ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Tolkmonopol lamslår Sverige

  • SVÅRT ATT FÖRSTÅ. Utredningen på utbildningsminister Anna Ekströms (S) bord föreslår en utfasning av privat tolktjänstförmedling till offentlig sektor, trots att privata förmedlare är 25 procent mer tids- och kostnadseffektiva än Sveriges största offentliga förmedlare, skriver artikelförfattarna. Foto: Maja Suslin/TT

DEBATT. En statlig utredning föreslår krav på högskoleexamen för svenska tolkar. Det skulle innebära att runt hälften av de 3,5 miljoner tolktimmar som offentlig sektor efterfrågar varje år inte kommer att kunna levereras till landets sjukhus, domstolar och arbetsförmedlingar, skriver företrädare för fyra tolkningsföretag.

Föreställ dig att all vårdverksamhet i Sverige förstatligas, trots effektivitetsförluster på 25 procent. Att läkarexamination avkrävs alla som jobbar i sjukvården, från sjukvårdsbiträden till kirurger, trots att såväl sjukvårdspersonal som antalet möjliga patientbesök riskerar att halveras.

Låter det klokt? Nej, men det är precis vad som håller på att ske – inte i sjukvården, men på den svenska marknaden för tolktjänster, där regeringen står i begrepp att lagstifta utifrån ett förslag som ser ut precis på detta sätt.

Regeringsutredaren Gunnar Holmgren menar att ingen ska få vara tolk om vederbörande inte genomgått en universitetsutbildning i ämnet. Detta trots att den stora majoriteten av alla tolkuppdrag inte kräver sådan utbildning.

Sju av tio tolkar jobbar i dag deltid eller har tolkuppdraget som bisyssla. De är ofta första generationens invandrare som inte sällan saknar de formella förkunskaper som krävs för universitetsutbildningen. Likväl är de i regel fenomenalt bra tolkar, med kunskap i språk som hör till de mest efterfrågade – däribland arabiska, dari och tigrinja.

Till skillnad från dem kommer framtidens högskolediplomerade tolkar tvärtom med stor sannolikhet att besitta språkkunskaper som inte efterfrågas.

I praktiken innebär det att runt hälften av de 3,5 miljoner tolktimmar som offentlig sektor efterfrågar varje år inte kommer att kunna levereras. Därmed hotas också många centrala samhällsfunktioner. Våra sjukhus och domstolar riskerar att stå utan nödvändig tolkhjälp, liksom Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, vilket försvårar integrationen.

Utredare Holmgren föreslår även en utfasning av den privata förmedlingen av tolktjänster till offentlig sektor. Ett statligt monopol borgar för högre kvalitet, hävdar han. I hur många branscher gäller det? Jämför vi privat tolkförmedling med Sveriges största offentliga förmedlare, Tolkförmedling Väst, så visar det sig att de privata förmedlingarna är runt 25 procent mer tids- och kostnadseffektiva.

Så illa utfört är detta utredningsarbete att vi från branschorganisationen Språkföretagens sida sett oss tvungna att ta fram en egen utredning. Den kommer vi att överlämna till regeringen som remissvar, och för alla berörda individers och myndigheters skull hoppas vi innerligt att vi blir hörsammade.

Vi föreslår följande:

Ställ rätt krav på tolkarna. I stället för att tvinga in alla i universitets- och högskoleutbildningar med för de flesta ouppnåeliga antagnings- och examinationskrav ordnas kortare och snabbare utbildningar och fler möjligheter till testning och verifiering genom införande av certifiering.

Satsa på kvalitet, inte förstatligande. I stället för att fasa ut de privata tolkförmedlingarna bör dessa privata inslag uppmuntras då vi vet att de lyckas bättre effektivitets- och kvalitetsmässigt.

Skärp granskningen med ny modell. Låt granskandet av tolkförmedlingarna ligga kvar på Länsstyrelsernas bord, men ge även ökat utrymme för självreglering genom vilken branschen tar ansvar för att granska kritiserade insatser. Detta kan liknas vid tidningarnas Pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd. En ökad tilltro till branschens kvalitetsansvar skulle innebära en bättre granskning. Detta skulle komplettera myndighetsgranskningen och stärka kvalitetsincitamenten.

Med det förslag som nu ligger äventyras Sveriges tolkförmedling helt i onödan. Därför vädjar vi till ansvarig minister Anna Ekström (S) att seriöst beakta vår utredning och väga våra förslag mot de som kommit från den statlige utredaren.

Om Ekström på allvar finner regeringsutredarens förslag bättre för svensk tolkförmedling än våra, då får hon också ta ansvar för de konsekvenser vi redovisat här.

Anne-Marie Colliander Lind, ordförande Almega Språkföretagen

Jonas Ahlstedt, vd Transvoice    

Patrik Attemark, vd Semantix

Pirkko T. Kyllönen, partner och grundare Språkservice

Björn Touqan, marknadschef Hero Tolk

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer