ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Uppsala: Vi ger nyanlända praktik och lägenhetskontrakt

  • KREATIVA GREPP. För att integrationen ska fungera måste familjer ha en ändamålsenlig bostad och få tillfång till välfärdstjänster, skriver Victoria Axberg, Annica Ånäs och Erik Pelling.

DEBATT. För att förbättra integrationen ska nyanlända få praktikplatser och lägenheter i vårt nybyggda bostadsområde i Uppsala. På sikt vill vi utöka detta välkomstprogram till andra orter, skriver Annica Ånäs, Atrium Ljungberg, Erik Pelling, Uppsala kommun, Victoria Axberg, Arbetsförmedlingen och Amil Sarsour, SIU.

Nu har det gått två år sedan den stora flyktingvågen kulminerade i Sverige. 2015 sökte drygt 162.000 personer asyl i landet. Fortfarande står det svenska samhället inför en stor utmaning.

För att integrationen ska kunna fungera måste några fundamentala funktioner vara på plats. De nyanlända måste erbjudas möjlighet att få vuxenutbildning och i förlängningen finna en egen försörjning. Deras barn måste kunna gå i skolan. Familjerna måste ha en ändamålsenlig bostad och få tillgång till välfärdstjänster som sjukvård och omsorg. Alla måste även få ett socialt sammanhang i det nya samhället.

I samband med den stora flyktingvågen hösten 2015 visade det svenska civilsamhället sin bästa sida. Klädinsamlingar, matutskänkning och välkomstdelegationer var bara några av många uppfinningsrika frivilliginitiativ.

Två år senare lever många initiativ kvar, samtidigt som många också har klingat av. Utmaningarna är dock långt ifrån avklarade, även om de kommit lite i skymundan. Tvärtom kommer utmaningarna nu att bli än mer påtagliga för många kommuner. När de nyanlända har beviljats uppehållstillstånd och flyttat eller anvisats till kommuner övergår nämligen ansvaret för välfärdstjänsterna från staten till kommunerna.

När de nyanlända skrivs in på Arbetsförmedlingen hamnar kostnaden för arbetslöshetsersättningen visserligen på staten, men stora delar av ansvaret – till exempel skolgång, socialtjänst och barnomsorg – ligger kvar hos kommunen.

Detta kräver nytänkande i kommunerna. Politikerna behöver testa nya kreativa grepp. I mycket större utsträckning än hittills måste de inleda samarbeten med nya grupper av aktörer. Som komplement till de offentliga systemen behövs privata initiativ från exempelvis näringsliv och föreningar.

Ett sådant samarbete har vi initierat i Uppsala.

Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU) och Atrium Ljungberg har tillsammans tagit initiativ till Välkomstprogrammet. Det är en pilotmodell för ökad och förbättrad integration i Uppsala.

Programmet går i korthet ut på att nyanlända som har fått uppehållstillstånd matchas med praktikplatser hos Atrium Ljungberg eller hyresgäster och leverantörer till företaget. Deltagarna erbjuds lägenheter i Atrium Ljungbergs nyproducerade hyresrätter i Gränbystaden och faddrar till respektive deltagare utses bland företagets medarbetare. I programmet ingår även samhällsorientering och om möjligt utbildning i yrkessvenska.

Deltagarna väljs ut av Uppsala kommun i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kompetens och intresse styr matchningen av praktikplatserna. För att vara aktuella för programmet måste personen ha beviljats uppehållstillstånd och vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Praktikplatsernas karaktär varierar, men i huvudsak handlar det om arbeten som fastighetsskötare, elektriker, butiksbiträde, kafé- och restaurangpersonal eller lagerarbetare. Det handlar alltså främst om praktiska arbeten, men det är samtidigt också roller som kommer att ge naturliga gränsytor till det etablerade samhället. Erfarenheten visar att det första steget in på arbetsmarknaden är det svåraste. Att få en första anställning är därigenom en avgörande faktor för att etablera sig långsiktigt på arbetsmarknaden. När det gäller nyanlända är en särskilt betydelsefull faktor också möjligheterna att lära sig, öva och praktisera det svenska språket.

Programmet löper under ett år och målsättningen är att deltagarna efter genomfört program ska känna sig som självklara Uppsalabor. De ska vara mer integrerade i det svenska samhället med ett eget socialt nätverk, en anställning eller en studieplats. Därmed får de den goda grund som så många nyanlända saknar i dag.

Initiativet startar i Uppsala, men målsättningen är att på sikt kunna utöka det till andra orter där Atrium Ljungberg är verksamt och har hyresrätter. Det kommer dock inte att vara tillräckligt. För att Sveriges kommuner ska kunna klara den stora integrationsutmaningen de nu står inför måste fler företag följa efter med egna initiativ.

Näringslivsaktörer måste titta på sin egen verksamhet och utifrån denna fundera på hur de kan bidra. Fastighetsbolag kan bidra som hyresvärd, arbetsgivare och aktör i lokalsamhället. Hur kan tjänsteföretag, banker, detaljhandel, föreningsliv och tillverkningsföretag bidra? Det behöver inte nödvändigtvis handla om att möjliggöra jobb, bostad och språkkunskaper. Samhällsintegrationen sker också i det lilla, i de mindre uppenbara detaljerna. Och alla kan bidra.

På sikt handlar det ju också om affärsstrategi. Hur kan organisationerna redan nu positionera sig gentemot dessa människor som i framtiden kommer att utgöra viktiga målgrupper? Hur ska de kunna använda denna resurs för att fylla framtida rekryteringsbehov?

Genom Välkomstprogrammet hoppas vi att det ska bidra till att öka intresset för fastighetsbranschen, i synnerhet på driftssidan där det finns ett stort behov av att anställa fler.

Offentliga aktörer kan – precis som i fallet med Välkomstprogrammet – spela viktiga roller för att underlätta och stödja initiativen. För dem är nyttan uppenbar. Samverkan är nödvändig om kommunerna ska klara den stora utmaning som först nu når full kraft.

Vi tror och hoppas att vi, om ett år, med stolthet kommer att se tillbaka på Välkomstprogrammets första verksamhetsår. Men vi hoppas också att vi kommer att se fler exempel på integrationsprojekt där kommuner och privata aktörer driver arbetet framåt. Om vi ska klara av de utmaningar vi står inför, två år efter den största flyktingvågen i vår moderna historia, är det just den typen av projekt som kommer att krävas.


Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg
Erik Pelling, kommunalråd (S), Uppsala kommun
Victoria Axberg, chef för Arbetsförmedlingens region Norra Mälardalen
Amil Sarsour, ordförande SIU


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer