Annons

Debatt: Undsätt kommunerna

DEBATT. Kommunernas finanser är svagare än på många år, visar siffror som SKL presenterar på måndagen. Om man ska klara sina åtaganden måste regeringen höja statsbidragen och börja kompensera för löpande pris- och löneökningar, skriver SKL:s ordförande Anders Knape.

Foto:NTB

I dag måndag presenterar SKL vårens ekonomirapport med bedömning av det kommunalekonomiska läget och prognos för den ekonomiska utvecklingen för kommuner och regioner. Högkonjunkturen når sitt slut under 2020 och kommunernas samlade resultat har inte varit så svagt på många år.

Det är mot den bakgrunden mycket angeläget att se på hur de offentliga finanserna ska användas.

Välfärdens största utmaning är den demografiska utvecklingen med en stor ökning av antalet äldre, barn och unga samtidigt som antalet i arbetsför ålder inte alls ökar i samma takt.

De äldre över 80 år ökar med 48 procent de kommande åren, medan ökningen av personer i arbetskraften ökar med enbart 5 procent, en enorm skillnad.

Det är kommuner och regioner som främst bär kostnaderna för barn, unga och äldre. Kostnaden för barn är fyra gånger så hög som för personer i arbetsför ålder medan de äldre kostar i genomsnitt tio gånger så mycket.

Merparten av intäkterna från skatten på arbete kommer samtidigt från gruppen i arbetsför ålder, den grupp som ökar allra långsammast. Därför behövs en diskussion om hur de offentliga finanserna ska bära dessa kostnader.

Verksamheterna behöver byggas ut snabbt. Det byggs nu över 1.000 för- skolor och skolor. Omkring 700 äldreboenden behöver byggas fram till 2026. De flesta kommuner måste även investera kraftigt i sin infrastruktur och alla regioner måste bygga om sina sjukhus. Även kollektivtrafiken behöver stora investeringar.

Kommunsektorn har de senaste tio åren, utom 2010, haft ett negativt finansiellt sparande. Fram till 2022 motsvarar behovsökningen från demografin ungefär 38 miljarder kronor netto, medan staten utfärdat löften om ökade statsbidrag med cirka 15 miljarder kronor. Gapet är alltså större än de nu utlovade tillskotten.

Detta gör att SKL bedömer att sektorns finansiella sparande kommer att ligga mellan minus 0,5–1 procent av BNP de kommande åren. Det innebär att skulderna konstant ökar. Statens finansiella sparande är samtidigt positivt eller i balans.

I dag lånar kommunsektorn pengar relativt billigt, både via Kommuninvest och av banker och genom certifikat och obligationer. Men hur ser möjligheten ut att låna billigt om några år? Är det en bra och effektiv politik för offentlig sektor att kommunsektorns skulder ökar samtidigt som statens – som på sikt måste antas ha förutsättningar att låna billigare – minskar? Är det bra att ha starka statliga, men svaga kommunala finanser?

Regeringen tillskjuter välfärdsmiljarder till kommunsektorn, som är generella statsbidrag för att upprätthålla kvalitet i välfärden. Dessutom ökar de riktade statsbidragen till skola, vård, äldreomsorg och andra områden kraftigt.

Problemet med de riktade statsbidragen, vilket SKL ständigt påminner om, är att de många gånger ökar kostnaderna i samma omfattning som de ges – och satsningarna överensstämmer sällan med specifika behov i en enskild kommun eller region.

De riktade statsbidragen är dessutom ofta kortsiktiga och riskerar att försvinna när kostnaderna har ökat till en högre nivå, vilket en enskild kommun på sikt inte har råd med. De riktade statsbidragen syftar till effektiv användning av statens resurser, men dessvärre bidrar de inte till förbättrad effektivitet.

När kostnaderna överstiger intäkterna är en höjd kommunalskatt en av få vägar framåt. Men de facto är kommunalskatten inte den mest lämpliga skatten att höja. Låga inkomster beskattas fullt ut av kommunalskatten, vilket kan påverka människors vilja att arbeta. I en internationell jämförelse är just skatten på arbete redan hög i Sverige.

Den demografiska utvecklingen förutsätter att välfärdsverksamheterna kan bedrivas effektivare än i dag. Demografin sätter också fingret på ett trängande behov av att se de offentliga finanserna i en helhet.

Det krävs en ökad och långsiktig samsyn om att staten och kommunsektorn har ett gemensamt uppdrag att lösa framtidens finansiering av välfärden.

Det behövs bland annat ökade generella statsbidrag i takt med de demografiskt betingade behoven, men också kompensation för löpande pris- och löneökningar, där staten utlovar finansiering och kommunsektorn utlovar leverans.

SKL:s ekonomirapport, med bedömning av konjunkturen, kommer att visa tydligt både på de utmanande tider som kommunsektorn nu går till mötes när konjunkturen bedöms vika under nästa år och på de förändringar som måste till.

Utgångspunkten är att varje offentlig skattekrona måste användas så att de på bästa sätt kommer medborgarna till del om vi ska klara de kommande utmaningarna. Ekonomirapporten är därmed en mycket viktig läsning för ansvariga politiker i kommuner, regioner, riksdag och regering.

 

Anders Knape, ordförande (M), SKL


Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?