ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Sverige och Frankrike fördjupar sitt samarbete

  • Margot Wallström. Foto: TT

Nu stärker Sverige och Frankrike sitt samarbete för att visa vägen mot en ansvarsfull globalisering där fler och bättre jobb skapas och där en mer inkluderande tillväxt blir verklighet, skriver Frankrikes och Sveriges utrikes- och arbetsmarknadsministrar.

Globaliseringen har stärkt ekonomisk utveckling och bidragit till minskad fattigdom men vi har inte varit tillräckligt effektiva i att fördela vinsterna. En av vår tids stora utmaningar är att minska ojämlikheten och se till att alla delar av samhället kan gynnas av globaliseringen. Trots framsteg vad gäller fattigdomsbekämpning visar statistik från FN att fler än 700 miljoner människor under fattigdomsgränsen om 1,90 US dollar per dag. 

Men lösningen ligger inte i att motverka globalisering. Världen behöver mer globalisering, inte mindre. Men den måste ske på ett ansvarsfullt, hållbart och inkluderande sätt, där den ekonomiska och sociala utvecklingen går hand i hand. Inte minst krävs multilaterala och gemensamma åtgärder för att adressera de stundande utmaningarna mot våra samhällen och ekonomier. 

Nu stärker Sverige och Frankrike sitt samarbete för att visa vägen mot en ansvarsfull globalisering där fler och bättre jobb skapas och där en mer inkluderande tillväxt blir verklighet. Samarbetet tas vidare inom ramen för det globala partnerskapet ’Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth’. Partnerskapet, som initierades av Sveriges statsminister Stefan Löfven, bygger på en idé om att samla olika aktörer – stater, företag, arbetsgivarorganisationer, fackföreningar och andra organisationer – för att gemensamt ta sig an utmaningar på den globala arbetsmarknaden. Fokus ligger på att förbättra social dialog och främja goda arbetsmarknadsrelationer så att alla människor får möjlighet att dra nytta av globaliseringen. Social dialog handlar om alla typer av samarbeten mellan företrädare för regeringar, arbetstagare och arbetsgivare, och kan se ut på olika sätt i olika länder.

I november 2017 meddelade Frankrikes president Emmanuel Macron att Frankrike ansluter sig till partnerskapet. President Macron konstaterade då att Global Deal är precis vad vi behöver - för våra samhällen och ekonomier. 

Sverige och Frankrike samarbetar nu – tillsammans med ett 90-tal andra aktörer – för att driva på för en ansvarfull globalisering. Idag lanseras Global Deals första flaggskeppsrapport - Building Trust in a Changing World of work - i Paris. Trots att det inte finns något enskilt framgångsrecept för välfungerande social dialog så lyfter rapporten fram den enorma potentialen att adressera några av vår tids största utmaningar med hjälp av social dialog: 

1. Att bidra till stabila samhällen. Genom att förbättra social dialog och skapa goda arbetsmarknadsrelationer kan vi stärka förtroendet för och mellan institutioner. Det får många positiva konsekvenser – för såväl demokratin som tillväxten och bättre arbetsvillkor för den enskilde. Ett gott exempel är Tunisien där social dialog spelade en avgörande roll i den demokratiska utvecklingen efter Jasminrevolutionen. Den nationella dialogkvartetten, där de sociala partnerna ingår, belönades dessutom med Nobels fredspris för deras insatser med hjälp av social dialog. 

2. Att skapa förutsättningar för fler jobb och ökad produktivitet. Idag är över 200 miljoner människor i världen arbetslösa - de flesta av dem är unga. Dessutom befinner sig nästan 1,5 miljarder arbetstagare, merparten kvinnor, i osäkra anställningar eller i den informella sektorn utan rättigheter. Dessa förhållanden föder ojämlikhet, frustration, och social oro. Att skapa nya och bättre jobb är centralt för att åstadkomma en inkluderande ekonomisk tillväxt som gynnar såväl individer som samhällen i stort. En väl fungerande samarbete på arbetsmarknaden leder till stabilitet, ökad produktivitet, kanalisera innovation, och identifiera utvecklingsmöjligheter vilket leder till fler och bättre jobb. 

3. Att effektivt kunna anpassa våra samhällen till framtidens arbetsmarknad. Den globala arbetsmarknaden genomgår stora strukturella förändringar - inte minst till följd av teknologisk utveckling. En del yrken eller arbetsuppgifter försvinner och nya dyker upp som kräver andra kompetenser. Här gäller det att ställa om arbetsmarknaden efter de nya behoven. Genom dialog och samarbete skapar vi den flexibilitet som krävs för en effektiv omställning. 

Frankrike har mobiliserat ett starkt nationellt stöd för Global Deal. Hittills har 16 franska multinationella företag och fyra av de största fackliga organisationerna anslutit sig till Global Deal - vilket stärker förutsättningarna för ett ökat samarbete. Såväl Frankrike som Sverige har skapat nationella Global Deal-plattformar för att stärka arbetet med de olika nationella aktörerna. 

Sverige och Frankrike är fast beslutna att tillsammans driva på för inkluderande tillväxt. Vi är övertygade om att det är en moralisk skyldighet och ekonomisk nödvändighet att minska klyftorna och öka jämlikheten och att en väl fungerande social dialog är nyckeln till detta. 

Både Sverige och Frankrike är dessutom fast beslutade att verka för uppfyllandet av Agenda 2030 FN:s hållbarhetsmål. De 17 hållbarhetsmålen utgör ett omfattande ramverk för att bekämpa fattigdom, ojämlikhet och arbetslöshet – både nationellt och internationellt. Vi tror att Global Deal kan vara en positiv kraft i uppfyllandet av hållbarhetsmålen. 

Margot Wallström, Sveriges utrikesminister 

Jean-Yves Le Drian, Frankrikes utrikesminister

Ylva Johansson, Sveriges arbetsmarknadsminister

Muriel Pénicaud, Frankrikes arbetsmarknadsminister 

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies