Ta bort det skatterättsliga företrädaransvaret

Aktiebolag bygger på principen om att ägarna inte är personligen ansvariga för företagets skulder. Men den principen gäller inte skatteskulder som har en särställning. Lagstiftningen orsakar onödiga konkurser, skriver Lars Backsell, Saeid Esmaeilzadeh, Lovisa Hamrin och Dan Olofsson.

VILL FLYTTA ANSVAR. Det är allvarligt att en teknisk skatteregel resulterar i konkurser som är onödiga och i vissa fall dessutom är framkallade av myndigheters beslut, skriver entreprenörerna Dan Olofsson, Lars Backsell, Lovisa Hamrin och Saeid Esmaeilzadeh.
VILL FLYTTA ANSVAR. Det är allvarligt att en teknisk skatteregel resulterar i konkurser som är onödiga och i vissa fall dessutom är framkallade av myndigheters beslut, skriver entreprenörerna Dan Olofsson, Lars Backsell, Lovisa Hamrin och Saeid Esmaeilzadeh.

 

I stort sett alla ekonomiska indikatorer är nattsvarta som en följd av Covid-19-pandemin och de krispaket som den svenska regeringen med stödpartier hittills lanserat kommer att vara otillräckliga.

Vi tillhör dem som efterlyst kraftfullare åtgärder för att rädda i grunden sunda företag, bland annat i form av minskade personal- och lokalhyreskostnader. Dessa nödvändiga åtgärder är statsfinansiellt kostsamma. Men det finns även insatser som hjälper oss undvika onödiga konkurser utan att vara statsfinansiellt betungande. En enkel åtgärd är att avskaffa det så kallade skatterättsliga företrädaransvaret. Att Skatteverket har infört ett tillfälligt anstånd är inte tillräckligt. Det enda rimliga är att avskaffa lagen helt och hållet.

I och med coronakrisen hamnar alltfler företag på obestånd. Inte på grund av att de i grunden har en dålig affärsidé eller driver en verksamhet som inte är hållbar. För dessa får inte konsekvenserna vara för brutala – det måste vara möjligt att få en andra chans. Särskilt givet att krisen förstärks av politiska beslut som är nödvändiga för folkhälsan, men som orsakar direkt ekonomisk skada för såväl företag som individer. Det skatterättsliga företrädaransvaret bidrar i rådande coronakris till att företag som i grund och botten har en sund verksamhet i onödan försätts i konkurs.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar omfattas av en princip om så kallat begränsat ansvar. Det betyder att ägarna till bolagen inte är personligen ansvariga för skulder. Principen anses mycket viktig och möjliggör ett rimligt risktagande och en effektiv kapitalbildning. Så är inte fallet vad gäller personligt ansvar för ett bolags skatteskulder. Här är ansvaret betydligt strängare än för andra skulder och staten ges en särställning jämfört med andra borgenärer.

Om ett företag saknar medel för att betala skatten på förfallodagen måste det senast dagen innan försättas i konkurs. Annars blir i praktiken företrädare (till exempel styrelsemedlemmar eller vd;n) personligen betalningsansvariga. Det är allvarligt att en teknisk skatteregel resulterar i konkurser som är onödiga och i vissa fall dessutom är framkallade av myndigheters beslut. Lagstiftningen är problematisk även under normala omständigheter så det finns goda grunder till att avskaffa den (se t ex DI 17/11 2017).

Företrädaransvar används med andra ord för att bolaget inte har likviditet och inte kan betala sina skulder på en given dag. Det kan vara helt tillfälligt som nu när hotell- och restaurangnäringen upplever en total efterfrågekollaps och inte har några intäkter. Det betyder inte att bolaget är ”dåligt” i sig. Inget talar för att gästerna inte kommer återvända när väl pandemin är över.

Ser man till aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning, är en styrelse för att undgå personligt ansvar skyldig att – om den konstaterar att halva det egna kapitalet är förbrukat – antingen återställa hela aktiekapitalet inom 8 månader, likvidera bolaget eller gå i konkurs. Här gäller dock, till skillnad från företrädaransvarets regler, att bolagets verkliga värde ska beräknas där till exempel en marknadsvärdering på tillgångarna får räknas in. Det är en himmelsvid skillnad mot en tillfällig likviditetsbrist på en enda given dag.

Företrädaransvarsreglerna brukar försvaras av staten med att man vill ”sanera bort icke livskraftiga bolag” som drar på mer elände för leverantörer och konkurrenter. I verkligheten tillämpas ansvaret drakoniskt och är ett rent fiskalt verktyg som garanterar att staten alltid får in sin skatt – kan inte bolaget betala får företrädaren stå för notan med egna redan tidigare beskattade pengar.

Att ett bolag som har temporära likviditetsproblem inte skulle vara livskraftigt är rent struntprat. Reglerna i aktiebolagslagen om kontrollbalansräkning visar på motsatsen. Marknadsvärderingen av bolagets tillgångar kan göra att det i ett huj visar sig att bolaget är långt ifrån att ha förbrukat halva det egna kapitalet. En fastighet som till exempel skrivits ner i värde, kan i bokföringen ha en obefintlig värdering, men i verkligheten kan den vara värd många miljoner. Dessutom har man flera månader på sig att göra denna analys innan styrelsen kan göras ansvarig - som sagt en himmelsvid skillnad mot företrädaransvaret.

Borgerliga partier har under flera år försökt förmå regeringen att avskaffa regelverket, men Socialdemokraterna med finansminister Magdalena Andersson i spetsen har hårdnackat hållit emot riksdagsförelägganden och begravt frågan i den ena utredningen efter den andra. Nu får vi se resultatet av den politiken – mängder av onödiga konkurser och krav på personliga betalningsansvar av skatter för företrädare enbart på grund av att regeringen beslutat att ”stänga butiken” och omöjliggöra individers levebröd.

I och med coronakrisen måste många bolag täcka löpande kostnader samtidigt som de upplever ett, i vissa fall, totalt efterfråge- och intäktsbortfall. När pandemin väl är över finns det inget som talar för att dessa bolag inte kommer att återfå sina kunder och intäkter. Som komplement till krispaketen bör staten helt avskaffa det skatterättsliga företrädaransvaret.

Lars Backsell, entreprenör och ordförande i Entreprenörskapsforum

Saeid Esmaeilzadeh, entreprenör

Lovisa Hamrin, entreprenör

Dan Olofsson, entreprenör


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Euro AccidentAnnons

Ohälsa – påtaglig risk för företag

Långtidsfrånvarande medarbetare är en påtaglig hållbarhetsrisk för de flesta företag. Därför erbjuder försäkringsbolaget Euro Accident även ett rehabiliteringsstöd i sin företagsbetalda sjukförsäkring. Ett stöd som hjälper åtta av tio att kunna fortsätta arbeta.

Hållbarhetsfrågan med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter spelar en allt större roll för företag. Därmed har det också blivit viktigt för företag att förstå, identifiera och hantera sådana risker, vid sidan om till exempel affärsrisker och finansiella risker.

En av de viktigaste, men ofta förbisedda, hållbarhetsfrågorna handlar om hållbara medarbetare, alltså de egna medarbetarnas hälsa och välmående. Förutom de mänskliga sidorna så är kostnaderna för ohälsa höga i form av ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning och lägre produktivitet.

En modern sjukförsäkring

Att en medarbetare blir långtidsfrånvarande är emellertid en risk som du till viss del kan försäkra dig mot. Några som erbjuder en sådan försäkring är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring.

- Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress och utmattning. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som är bra både för medarbetaren som är försäkrad och för arbetsgivaren som betalar försäkringen, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension, på Euro Accident Livförsäkring AB.

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen vid långtidsfrånvaro så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring.

Rehabiliteringsstödet kan aktiveras redan vid första tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa medarbetare att komma tillbaka i arbete igen. Efter en webbanmälan från närmaste chef samordnar en av Euro Accidents egna rehabiliteringskoordinatorer hela ärendet och ser till att rätt insatser kopplas in.

Goda chanser att hjälpa

Åtta av tio försäkrade som kommer in i Euro Accidents rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring blir inte långtidsfrånvarande.

- Om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt så har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Det är inte alltid som rehabiliteringsstödet i försäkringen behöver aktiveras. Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera samtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen.

- Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Helförsäkring för trygga och friska medarbetare

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk som tecknas av företag för deras medarbetare:

- Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach

- Chefs- och HR-stöd

- Rehabiliteringsstöd

- Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk  

Läs mer om Euro Accident

 

Mer från Euro Accident

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Euro Accident och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?