Annons

Ullenhag: Gör upp med M och KD om skattereform

Det är hög tid för en ny skattereform som som slutar straffbeskatta arbete och utbildning, minskar miljöutsläpp och gör det lättare att bli rik genom hårt arbete, skriver Erik Ullenhag, partiledarkandidat för Liberalerna, och Joar Forssell, skattepolitisk talesperson (L). 

”Om Sverige ska vara ett progressivt och ambitiöst välfärdsland krävs att skattesystemet moderniseras och anpassas till den globala dragkampen om kompetens och kapital. Utan välstånd är det omöjligt att finansiera välfärd”, skriver Erik Ullenhag och Joar Forssell (L).
”Om Sverige ska vara ett progressivt och ambitiöst välfärdsland krävs att skattesystemet moderniseras och anpassas till den globala dragkampen om kompetens och kapital. Utan välstånd är det omöjligt att finansiera välfärd”, skriver Erik Ullenhag och Joar Forssell (L).Foto:Henrik Montgomery/TT
Joar Forsell, skattepolitisk talesperson (L).
Joar Forsell, skattepolitisk talesperson (L).

Liberalerna ska vara ett parti som tar ansvar för att lösa samhällsproblemen i Sverige. Ett sådant parti var vi för 30 år sedan då vi var med och drev igenom det som kom att kallas ”Århundradets skattereform”. 

Resultatet var ett enklare system med lägre skattesatser, breda skattebaser och färre avdragsmöjligheter. Nu måste vi göra det igen, en socialliberal skattereform.

Det är mer uppenbart nu än för 30 år sedan hur bråttom det är att drastiskt minska vår klimatpåverkan. Med riktade skattehöjningar kan vi minska utsläppen och vår miljöpåverkan. Samtidigt behövs utrymme skapas för nödvändiga skattesänkningar för företagsamma människor, entreprenörer och arbetstagare. 

Teknologiska framsteg och globalisering har därtill ändrat spelplanen, alltmer arbete digitaliseras och automatiseras samtidigt som konkurrensen om kompetens hårdnar. 

Om Sverige ska vara ett progressivt och ambitiöst välfärdsland krävs att skattesystemet moderniseras och anpassas till den globala dragkampen om kompetens och kapital. Utan välstånd är det omöjligt att finansiera välfärd.

Med ett nytt läge i svensk politik borde det finnas en möjlighet att få till en bred blocköverskridande överenskommelse. Det är hög tid för en ny skattereform som gör hela systemet enkelt och förutsebart, som slutar straffbeskatta arbete och utbildning och som minskar miljöutsläpp. 

Vår utgångspunkt bör vara att skattetrycket ska sänkas, men för att möjliggöra en långsiktigt stabil skattereform måste stödet i riksdagen vara brett och reformen fullt ut finansierad.

Höjda miljöskatter. Det är en välbeprövad metod att när man vill minska ett visst beteende så beskattar man det. Därför är det bortom all rim och reson att en av de saker som beskattas hårdast i Sverige är arbete, samtidigt som mycket av Sveriges miljöförstörande verksamheter inte bär sina egna kostnader eller i värsta fall subventioneras. Om något ska beskattas så är det miljöutsläpp.

Ansträngning ska löna sig - för alla. Alltför många utlandsfödda, lågutbildade unga och personer med funktionsnedsättning saknar ett jobb att gå till. 

Det för dyrt och för krångligt att anställa eller att själv starta företag, det straffar dessa grupper hårdast och ökar utanförskapet. En övergripande sänkning av skatt på arbete kan se till att även de med låga löner får en chans att behålla mer av lönen och kan spara eget kapital. 

Möjligheten att spara ihop till en lägenhetsinsats eller ett startkapital för företagande trots en låg- eller medelinkomst är avgörande för fler klassresor och får inte krossas av skattesystemet. 

Vik inte undan för svårigheter. Sveriges skattesystem fungerar bättre än skattesystemen i många länder, men även här finns problem att lösa. 

Systemet är urgröpt av avdrag och märkliga gränsdragningar. En breddad och mer enhetlig moms kan bidra till förenkling, färre undantag och utrymme för skattesänkningar på arbete. Sänkta flyttskatter och avtrappat ränteavdrag kan skapa en både mer rättvis och rörlig bostadsmarknad.

Breda skattesänkningar bortom värnskatten. Den 1 januari 2020 avskaffas äntligen värnskatten. Januariavtalet innebär att skattereformen också ska se till att färre betalar statlig skatt. Det är nödvändigt och rätt - principen om hälften kvar ska återupprättas. 

Marginalskatten hämmar i dag personer som gör karriär även inom helt vanliga yrkesgrupper som lärare eller sjuksköterskor. Det är orimligt, det måste gå att bli rik och göra en klassresa genom arbete, utbildning och ansträngning. 

Vår utgångspunkt bör vara att skattetrycket ska sänkas och att de väståndsskapande krafterna inte klarar ytterligare höjningar av skattetrycket, men för att möjliggöra en långsiktigt stabil skattereform måste stödet i riksdagen vara brett och reformen fullt ut finansierad.

Arbetet måste påbörjas så snart som möjligt. Det är mindre än 30 månader kvar innan denna mandatperiods sista budgetproposition ska lämnas till riksdagen.

Arbetet bör vara en växelverkan mellan akademi, experter och de politiska partierna. En så bred förankrad reform som möjligt kräver att Moderaterna och Kristdemokraterna fullt ut erbjuds att delta i arbetet. Alla partier som deltar måste försöka förstå varandra i stället för att söka efter meningsmotståndarens sämsta argument.

Ingen skattereform har genomförts utan Liberalerna. En genomgripande skattereform är avgörande för Sveriges globala konkurrenskraft, för att fler ska kunna göra klassresor, för att möta klimat- och miljöhot och för att finansiera välfärden. 

Inte minst är det rätt att fler ska få behålla mer av sin lön. Liberalerna behöver spela en avgörande roll om nästa skattereform ska bli lyckad.

Innehåll från PreemAnnons

Så ska Preem ställa om till 2035

Preem ställer om sin verksamhet till 2035. Målet är att företagets direkta utsläpp ska minska med över 2,1 miljoner ton koldioxid fram till 2035. 

– Vi ska vara med och bidra till att Sverige når sina klimatmål, samtidigt som vi bidrar till att säkerställa en förnybar drivmedelsförsörjning i hela landet, säger Magnus Heimburg, VD och koncernchef på Preem.

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag och har två raffinaderier, i Lysekil och Göteborg, med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år.

Samtidigt tillhör Preem de företag som just nu släpper ut mest koldioxid i landet, både i den egna produktionen men också i nästa steg, i användarledet, då kunder använder drivmedel från Preem i sina fordon.

Nu ska Preem ställa om sin verksamhet. 

Preem arbetar brett för sin omställning mot förnybara drivmedel. I ett första steg handlar det om att byta ut den fossila oljan som används i produktionen mot förnybara alternativ som tallolja, återvunnen frityrolja och animaliska fettrester.

I produktionen används i dag stora mängder vätgas, som har sin källa i fossil gas. Denna kan bytas ut till förmån för fossilfri vätgas från havsbaserad vindkraft. 

Preem ökar också sitt engagemang för att fånga in koldioxid med så kallad CCS-teknik, Carbon Capture and Storage. 

– När CCS kombineras med utsläpp från förnybar produktion innebär det i praktiken en reducering av koldioxidhalterna i atmosfären. Genom att driva verksamheten mot negativa utsläpp kan våra kommande bioraffinaderier bli utsläppssänkor, förklarar Magnus Heimburg.

Men att helt sluta producera flytande drivmedel är inget alternativ.

– Det kommer att finnas personbilar och lastbilar med förbränningsmotor år 2035. Dessa behöver hållbara drivmedel och det vill vi bidra med. Därtill kommer andra marknader där efterfrågan kommer fortsätta att vara stor, såsom sjöfarten och inte minst flyget, säger han.

Preems omställning minskar utsläppen rejält

Preems anläggning i Göteborg har redan genomgått flera ombyggnationer för att öka produktionskapaciteten av förnybara drivmedel.

För omställningen av raffinaderiet i Lysekil har Preem beviljats tre miljarder kronor i lån från Svensk Exportkredit. 

Projektet ska stå klart i slutet av 2023 och produktionen planeras starta i början av 2024. 

Ombyggnationen beräknas minska utsläppen i hela värdekedjan med ungefär 1,7 miljoner ton koldioxid per år. Den största minskningen kommer att ske inom vägtrafiken, motsvarande årliga utsläpp från cirka 500 000 personbilar.

En ny rapport från Hagainitiativet visar att Preems klimatmål skulle innebära att företagets direkta utsläpp minskar med över 2,1 miljoner ton. Enligt rapporten är detta mer än någon annan aktör i Sverige. 

Läs mer på: www.preem.se 

 

Mer från Preem

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Preem och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera