ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Unga vuxna med cancer faller mellan stolarna

  • SYSTEMFEL. För att ha rätt till ekonomisk ersättning krävs att den som söker har arbetat i minst sex månader. Därtill är det inte ovanligt att handläggare på Försäkringskassan bedömer arbetsförmåga utan att över huvud taget träffa den som är sjuk, skriver Emma Tonnes och Emma Skoglund, Ung Cancer. Foto: Hasse Holmberg

DEBATT. På onsdagen publiceras den största undersökningen av unga cancerdrabbades ekonomiska villkor som genomförts i Sverige. Systemfel gör det svårt för unga vuxna med cancer att klara sig ekonomiskt och försämrar framtidsutsikterna för dem som överlever, skriver Emma Tonnes, generalsekreterare Ung Cancer, och Emma Skoglund, cancerdrabbad, med anledning av rapporten. 

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens system tar inte hänsyn till att unga vuxna drabbas av cancer.

För att ha rätt till ekonomisk ersättning krävs att den som söker har arbetat i minst sex månader. Därtill är det inte ovanligt att handläggare på Försäkringskassan bedömer arbetsförmåga utan att över huvud taget träffa den som är sjuk. Sådana systemfel gör det svårt för unga vuxna med cancer att klara sig ekonomiskt och försämrar framtidsutsikterna för dem som överlever.

Ung Cancer publicerar i dag ”De unga bakom cancern” – den största genomgången av unga cancerdrabbades ekonomiska villkor som hittills genomförts i Sverige. Undersökningen visar att hälften av dem mellan 16 och 30 år som drabbats av cancer har fått sämre ekonomi efter sin diagnos. Hela 40% har tvingats använda sparpengar för att få vardagen att gå runt. Andra har arbetat trots sjukdomen eller flyttat hem till sina föräldrar.

Siffrorna illustrerar på ett tydligt sätt välfärdssystemets svårigheter med att se hela människan. Hur kommer det sig att sjukvården kan erbjuda individbaserad, specialiserad och kvalificerad medicinsk behandling som räddar liv, medan viktiga samhällsfunktioner som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inte klarar av att ta hänsyn till de speciella förutsättningar som följer av att drabbas av en livsomvälvande sjukdom?

Unga cancerdrabbade faller i dag mellan stolarna. Det är dags att börja ta dem på allvar. Ingen ung vuxen ska behöva flytta hem eller arbeta sjuk för att samhällets trygghetssystem inte fungerar. 

Ung Cancer kräver nu:

- Att ett särskilt försörjningsstöd införs för cancerdrabbade som inte har rätt till sjukpenninggrundad inkomst och som saknar förmåga att arbeta eller studera. Stödet bör kopplas till ett åtgärdsprogram som syftar till att hjälpa unga cancerdrabbade tillbaka in på arbetsmarknaden eller i utbildning när dessa friskförklarats.

- Att personliga möten mellan handläggare och cancerdrabbade blir obligatoriska, för att säkerställa att beslut om sjukpenning fattas på saklig grund.

- Att både garantiersättningen och aktivitetsstödet för unga cancerdrabbade höjs.

Att ta sig in på arbetsmarknaden som ung är svårt – att göra det med cancer är ännu svårare. Det är dags att unga vuxna som drabbats av denna sjukdom får möjligheten att skapa sig ett liv, inte bara överleva.

Emma Tonnes, generalsekreterare Ung Cancer

Emma Skoglund, cancerdrabbad

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies