Ta elkrisen på allvar

DEBATT. Sveriges elpris skjuter i höjden. De extrema priserna är en konsekvens av att Socialdemokraternas energipolitik misslyckats. Nu måste Sverige omedelbart lägga om politiken med fokus på fossilfri och konkurrenskraftig energiproduktion, skriver Ulf Kristersson (M) och Lars Hjälmered (M).

Foto:Björn Larsson Rosvall/TT

Svensk elproduktion har länge varit en av världens renaste och tryggaste. Vår vattenkraft och kärnkraft producerar ren el med pålitlig leverans, och under det senaste decenniet har även vindkraften spelat en allt viktigare roll. Sammantaget har det varit helt avgörande för svensk industri och vår välfärd. 

Men de senaste åren har något hänt. Larmrapporterna avlöser varandra om att företag inte har tillräcklig tillgång på el. Sommaren 2019 ville Pågen utöka sin kapacitet i Malmö, men fick nej eftersom elleverantören inte kunde garantera tillräckligt med el till anläggningen. Och i somras – en period som normalt präglas av en lägre elförbrukning – tvingades oljekraftverket i Karlshamn starta under vindstilla dagar för att säkerställa att södra Sverige fick tillräckligt med el.

Nu har krisen slagit till igen. Under januari har elpriserna rusat i höjden och mer än fördubblats jämfört med förra året: topptimmarna har kostat mer än tio gånger det normala. Som en direkt konsekvens tvingades det svenska storbolaget Holmen stoppa delar av produktionen.

Därtill har kraftverket i Karlshamn än en gång körts igång för att elda med olja. Detta slår direkt mot klimatet: Enligt FN:s klimatpanel är medianutsläppen mer än 52 gånger så stora per kWh när elen kommer från olja i stället för kärnkraft.

Elkrisen är ett hot mot Sverige som ett modernt industriland. Den slår direkt mot svenska jobb och skadar vår chans att bidra till den globala omställningen. Nästa elräkning kommer också att slå hårt mot många svenska familjer. 

Men krisen är ett närmast avsiktligt resultat av Socialdemokraternas dysfunktionella energipolitik. Fossilfri elproduktion har lagts ned på rent ideologiska grunder, utan hänsyn till konsekvenserna för svenska företag och konsumenter. Stängningen av Ringhals reaktor 1 och 2 innebär att leveranssäker elproduktion som motsvarande nästan 10 procent av Sveriges årliga elkonsumtion har försvunnit. 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och expertmyndigheten Svenska kraftnät varnade alla inför stängningen av kärnkraftreaktorerna. Både för att leveranssäker el skulle försvinna, och för att elsystem skulle bli mer instabilt. 

Exakt detta har också skett. Kraftbalansen i elsystemet fortsätter att minska och importberoendet av smutsig el ökar när elförbrukningen är hög. Inslagen av väderberonde energikällor har gjort elsystemet mer svårplanerat och leder till större variationer i priset på el. 

Trots det tar inte Socialdemokraterna läget på allvar. Mot bättre vetande hävdar Socialdemokraterna att Sverige har en historiskt stark elproduktion, och att elpriserna är låga. Verkligheten är inte på deras sida. 

Istället för att lösa problemet vill regeringen nu att Svenska kraftnät ska få i uppdrag att bygga ut stamnätet så att havsbaserad vindkraft gratis ska kunna anslutas till elnätet. Förslaget skulle innebära att kostnader för företagen som äger vindkraftsparkerna istället läggas på skattebetalarna genom ökade elnätsavgifter. Moderaterna välkomnar all fossilfri elproduktion men det är en obegriplig felprioritering som tydligt illustrera problemet med den förda politiken. 

Nu krävs en omstart av energipolitiken som tar sikte på fossilfrihet och konkurrenskraft. Moderaterna ser fyra viktiga steg mot framtidens energipolitik:

Uppdatera det energipolitiska målet

Målet för Sveriges energipolitik ska vara ett 100 procent fossilfritt elsystem 2040. Det är uppenbart att alla fossilfria kraftslag behövs för ett välfungerande elsystem. Kärnkraften måste få vara en viktig del av det svenska energisystemet också i framtiden. Ju mer fossilfri el vi producerar, desto mer el kan vi använda i Sverige eller sälja till utlandet där den tränger undan fossilintensiv elproduktion.

Leveranssäkra elmarknaden

I dag betalar marknaden för energi, men det finns dåliga incitament att tillhandahålla kvalitet eller effekt, det vill säga tillräckligt med energi vid ett givet ögonblick. Ett elsystem där man betalar för dessa egenskaper skulle bli mer robust. Planerbara kraftslag som kärnkraft och vattenkraft skulle få ersättning för dess viktiga funktion i elsystemet. Leveranssäkerheten i systemet måste upprätthållas. Riksdagen har beslutat om leveranssäkerhetsmål i det svenska kraftsystemet. Detta beslut måste verkställas och en elnätsutredning måste omgående tillsättas. 

Satsa på nästa generations kärnkraft

Kärnkraftindustrin är inne ett spännande skede, med utvecklingen av små modulära reaktorer (SMR) som ska kunna serietillverkas. Joe Biden i USA har sagt att USA ska satsa på tekniken under hans ledning. Men man behöver inte gå så långt för att hitta inspiration. I Estland deltar statliga Vattenfall i ett utvecklingsprogram av SMR för att minska utsläppen från landets koldioxidintensiva elproduktion. Men ett svenskt bolag ska inte åka tvärs över Östersjön för att hitta möjligheter att utveckla ny kärnkraft. Moderaterna vill utveckla en plan för att utveckla nästa generations kärnkraft i Sverige.   

Tillåt byggnationen av nya reaktorer

Ta bort förbudet mot att driva fler än tio reaktorer och tillåtet att de byggs på fler platser än vid de befintliga kärnkraftverken för att kunna möta utvecklingen inom kärnkraftsindustrin. Nya reaktorer har fler tillämpningsområden än elproduktion. Det och att de är små gör dem intressanta både för industrin, för fjärrvärmenäten och för vätgasproduktion. 

Regeringens energipolitik är ett hot både mot svensk konkurrenskraft och mot en effektiv klimatomställning. Hur många fler företag ska tvingas avstå från expansion eller tvingas stänga ned sin produktion? Det är ytterst Socialdemokraterna som bär ansvaret för att Sverige inte kan samlas kring en förnuftig energipolitik. Moderaterna står redo att samla majoritet för en ny kurs. 


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från NexansAnnons

Nexans - en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Behovet av stabila kommunikationslösningar ökar kontinuerligt, inte minst under den rådande pandemin. När nu 5G börjar ta mer plats på marknaden ställs allt större krav på en pålitlig, underliggande infrastruktur som är anpassad för att klara de ändrade förutsättningarna. 

– Eftersom vi är en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi tillgodose alla behov av kabelsystem till 5G. Vi ser det som en intressant och spännande utmaning, säger Peter Elisson, Technical Manager, Telecom Systems vid Nexans. 

Globala Nexans har varit en ledande aktör inom kabellösningar i över 120 år. Idag är företaget noterat på Parisbörsen och har nära 26 000 anställda. I Grimsås, söder om Borås, där Nexans har sin tillverkning finns även lokala produktchefer, teknikexperter, eget logistikcentrum samt testning i eget laboratorium.

– I Grimsås producerar vi allt från installationskablar och kraftkablar till telekopparkablar, optiska fiberkablar och lösningar till fordonsindustrin, såväl som olika komponenter, på ett sätt som passar våra nordiska förhållanden. Att ha allt samlat på samma ställe gynnar produktutvecklingen. Vi är alltså lokala på marknaden, men har styrkan i att vara en internationell koncern – en global expert, nära, fortsätter Peter.

Enkel hantering och högsta driftsäkerhet

För Nexans är steget mot 5G en naturlig utveckling, men Jean-Jacques Sage, Product Marketing & Innovation Director, Telecom Systems, berättar att övergången inte är lika självklar inom alla branscher. Utrullningen av 5G är fortfarande i ett tidigt stadie i Europa, vilket också stämmer i Sverige. Det vi vet är kraven på stabilitet och pålitlighet i nätverket kommer att vara väldigt viktigt, vilket är tydligt i den standard som finns framtagen för 5G. 

– Detta är ett nätverk med enormt många applikationer, såväl för konsumenter som inom industrin och för nya innovationer. Utan ett driftsäkert nätverk ökar risken för störningar och avbrott. Därför arbetar vi dels med att göra våra kabelsystem robusta nog att klara det nordiska klimatet, och dels med att utforma våra produkter på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt; det ska vara lätt att göra rätt även första gången. Därutöver utvecklar vi IoT-lösningar som hjälper operatörerna att bättre hantera den fysiska infrastrukturen, genom att övervaka och förvalta nätverket.

Tre marknadssegment

Ännu är det dock mycket som måste hamna på plats innan 5G kan rullas ut på allvar. Upplägget kan delas upp i tre huvudsakliga marknadssegment, var och ett med sin egen dynamik. 

– Makrocell-segmentet inkluderar framförallt mobilnätverket och kräver traditionella antenner med stora täckningsområden. Mikrocell omfattar istället mindre millimetervågantenner som installeras och nyttjas inom exempelvis en stad. Det tredje segmentet är ”inomhustäckning” – det är svårt att penetrera nyare hus med nätverkssignaler och därför kommer det att krävas nya innovationer inom området. Allt tyder på att det är Makrocell-segmentet som kommer att expandera först, fortsätter Jean-Jacques. 

Kontinuerlig utveckling och innovation

5G är i förlängningen en samling av lösningar inom datacenter, energi, fiber, koppar och IP. Oerhört få företag har kompetensen att hantera alla dessa aspekter, men Nexans har redan utvecklat produkter som passar de system som dessa nya applikationer bygger på. 

– Som en av Sveriges största kabeltillverkare har vi en lokal bredd likt få andra i branschen, men vi vill alltid utvecklas och bli bättre, inte minst gällande vårt arbete inom 5G. Nästan dagligen hittar vi nya tillämpningar och innovationer som vi testar både internt och i samverkan med våra distributörer och slutkunder. Sedan modifierar och skräddarsyr vi lösningarna baserat på erfarenheter och feedback, för att till sist kunna inkludera dem i vårt erbjudande, säger Oliver Orre Imgård, KAM Sales, Telecom Systems.

Hållbarhet – snarare mindset än enstaka mål

Nexans inställning till sitt hållbarhetsarbete är att det ska vara mer än bara ett affärsmål: Det ska fungera som ett mindset för alla som arbetar med och inom företaget. Med tanke på Nexans framstående marknadsposition har man höga krav på sitt eget hållbarhetsarbete och värnar stort om sina fyra hållbarhetsområden: Products, Partners, People och Planet.

– Några exempel är att vi optimerar våra transporter, kontinuerligt utvecklar leverantörskedjan och att vi tillverkar våra produkter med en livslängd som ofta överlever både byggnader och tjänster. Vi har också en egen återvinningsanläggning och strävar kontinuerligt mot att hitta än mer hållbara lösningar när vi utvecklar både produkter och processer. Det är en väldigt spännande utveckling, avslutar Peter. 

Kontakta Nexans här

Mer från Nexans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nexans och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?