat med 50 procent har värmesektorns utsläpp av koldioxid minskat med 90 procent sedan 1970. Det har flera orsaker.

Ökade oljepriser i kombination med världens första koldioxidskatt som infördes 1991 lade grunden till ett byte från olja till biobränsle. Stora insatser gjordes för energihushållning i bostadsbeståndet samtidigt som fjärrvärmen byggdes ut till nästan samtliga tätorter. Statens teknikupphandling av värmepumpar sänkte priserna och ökade effektiviteten vilket är förklaringen till att många hushåll i dag värmer sina hus på det sättet. Riktade klimatinvesteringsstöd har i kombination med ökad koldioxidskatt och skarpare kundkrav inneburit att över 90 procent av fjärrvärmeleveranserna nu kommer från biobränsle och återvunnen energi, som restvärme eller avfall.

Fjärrvärmeföretagen håller på att fasa ut eller konvertera sina kvarvarande kol- och oljepannor. Samtidigt används cirka 1,8 TWh fossila bränslen i småhus, lokaler och flerfamiljfastigheter. Även dessa behöver fasas ut.

Trots dessa stora framsteg står värmesektorn inför nya utmaningar och fortfarande släpps det ut 5,2 miljoner ton koldioxid från värmesektorn, vilket är nästan 10 procent av de svenska växthusgasutsläppen. Av fjärrvärmens drygt 3 miljoner ton fossila utsläpp kommer drygt hälften från energiåtervinning ur plastavfall. Även dessa behöver fasas ut.

Vi vill se en fossilfri uppvärmning. Därför har värmesektorn tillsammans med hela värdekedjan av olika aktörer tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige. Det nya målet från branschen är att värmesektorn ska vara helt fossilbränslefri (exklusive avfall) 2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045.

För att nå det nya målet har branschens aktörer bland annat åtagit sig att:

Helt fasa ut användningen av fossila bränslen för att i stället satsa på att i första hand basera värmen på återvunnen energi, till exempel restvärme från industrier, verksamheter och byggnader.

Genom teknikutveckling effektivisera värmepumpar och systemlösningar samt att med hjälp av styrning och nya affärs- och samverkansmodeller minska elförbrukning och toppeleffektbehov.

Med hjälp av nya effektivare biobränslepannor och smarta systemlösningar minska utsläppen av skadliga ämnen samt att, genom en ökad verkningsgrad, bättre hushålla med biobränslet från vårt miljöanpassade skogsbruk.

Intensifiera arbetet med energieffektivisering som minskar uppvärmnings- och effektbehovet i nyproducerade och renoverade fastigheter. Vi kommer att driva på teknikutvecklingen vad gäller minskade effekttoppar, energilagring, solel och solvärme. Det gäller också att bättre utnyttja överskottsvärme.

IPCC:s senaste rapport visar att det inte kommer att räcka med att nolla utsläppen i världen till 2050 utan att världssamfundet också måste börja binda utsläppen och minska koncentrationen av växthusgaser i atmosfären för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader.

Värmesektorn är beredd att ta sig an denna utmaning. Det innebär att branschen behöver binda utsläppen av koldioxid, till exempel med hjälp av CCUS-teknik (Carbon Capture Utilisation and Storage). Detta skulle potentiellt kunna neutralisera utsläppen från det kvarvarande fossilbaserade innehållet i avfallet som förbränns. För det biobaserade bränslets del skulle effekten kunna bli klimatpositiv eftersom kolatomer som redan ingår i det naturliga kretsloppet då plockas bort. Dessutom kan det totalt sett bidra till klimatnegativa utsläpp i Sverige som helhet.

Det finns dock ännu hinder som måste undanröjas för att färdplanen ska kunna förverkligas. Därför är vår rekommendation till nästa regering att besluta om följande förslag:

Efter energiöverenskommelsen behövs fokus på effektfrågan i hela energisystemet, inklusive uppvärmningssektorn och kraftvärme.

Formulera byggreglerna så att de inte styr valet av uppvärmningsform.

Skapa incitament för ökad kraftvärmeproduktion genom att värdera effekt och inte bara energi.

Inför styrmedel som ger incitament ”högt upp i kedjan” till exempel redan vid produktdesign och upphandling för att styra bort plast från restavfall.

Ge stöd till forskning, utveckling och demonstration av ny teknik som till exempel bio- och avfalls-CCS, biokol, solvärme, säsongsvärmelager, kraftvärme med högre elutbyte, småskalig kraftvärmeteknik, fjärde generationens fjärrvärme och plastreturraffinaderi.

Konvertera bort från elvärme till fjärrvärme, värmepump eller biobränsle.

I arbetet med uppvärmningssektorns färdplan för fossilfrihet ser vi tydligt behovet av ökad samverkan i hela värdekedjan för att fortsätta den hållbara utvecklingen och hantera den komplexa problematik det kan innebära. Tillsammans har vi kraft att förändra!

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige 

Kerstin Lindberg Göransson, vd, Akademiska Hus

Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige

Marc Hoffmann, vd, E.ON Sverige

Reinhold Lennebo, vd, Fastighetsägarna

Andres Muld, styrelseordförande, föreningen Energikontoren Sverige

Martin Blixt, tillförordnad vd, Förvaltnings AB Framtiden

Alf Engqvist, vd, Göteborg Energi AB

Anders Lago, förbundsordförande, HSB 

Ulf Andersson, vd, Kungälvs Rörläggeri AB

Niklas Gunnar, vd, Mälarenergi AB

Leif Linde, vd, Riksbyggen

Anders Nordstrand, vd, SABO

Anders Egelrud, vd, Stockholm Exergi

Gustav Melin, vd, Svebio 

Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare, Svensk Solenergi

Charlotta Sund, vd, Tekniska verken i Linköping AB

Ulrika Jardfelt, chef Värme Sverige, Vattenfall

Anders Östlund, vd, Öresundskraft

Innehåll från FolksamAnnons

Tryggare alternativ i stökiga börstider – ”Finns goda investeringsmöjligheter även i en kris”

2022 var ett svajigt börsår. Den som är orolig över sitt pensionssparande kan börja det nya året med att gå igenom några av de lite mer trygga alternativ som finns för att se vad som passar bäst.

– Det är lätt att bara se till här och nu. Men du kan förbereda dig redan nu inför nästa gång det blir stökigt på börsen, säger Folksams rådgivningschef Fredrik Nyberg.

Få hjälp av en erfaren privatrådgivare i ett digitalt möte – läs mer här. 

– I oroliga börstider är det många som ringer sina pensionsrådgivare. Ofta hinner vi knappt lägga ned telefonen och äta lunch. Det är inte konstigt att man blir orolig, utan det är en helt normal reaktion, säger Fredrik Nyberg.

Hans tips är att försöka göra en ekonomisk plan med sin rådgivare, inte fatta några överilade beslut och att vid behov ha en löpande dialog.

– Ett annat tips är att välja placeringar och sparande som per automatik balanserar risken. Om du inte gillar minustecken är traditionell förvaltning eller en defensiv portfölj bra. Du får mindre när börsen går upp, men behåller mer när den går ned.

Folksam är ett av en knapp handfull kundägda bolag som erbjuder en traditionell förvaltning med en lång och framgångsrik historik. Traditionell förvaltning kan vara en tacksam sparform när börsen svajar och ekonomin viker nedåt.

– Med vår rådgivning situationsanpassar vi lösningarna kundens önskemål och behov, men även utifrån hållbarhetsaspekter. Vi förhåller oss och tar hänsyn till hur långt man har kvar till sitt mål, hur mycket pengar man redan har eller sparar per månad. Sedan är vår uppgift att välja rätt förvaltning som passar kundens unika behov.

Hur hjälper traditionell förvaltning i skakiga tider?

– Vill man minska tajmingskänsligheten är traditionell förvaltning ett bra sätt då den syftar till en stabil löpande avkastning. Det uppnår vi genom att arbeta med en mix av i huvudsak tre ingredienser. Den första är aktier. Den andra är fastigheter som vi själva äger. Den tredje är räntor och obligationer.

– Det här mildrar och jämnar ut svängningar.

Fredrik Nyberg understryker vikten av att sprida sina risker genom att använda sig av olika tillgångsslag i sitt sparande.

– Själv sparar jag både genom fonder och genom traditionell förvaltning. Det ger en bra balansering av min risk. Den eviga frågan om huruvida fonder eller traditionell förvaltning är bäst beror på livssituationen. Istället för att spela ut dem mot varandra kan man låta dem komplettera varandra.

Inget vet när börskriser ska slå till – eller hur långa de blir. Men med en plan, ett medvetet risktagande och löpande kontakt med sina rådgivare ger man sig själv bättre förutsättningar för goda resultat, menar Fredrik Nyberg.

– Det är lätt att bara se till här och nu. Men du kan förbereda dig redan nu inför nästa gång det blir svajigt på börsen. Pensionssparande och förvaltning av pengar är långsiktigt och det är svårt att tajma rätt. Om man sparar på månadsbasis kommer att man att investera både när börsen står högt och när den står lågt. Det kan vara mindre kul, men är effektivt över tid.

Man ska heller inte glömma att det finns goda investeringsmöjligheter även i en kris, påminner Folksams rådgivningschef.

– Om börsen har gått ned, kommer du in på marknaden till lägre priser än tidigare.

Boka placeringsterapi – personlig rådgivning för dig och ditt kapital

Mer från Folksam

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Folksam och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera