1515
Annons

Transportföretagen: Hamnarbetarförbundets påståenden är falska

REPLIK. Hamnarbetarförbundets strejker slår mot svensk konkurrenskraft, hotar arbetstillfällen och skadar tilliten till den svenska modellen, som vilar på att vi har branschvisa rikstäckande kollektivavtal som ger samma förutsättningar för arbetsgivare och medarbetare inom en bransch. 

FEL I SAK. Hamnarbetarförbundets kommunikation är förvirrande och försåtlig. Det är olyckligt att en konflikt i en för många branscher och hela den svenska ekonomin avgörande verksamhet ska kringgärdas av falska påståenden, skriver Transportföretagens vd Mattias Dahl.
FEL I SAK. Hamnarbetarförbundets kommunikation är förvirrande och försåtlig. Det är olyckligt att en konflikt i en för många branscher och hela den svenska ekonomin avgörande verksamhet ska kringgärdas av falska påståenden, skriver Transportföretagens vd Mattias Dahl.Foto:Johan Nilsson/TT

Hamnarbetarförbundet påstår i en debattartikel i Dagens industri (30/1) att ”syftet med konflikten är att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal med Sveriges Hamnar” samt att det avtalet ska vara ”innehållsmässigt likalydande” med det avtal som vi sedan mycket lång tid har med Transport. Medlarnas förslag till lösning, som vi accepterat, innebär exakt detta. Trots det har de tackat nej. Frågan måste ställas – vill verkligen Hamnarbetarförbundet ha ett likalydande kollektivavtal?

Det förslag till lösning som medlarna presenterat är ett kompromissförslag som de tagit fram efter att ha träffat oss och Hamnarbetarförbundet. Det är inte vårt förslag. Vi valde att dock att acceptera förslaget. Allt i syfte att gå Hamnarbetarförbundet till mötes och skapa lugn och ro i hamnarna. Trots att förslaget innebär att vi och Hamnarbetarförbundet skulle ingå ett med Hamn- och stuveriavtalet likalydande avtal, det vill säga ett andrahandsavtal, har Hamnarbetarförbundet tackat nej och gått ut i strejk. 

Varför? Hamnarbetarförbundet påstår att medlarnas förslag innebär att de avtalar bort ”flera fackliga rättigheter som normalt följer av kollektivavtal”. Ett påstående som förvirrar. Förslaget innebär att Hamnarbetarförbundet får alla rättigheter som följer av att de ingår ett andrahandsavtal. Inga rättigheter som avtalas bort. Vad de däremot inte får är de rättigheter som följer av att ingå ett förstahandsavtal. Detta eftersom det inte är ett förstahandsavtal som Hamnarbetarförbundet kan ingå med oss. 

Hamnarbetarförbundet skriver att det ”mest problematiska” med medlarnas förslag är att de ”skulle avsäga” sig möjligheten att ”driva tvisteförhandlingar och i förlängningen rättsprocesser” mot arbetsgivare som bryter mot kollektivavtalets innehåll. Påståendet är fel och stötande. Vi lever i en rättsstat där alla, och därmed även Hamnarbetarförbundet, har rätt att få sin sak prövad i domstol. 

Vidare skriver Hamnarbetarförbundet att de måste få ”ingå lokala avtal”. Rätten att komma överens om lokala avvikelser tillkommer dock enbart de som ingått det centrala avtalet. Ingen av parterna till det centrala avtalet kan, utan den andra partens godkännande, göra upp med någon annan lokalt. Vi kan alltså inte, utan Transports godkännande, ge bort deras rätt att ingå lokala avtal till Hamnarbetarförbundet. 

Vi har ett avtal med Transport och det tänker vi hedra. Vi vill inte spräcka den svenska modellen och öppna för att olika villkor ska gälla för arbetare beroende på vilket fack de är med i.   

Det är här förvirringen blir påtaglig. Hamnarbetarförbundet skriver att de inte har något ”som helst intresse av att olika fackförbund på arbetsplatsen skulle ha olika arbetsvillkor”. Ett besked som inte lugnar eller övertygar. En lokal avvikelse mellan Transportföretagen och Hamnarbetarförbundet innebär automatiskt att något annat skulle gälla för deras medlemmar än för övriga anställda. Det skulle skapa en oordning som skulle bryta upp den svenska modellen, vilket vi inte kommer acceptera.

Hamnarbetarförbundets kommunikation är förvirrande och försåtlig. Det är olyckligt att en konflikt i en för många branscher och hela den svenska ekonomin avgörande verksamhet ska kringgärdas av falska påståenden. 

Från Transportföretagens horisont är det enkelt. Vi vill att Hamnarbetarförbundet slutar strejka sönder hamnarna och den svenska modellen. Som ett litet export- och importberoende land i norra Europas utkant har vi inte råd att köra sönder den samförståndsanda som präglar den svenska modellen. Låt oss istället försvara den. 

Mattias Dahl, vd för Transportföretagen 

Läs tidigare inlägg:

Hamnarbetarförbundet: Våra krav är inte orimliga 

 


Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?