1515

Telia: Försenade 5G-frekvenser skadar konkurrenskraften

Den ensidiga fokuseringen på att stänga ute främmande makt från 5G har försenat utbyggnaden i Sverige och skadar landets konkurrenskraft. Säkerhetsfrågan kan inte hanteras av auktionsförfaranden utan måste breddas till generell lagstiftning för hela nätet, skriver Telias koncernchef Christian Luiga.

Sverige har inte råd med ytterligare förseningar av 5G-nätet, skriver Christian Luiga.
Sverige har inte råd med ytterligare förseningar av 5G-nätet, skriver Christian Luiga.Foto:Hampus Andersson

I en tid när alla talar om att 5G ligger runt hörnet har Sverige ännu inte ens fastställt ett datum för auktionerna av de viktigaste frekvenserna. 

Finland, Tyskland, Italien, Frankrike, USA, Kina, Japan, Norge och Sydkorea är bara några exempel på länder där auktioner av de nya tillstånden är genomförda. 

Därför måste förutsättningarna för 5G – nästa generations mobilnät – klargöras så snart som möjligt. Det är viktigt för Sveriges konkurrenskraft och samhällsutveckling.

De ändringar som gäller i lagen om elektronisk kommunikation från och med den 1 januari 2020 innebär att Post- och telestyrelsen (PTS), som är ansvarig myndighet, ska beakta säkerhet vid tilldelning av tillstånd, vilket ska ske i dialog med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. 

Det är olyckligt att det självklara behovet att beakta Sveriges säkerhet kopplas så starkt till tilldelning av tillstånd för att använda specifika frekvensband. Det handlar om så mycket mer.

Säkerhetsfrågan är större än enskilda auktioner av frekvenser tänkta för en ny teknik och bör hanteras därefter. Med generell lagstiftning och regler som gäller alla aktörer oavsett vilka frekvenser och tekniker som används. Krav som kan justeras och uppdateras när omvärldsförändringar så kräver, oaktat om det vid just det tillfället auktioneras ut nya tillstånd som nu är fallet med de frekvenser som är viktiga för 5G.

Även om den nya generationens mobiltelefoni är revolutionerande är den ändå bara en del av ett större nät som tillsammans utgör det internet som det moderna samhället tar för givet och är så beroende av. 

Säkerhet i ett uppkopplat samhälle handlar om att försvara internet. Det kräver ett helhetsperspektiv, då kan den nationella säkerheten stärkas samtidigt som Sveriges konkurrenskraft ökar. Det finns ingen konflikt mellan säkra nät och en övergång till 5G-ekonomi. 

5G är inte bara ett nödvändigt verktyg för att möjliggöra nästa steg i digitaliseringen av hela det svenska samhället – för både näringsliv och offentlig sektor – det är också viktigt för vår förmåga att nå klimatmålen. Vi kan i dag bara ana vilken potential det ligger i snabbare överföring av stora mängder data med större säkerhet utan någon fördröjning. 5G skapar möjligheter till effektiviseringar och nytänkande vilket kan revolutionera näringsliv såväl som offentlig sektor. 

Exakt vilka tjänster som kan utvecklas med stöd av 5G är svårt att förutse, men det handlar om alltifrån att styra stora maskiner i gruvor långt under markytan, till att göra operationer i en ambulans på väg till sjukhuset. 

I en tid när många kommuner drabbas av utflyttning och krisande ekonomi, erbjuder 5G-tjänster en möjlighet att leva och verka där man bor, oavsett var. När den offentliga sektorn står inför stora utmaningar som inte kommer att kunna mötas med mer personal skapar 5G möjligheter att göra saker på nya sätt.  

5G kommer i första skedet skapa nytta inom industri och näringsliv som kommer att kunna utveckla sina affärer och processer med hjälp av den nya generationens mobiltelefoni. 

Följaktligen är många aktörer inblandade i arbetet med att utveckla användningsområden för de möjligheter 5G erbjuder. Telia har bland annat nära samarbete med Volvo CE, Södra, Einride, Sandvik, Boliden, Peab, Ericsson, Tieto, Capgemini, KTH, Luleå Tekniska Högskola, Mittuniversitetet och Umeå Universitet.

Telia har bidragit till att Sverige är en pionjär inom telekom och vill fortsätta att bidra till att Sverige ligger i täten bland världens länder. Tekniken och kompetensen för att göra det finns, men de nödvändiga frekvenserna saknas. 

Ett av skälen till att det är så är den viktiga debatt som förs om vikten av att nya mobilnät är säkra mot intrång från obehöriga och främmande makter. Det är frågeställningar som har överbryggats i andra länder, som Finland, genom att till exempel ställa hårda krav på operatörerna i generell lagstiftning, något som Telia ställer sig bakom.

Auktionen har skjutits upp i omgångar, senast från första kvartalet 2020 till att den ansvariga myndigheten PTS nu säger sig ha ”en förhoppning om att det ska ske någon gång under 2020”. Under innevarande kvartal ska PTS samråda om reglerna för auktionerna för att beakta Sveriges säkerhet. 

Höga krav på säkerhet behöver inte äventyra Sveriges ledande position inom digitalisering. Sverige har inte råd med ytterligare förseningar och det är viktigt att alla berörda parter håller högsta möjliga fart i arbetet framåt. 

Telia är redo att lägga grunden för nästa steg i digitaliseringen av Sverige. Från politiskt håll efterlyser vi en tydlig färdplan för 5G innehållande ett sista datum för auktionen. På så sätt säkras förutsägbarheten som är viktig när stora investeringar ska genomföras samtidigt som vi värnar Sveriges fortsatta konkurrenskraft.

Christian Luiga

Tillförordnad koncernchef och vd, Telia Company


Innehåll från SnowflakeAnnons

Därför är en datadriven strategi framtiden för retailsektorn

I den mättade retailbranschens hårda konkurrens blir det allt svårare att differentiera sig. Retailers som nyttjar data för att bli mer kundfokuserade och relevanta är därför vinnarna i slutändan. 

– För att företag ska kunna bli kundfokuserade fullt ut, måste de alltså först bli data-fokuserade, säger Amina Taghaboni, Retail Expert på Snowflake.

Läs Snowflakes whitepaper om Data Cloud 

Förutom att pandemin drev fram en omfattande transformation av många aktörers affärsstrategi, förstärkte den också en trend som länge varit på uppgång; kunderna blir allt mer kräsna och förväntar sig en enhetlig och personifierad upplevelse, oavsett vilken kanal de väljer. Detta gör det till en utmaning att skapa en bra, sömlös kundupplevelse oavsett var kunden är, med riktade och relevanta erbjudanden. 

– Att uppnå det förutsätter att man har insyn i kundens beteenden och behov under köpresan och kan arbeta prediktivt utifrån samlad data. Rätt skött medför det att man kan optimera såväl pris som logistiklösningar och lagersaldo, samtidigt som man skräddarsyr sitt erbjudande utifrån kundens önskemål. För att företag ska kunna blir kundfokuserade fullt ut, måste de alltså först bli data-fokuserade, säger Amina.

Detta kan dock vara lättare sagt än gjort; ofta befinner sig företagsdata i olika system eller datasilos och är bara tillgänglig för ett litet fåtal. Det finns också en omfattande risk för att man stirrar sig blind på sin egen data eftersom förvaltning och uppskalning blir med sådan infrastruktur både tids- och resurskrävande. 

– Många saknar fortfarande tillgång till 360 vy av sin kund i realtid, eftersom man jobbar med rigida och traditionella miljöer som inte lämpar sig för snabba förändringar. Detta gör att beslutsunderlaget blir lidande vilket i längden blir oerhört kostsamt. 

Möjliggör prediktivt arbete

För att erbjuda bästa tänkbara kundupplevelse behövs därmed data från hela ekosystemet. Det räcker inte långt att enbart nyttja intern data såsom kund-, försäljningsdata. Istället krävs samverkan med externa parter, såsom leverantörer och underleverantörer, för att skaffa sig en nyanserad helhetsbild. Det Snowflake erbjuder är möjligheten att både organisera sin egen data och att enkelt koppla samman den med data från andra parter i realtid. 

– Snowflake Data Cloud möjliggör enkel access till all information; den kan skalas upp och ner efter behov och medarbetarna får snabbt den information som krävs för att arbeta med prediktiv analys. 

Läs mer om Data Cloud 

Sköts med en enkel knapptryckning

I Data Cloud finns också Data Market place, en appstore för datasets med tredjepartsdata med anknytning till omvärlden. Amina berättar att det exempelvis kan inkludera vilka trender som råder, hur vädret påverkar köpbeteenden eller vilka regioner som redan har fått sina vaccin – kort sagt parametrar som ger värdefulla insikter i det prediktiva arbetet. 

Med andra ord kan företagen istället fokusera på innovation och utveckling för ökad tillväxt. Det är en enorm konkurrensfördel som ingen annan på marknaden kan erbjuda, avslutar Amina.

Ta reda på mer om Data Marketplace 

Mer från Snowflake

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Snowflake och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?