Annons

Sverige måste agera mot Huawei

DEBATT. Flera länder, bland annat USA, tillåter inte kinesiska bolag som Huawei och ZTE att leverera telekomutrustning av säkerhetsskäl. När Sverige auktionerar ut tillstånden för frekvensutrymmen tar svenska myndigheter inga sådana hänsyn, skriver Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M).

Cybersäkerhet blir viktigare i en värld som är mer integrerad. När 5g-näten byggs ut stoppar både USA och Australien kinesiska leverantörer. Nyligen blev det känt att kanadensisk polis på USA:s begäran har gripit telekomföretaget Huaweis finanschef för brott mot amerikanska sanktioner. Häromveckan uppmanade USA “vänligt sinnade” länder att bojkotta företaget.

Men när Sverige nu auktionerar ut tillstånden för frekvensutrymmen tar svenska myndigheter inga sådana hänsyn och Huaweis Sverigechef är inte orolig för att möta hinder när 5g-nätet byggs ut i Sverige.

På samma gång som vi rustar upp det militära försvaret måste vi vara vaksamma på hotet från utländskt cyberspionage. Det krävs en genomtänkt strategi på såväl svensk som EU-nivå för att skydda våra stats- och företagshemligheter, våra personliga data samt funktionen för kritisk infrastruktur. Sverige som har långtgående kompetens inom området bör gå i bräschen för det arbetet.

Den digitala revolutionen och den tekniska utvecklingen är i grund och botten fantastiska. Det är enklare och billigare än någonsin tidigare för människor, företag och stater att kommunicera och utbyta tankar och idéer. Men digitaliseringen medför också nya hot.

På samma sätt som människor lever stora delar av sina liv digitalt, flyttar stater och företag sina verksamheter ut på nätet. Sverige ska vara öppet för omvärlden och uppmuntra utländska investeringar och innovationer. Men vi får inte vara naiva. Massövervakning och cyberspionage är en del av den nya verkligheten och Europa måste rusta sig för att minska sårbarheten.

Cyberhotet handlar inte om spekulationer om framtiden, utan är redan ett faktum. Mycket tyder på att den kinesiska staten under flera års tid har utsatt Sverige och ett tiotal andra länder i västvärlden för det mest omfattande cyberattacken någonsin, kallad Cloud Hopper.

Känslig och hemlig data från svenska industrier stals utan att svenska myndigheter och underrättelseverksamheter fick vetskap om det.

Flera andra länder har redan vidtagit åtgärder för att stärka sin cybersäkerhet. Särskilt Huawei, med nära kopplingar till det kinesiska kommunistpartiet, bedöms av många regeringar utgöra ett reellt hot. I USA är företaget föremål för granskning och kontroll av ett särskilt underrättelseutskott sedan många år. Nyligen vidtog USA ytterligare säkerhetsåtgärder.

Myndigheter och företag som har kontrakt med Huawei eller ZTE, ett annat kinesiskt telekomföretag, förbjuds använda deras teknik. Australien och Nya Zeeland har förbjudit Huawei och ZTE från att delta i utbyggnaden av landets 5g-nätverk.

Vanligtvis brukar stater som hindrar utländska aktörer från att verka i landet drivas av protektionistiska motiv. Men varken USA eller Australien har någon större inhemsk telekomindustri att skydda. Skälen är helt och hållet säkerhetsmässiga. Men trots de omfattande åtgärderna avslöjades nyligen ett massivt kinesiskt industrispionage mot 30 amerikanska företag, inklusive Apple och Amazon.

I EU är det Storbritannien som tar frågan på störst tar allvar och behovet av att EU trappar upp sitt arbete blir således ännu viktigare när landet lämnar EU. Storbritanniens underrättelse- och cybersäkerhetsmyndigheter granskar all Huaweis utrustning innan den används. Resten av EU framstår dock som aningslöst. Det illustreras kanske tydligast av att hela det belgiska mobilnätet är byggt av Huawei och att EU-kommissionen låter företaget tillhandahålla det interna nätverket.

EU har nyligen infört regler för dataskydd och för att kontrollera utländska direktinvesteringar. Det pågår diskussioner om att införa nya regler som förbjuder export av utrustning för cyberövervakning till stater som använder det till sin egen befolkning.

Det är bra och nödvändiga åtgärder, som emellertid måste kompletteras med en strategi som skyddar Europa från cyberspionage. Det bör fungera som en väckarklocka att våra vänner i USA, Australien och Storbritannien vidtar långtgående åtgärder för att skydda sig mot cyberspionage, och till och med uppmanar andra göra samma sak.

I en uppkopplad värld är hoten mot den enskilda människan, staten och företag komplicerade och mångfacetterade. Cyberspionage är det kanske största hotet just nu. Sverige och Europa är särskilt utsatta och det är en verklighet som vi måste förhålla oss till.

Men med vår kompetens om cybersäkerhet och telekommunikation måste Sverige ta ledartröjan för att utveckla en strategi för att möta hotet. Allra helst på EU-nivå, men i väntan på att det sker måste vi få på plats en egen nationell strategi med åtminstone samma ambitionsnivå som Storbritannien. Fortsatt ointresse och godtrogenhet från regeringen riskerar att stå oss dyrt.

 

Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M)

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera