ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Telia: Försenade 5G-frekvenser skadar konkurrenskraften

  • Sverige har inte råd med ytterligare förseningar av 5G-nätet, skriver Christian Luiga. Foto: Hampus Andersson

Den ensidiga fokuseringen på att stänga ute främmande makt från 5G har försenat utbyggnaden i Sverige och skadar landets konkurrenskraft. Säkerhetsfrågan kan inte hanteras av auktionsförfaranden utan måste breddas till generell lagstiftning för hela nätet, skriver Telias koncernchef Christian Luiga.

I en tid när alla talar om att 5G ligger runt hörnet har Sverige ännu inte ens fastställt ett datum för auktionerna av de viktigaste frekvenserna. 

Finland, Tyskland, Italien, Frankrike, USA, Kina, Japan, Norge och Sydkorea är bara några exempel på länder där auktioner av de nya tillstånden är genomförda. 

Därför måste förutsättningarna för 5G – nästa generations mobilnät – klargöras så snart som möjligt. Det är viktigt för Sveriges konkurrenskraft och samhällsutveckling.

De ändringar som gäller i lagen om elektronisk kommunikation från och med den 1 januari 2020 innebär att Post- och telestyrelsen (PTS), som är ansvarig myndighet, ska beakta säkerhet vid tilldelning av tillstånd, vilket ska ske i dialog med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. 

Det är olyckligt att det självklara behovet att beakta Sveriges säkerhet kopplas så starkt till tilldelning av tillstånd för att använda specifika frekvensband. Det handlar om så mycket mer.

Säkerhetsfrågan är större än enskilda auktioner av frekvenser tänkta för en ny teknik och bör hanteras därefter. Med generell lagstiftning och regler som gäller alla aktörer oavsett vilka frekvenser och tekniker som används. Krav som kan justeras och uppdateras när omvärldsförändringar så kräver, oaktat om det vid just det tillfället auktioneras ut nya tillstånd som nu är fallet med de frekvenser som är viktiga för 5G.

Även om den nya generationens mobiltelefoni är revolutionerande är den ändå bara en del av ett större nät som tillsammans utgör det internet som det moderna samhället tar för givet och är så beroende av. 

Säkerhet i ett uppkopplat samhälle handlar om att försvara internet. Det kräver ett helhetsperspektiv, då kan den nationella säkerheten stärkas samtidigt som Sveriges konkurrenskraft ökar. Det finns ingen konflikt mellan säkra nät och en övergång till 5G-ekonomi. 

5G är inte bara ett nödvändigt verktyg för att möjliggöra nästa steg i digitaliseringen av hela det svenska samhället – för både näringsliv och offentlig sektor – det är också viktigt för vår förmåga att nå klimatmålen. Vi kan i dag bara ana vilken potential det ligger i snabbare överföring av stora mängder data med större säkerhet utan någon fördröjning. 5G skapar möjligheter till effektiviseringar och nytänkande vilket kan revolutionera näringsliv såväl som offentlig sektor. 

Exakt vilka tjänster som kan utvecklas med stöd av 5G är svårt att förutse, men det handlar om alltifrån att styra stora maskiner i gruvor långt under markytan, till att göra operationer i en ambulans på väg till sjukhuset. 

I en tid när många kommuner drabbas av utflyttning och krisande ekonomi, erbjuder 5G-tjänster en möjlighet att leva och verka där man bor, oavsett var. När den offentliga sektorn står inför stora utmaningar som inte kommer att kunna mötas med mer personal skapar 5G möjligheter att göra saker på nya sätt.  

5G kommer i första skedet skapa nytta inom industri och näringsliv som kommer att kunna utveckla sina affärer och processer med hjälp av den nya generationens mobiltelefoni. 

Följaktligen är många aktörer inblandade i arbetet med att utveckla användningsområden för de möjligheter 5G erbjuder. Telia har bland annat nära samarbete med Volvo CE, Södra, Einride, Sandvik, Boliden, Peab, Ericsson, Tieto, Capgemini, KTH, Luleå Tekniska Högskola, Mittuniversitetet och Umeå Universitet.

Telia har bidragit till att Sverige är en pionjär inom telekom och vill fortsätta att bidra till att Sverige ligger i täten bland världens länder. Tekniken och kompetensen för att göra det finns, men de nödvändiga frekvenserna saknas. 

Ett av skälen till att det är så är den viktiga debatt som förs om vikten av att nya mobilnät är säkra mot intrång från obehöriga och främmande makter. Det är frågeställningar som har överbryggats i andra länder, som Finland, genom att till exempel ställa hårda krav på operatörerna i generell lagstiftning, något som Telia ställer sig bakom.

Auktionen har skjutits upp i omgångar, senast från första kvartalet 2020 till att den ansvariga myndigheten PTS nu säger sig ha ”en förhoppning om att det ska ske någon gång under 2020”. Under innevarande kvartal ska PTS samråda om reglerna för auktionerna för att beakta Sveriges säkerhet. 

Höga krav på säkerhet behöver inte äventyra Sveriges ledande position inom digitalisering. Sverige har inte råd med ytterligare förseningar och det är viktigt att alla berörda parter håller högsta möjliga fart i arbetet framåt. 

Telia är redo att lägga grunden för nästa steg i digitaliseringen av Sverige. Från politiskt håll efterlyser vi en tydlig färdplan för 5G innehållande ett sista datum för auktionen. På så sätt säkras förutsägbarheten som är viktig när stora investeringar ska genomföras samtidigt som vi värnar Sveriges fortsatta konkurrenskraft.

Christian Luiga

Tillförordnad koncernchef och vd, Telia Company

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer