ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Ta bort det skatterättsliga företrädaransvaret

  • VILL FLYTTA ANSVAR. Det är allvarligt att en teknisk skatteregel resulterar i konkurser som är onödiga och i vissa fall dessutom är framkallade av myndigheters beslut, skriver entreprenörerna Dan Olofsson, Lars Backsell, Lovisa Hamrin och Saeid Esmaeilzadeh.

Aktiebolag bygger på principen om att ägarna inte är personligen ansvariga för företagets skulder. Men den principen gäller inte skatteskulder som har en särställning. Lagstiftningen orsakar onödiga konkurser, skriver Lars Backsell, Saeid Esmaeilzadeh, Lovisa Hamrin och Dan Olofsson.

I stort sett alla ekonomiska indikatorer är nattsvarta som en följd av Covid-19-pandemin och de krispaket som den svenska regeringen med stödpartier hittills lanserat kommer att vara otillräckliga.

Vi tillhör dem som efterlyst kraftfullare åtgärder för att rädda i grunden sunda företag, bland annat i form av minskade personal- och lokalhyreskostnader. Dessa nödvändiga åtgärder är statsfinansiellt kostsamma. Men det finns även insatser som hjälper oss undvika onödiga konkurser utan att vara statsfinansiellt betungande. En enkel åtgärd är att avskaffa det så kallade skatterättsliga företrädaransvaret. Att Skatteverket har infört ett tillfälligt anstånd är inte tillräckligt. Det enda rimliga är att avskaffa lagen helt och hållet.

I och med coronakrisen hamnar alltfler företag på obestånd. Inte på grund av att de i grunden har en dålig affärsidé eller driver en verksamhet som inte är hållbar. För dessa får inte konsekvenserna vara för brutala – det måste vara möjligt att få en andra chans. Särskilt givet att krisen förstärks av politiska beslut som är nödvändiga för folkhälsan, men som orsakar direkt ekonomisk skada för såväl företag som individer. Det skatterättsliga företrädaransvaret bidrar i rådande coronakris till att företag som i grund och botten har en sund verksamhet i onödan försätts i konkurs.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar omfattas av en princip om så kallat begränsat ansvar. Det betyder att ägarna till bolagen inte är personligen ansvariga för skulder. Principen anses mycket viktig och möjliggör ett rimligt risktagande och en effektiv kapitalbildning. Så är inte fallet vad gäller personligt ansvar för ett bolags skatteskulder. Här är ansvaret betydligt strängare än för andra skulder och staten ges en särställning jämfört med andra borgenärer.

Om ett företag saknar medel för att betala skatten på förfallodagen måste det senast dagen innan försättas i konkurs. Annars blir i praktiken företrädare (till exempel styrelsemedlemmar eller vd;n) personligen betalningsansvariga. Det är allvarligt att en teknisk skatteregel resulterar i konkurser som är onödiga och i vissa fall dessutom är framkallade av myndigheters beslut. Lagstiftningen är problematisk även under normala omständigheter så det finns goda grunder till att avskaffa den (se t ex DI 17/11 2017).

Företrädaransvar används med andra ord för att bolaget inte har likviditet och inte kan betala sina skulder på en given dag. Det kan vara helt tillfälligt som nu när hotell- och restaurangnäringen upplever en total efterfrågekollaps och inte har några intäkter. Det betyder inte att bolaget är ”dåligt” i sig. Inget talar för att gästerna inte kommer återvända när väl pandemin är över.

Ser man till aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning, är en styrelse för att undgå personligt ansvar skyldig att – om den konstaterar att halva det egna kapitalet är förbrukat – antingen återställa hela aktiekapitalet inom 8 månader, likvidera bolaget eller gå i konkurs. Här gäller dock, till skillnad från företrädaransvarets regler, att bolagets verkliga värde ska beräknas där till exempel en marknadsvärdering på tillgångarna får räknas in. Det är en himmelsvid skillnad mot en tillfällig likviditetsbrist på en enda given dag.

Företrädaransvarsreglerna brukar försvaras av staten med att man vill ”sanera bort icke livskraftiga bolag” som drar på mer elände för leverantörer och konkurrenter. I verkligheten tillämpas ansvaret drakoniskt och är ett rent fiskalt verktyg som garanterar att staten alltid får in sin skatt – kan inte bolaget betala får företrädaren stå för notan med egna redan tidigare beskattade pengar.

Att ett bolag som har temporära likviditetsproblem inte skulle vara livskraftigt är rent struntprat. Reglerna i aktiebolagslagen om kontrollbalansräkning visar på motsatsen. Marknadsvärderingen av bolagets tillgångar kan göra att det i ett huj visar sig att bolaget är långt ifrån att ha förbrukat halva det egna kapitalet. En fastighet som till exempel skrivits ner i värde, kan i bokföringen ha en obefintlig värdering, men i verkligheten kan den vara värd många miljoner. Dessutom har man flera månader på sig att göra denna analys innan styrelsen kan göras ansvarig - som sagt en himmelsvid skillnad mot företrädaransvaret.

Borgerliga partier har under flera år försökt förmå regeringen att avskaffa regelverket, men Socialdemokraterna med finansminister Magdalena Andersson i spetsen har hårdnackat hållit emot riksdagsförelägganden och begravt frågan i den ena utredningen efter den andra. Nu får vi se resultatet av den politiken – mängder av onödiga konkurser och krav på personliga betalningsansvar av skatter för företrädare enbart på grund av att regeringen beslutat att ”stänga butiken” och omöjliggöra individers levebröd.

I och med coronakrisen måste många bolag täcka löpande kostnader samtidigt som de upplever ett, i vissa fall, totalt efterfråge- och intäktsbortfall. När pandemin väl är över finns det inget som talar för att dessa bolag inte kommer att återfå sina kunder och intäkter. Som komplement till krispaketen bör staten helt avskaffa det skatterättsliga företrädaransvaret.

Lars Backsell, entreprenör och ordförande i Entreprenörskapsforum

Saeid Esmaeilzadeh, entreprenör

Lovisa Hamrin, entreprenör

Dan Olofsson, entreprenör

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer