ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Uteslut Orbáns parti ur EPP

  • DÅLIGT SÄLLSKAP. Försvaret av Vladimir Putin och vurmandet för den ”illiberala demokratin” ger särskilt bitter eftersmak eftersom Viktor Orbán samtidigt är partikamrat med de baltiska frihetshjältarna Mart Laar och Vytautas Landsbergis, som på 1990-talet ledde sina länder till frigörelse från Sovjetunionen, skriver Gustaf Göthberg. Foto: Jean-Francois Badias

DEBATT. Moderaterna delar partigrupp i EU med ungerska regeringspartiet Fidesz. Inför EU-valet i maj måste M vara tydliga med vem kan man samarbeta med för att adressera migrationen, öka frihandeln och minska utsläppen – det kan inte vara Fidesz, skriver Gustaf Göthberg (M), kandidat till EU-parlamentet.

Moderaternas europapolitiska arv sammanflätas av arbetet för frihet, öppenhet och tolerans för olikheter. Genom att med den lilla världens värderingar vara öppen för intryck för den stora världen har partiets internationella politik över tid tagit sikte på försvar av frihet för den enskilde.

I en ny framväxande global ordning ställs gamla sanningar på spel. I den europeiska politiken märks detta tydligt. Illiberala och opportunistiska krafter ges större inflytande av folket i allmänna val som kommit att bli misstroendevoteringar mot det politiska systemet.

Populismens snabba och förenklade svar på svåra frågor och komplicerade problem är ett gift för samhällsklimatet. Det har kunnat gödas på grund av många offentliga institutioners oförmåga att visa på leverans och resultat.

EU-ledare oroas över bristande tilltro till vad man kallar europeiska värderingar och möter detta inte med genomtänkta och finansierade reformer för att fortsatt underlätta för utlandsstudier eller säsongsjobb utan med att dela ut gratis interrailkort till Europas 18-åringar, till en kostnad av månghundratals miljoner euro.

Detta har politiska krafter kunnat kapitalisera på. I Visegradländerna har det lett till uppiskad retorisk och antietablissemangsiver. Den ungerska regeringspartiet Fidesz har kanske varit mest framgångsrik i denna fråga. Så pass framgångsrikt att frågan nu rests om de inte nått vägs ände i den europeiska center-högerrörelsen. Fidesz har över tid markerat gång efter annan hur de som parti inte längre delar de värderingar som varit samlande för den europeiska centerhögerrörelsen.

Ungerns premiärminister har slagit fast att flyktingkrisen i Europa inte orsakats av sönderfallet i Nordafrika, krigföring i Levanten eller säkerhetsläget i Afghanistan – utan i stället varit konsekvensen av en muslimsk konspiration att förinta kristendomen.

Försvaret av Vladimir Putin och vurmandet för den illiberala demokratin ger en bitter eftersmak när Viktor Orbán samtidigt är partikamrat med de baltiska frihetshjältarna Mart Laar och Vytautas Landsbergis, som på 1990-talet ledde sina länder till frigörelse från Sovjetunionen.

Min mening är tydlig: det finns inte längre plats för Fidesz i EPP. Partigruppen bör omgående inleda processen att utesluta Viktor Orbáns parti och M bör driva på för att aktivera de artiklar i fördraget som möjliggör ytterligare sanktioner mot Ungern. Våra värderingar står alltjämt i samklang med EPP. Det är den som felar som ska föras till rätta. Fidesz hör inte hemma i vår rörelse.

Det finns goda skäl att tro att Socialdemokraterna kommer agera högljutt i valrörelsen för att påpeka de band M har med Fidesz. Vad som oftare är tyst från Socialdemokraterna är den tystnad de själva har kring sina egna partikamrater. Två exempel är här särskilt tydliga.

I Rumänien har den socialdemokratiska regeringen sparkat landets antikorruptionsbyrås chef. Premiärministern, som varit bänkgranne med de svenska S-ledamöterna i EU-parlamentet, leder en regering som avkriminaliserat korruption och mutor i landet.

I Slovakien har den nyligen avgångne premiärministern Robert Fico lett en nationell propagandakampanj mot muslimer. Han förbjöd i maj 2016 flyktingar med islam som religion inträde i landet. Han har motsatt sig sanktioner mot Ryssland efter den olagliga annekteringen av Krim och hans socialdemokrater har ombesörjt att ett förbud mot homosexuella äktenskap är inskrivet i konstitutionen.

Från Sveriges socialdemokrater har det samfällt varit tyst i bägge fallen.

Den svenska EU-parlamentsvalrörelsen förtjänar att kretsa kring sakfrågor. Kandidater har ett särskilt ansvar att föra en debatt om politik. Sverige har varit svältfött på det senaste halvåret. Moderaterna ska också vara tydliga med vilka partier i Europa vi ska söka samarbete med för att adressera migrationen, öka frihandeln och minska utsläppen. Det kan inte vara med Fidesz.

Gustaf Göthberg, kandidat till EU-parlamentet (M)

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies