Annons

Sverige bör släppa datan fri för klimatets skull

DEBATT. Rätt använd kan digitaliseringen bana väg för ett fossilfritt Sverige. För att underlätta bör regeringen tillsätta en snabbutredning för att avgöra hur värdefulla data kan göras tillgänglig för entreprenörer, skriver företrädare för digitaliseringskonsultbranschen tillsammans med Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson.

SMARTA BUSSAR. Med hjälp av GPS-spårning och 4000 detektorer i marken kan Stockholms linjebussar i dag ges företräde i rusningstrafik. Om bussarna är mer än en minut försenade får de förtur vid smarta trafikljus, så att väntetiderna och miljöpåverkan för kollektivtrafiken blir mindre, skriver artikelförfattarna.
SMARTA BUSSAR. Med hjälp av GPS-spårning och 4000 detektorer i marken kan Stockholms linjebussar i dag ges företräde i rusningstrafik. Om bussarna är mer än en minut försenade får de förtur vid smarta trafikljus, så att väntetiderna och miljöpåverkan för kollektivtrafiken blir mindre, skriver artikelförfattarna.Foto:Jessica Gow/TT

Digitaliseringen har redan påverkat i stort sett alla aspekter av våra liv. När vi nu står inför klimatförändringar som potentiellt utgör ett hot mot hela mänskligheten har den också potential att accelerera utvecklingen mot ett samhälle som förenar en hög välfärd med fossilfrihet. 

IPCC:s specialrapport, om hur vi ska kunna nå målet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, lyfte för första gången i år upp digitaliseringen som en viktig pusselbit i omställningen. 

Studier som fokuserar på optimering av nuvarande system visar på möjligheten för digitala lösningar att bidra till 20-procentiga minskningar av de globala utsläppen. 

Möjligheten till utsläppsminskningar är dock betydligt större om vi även inkluderar digitaliseringens transformativa effekt som kan bidra till att fylla samhällets behov på helt nya sätt. 

För att det ska lyckas måste vi se ett nytt fokus från politiskt håll och främja systeminnovation, inte endast förbättringar i existerande system. I detta arbete har Sverige möjligheten att ta en internationell tätposition. 

Därför har 33 företag från digitaliseringskonsultbranschen inom ramen för Fossilfritt Sverige tagit fram en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig digitaliseringskonsultbransch 2045. Den tydliggör hur branschen, tillsammans med användare av digitala lösningar, politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige som driver fram globalt hållbara lösningar.

Att digitaliseringen och smarta system kan förbättra miljö, säkerhet och användarupplevelse ser vi redan bland annat i våra urbana miljöer. Köpenhamn har bytt ut sina gatubelysningsarmaturer mot moderna armaturer med intelligent belysningsstyrning, och kan därmed minska sin energianvändning med upp till 57%. 

Dessutom kan man exempelvis styra styrkan i belysningen vid vått väglag för att förbättra trafikanternas sikt, och med hjälpa av ljus guida cyklister till den snabbaste och säkraste vägen. 

I Stockholm finns en av de bästa trafikstyrningarna i världen. Med hjälp av GPS-spårning och 4000 detektorer i marken kan linjebussarna ges företräde i rusningstrafik. Om bussarna är mer än en minut försenade får de förtur vid smarta trafikljus, så att väntetiderna och miljöpåverkan för kollektivtrafiken blir mindre, och fler väljer kollektivtrafik.  

Inom jordbruket ser vi nu de första exemplen på hydroponisk eller aquaponisk odling, där smarta givare använder exakta mängder resurser i slutna system. Svenska startupföretaget Heliospectra, till exempel, utvecklar intelligent ljusteknologi för växthusodling, som kan halvera energiförbrukningen. 

Inom transportsektorn har digitaliseringen bland annat bidragit till att internationellt samordna hamninlöp med det svenska projektet MonaLisa, för att drastiskt minska fraktutsläppen till sjöss.

Den digitala infrastrukturens egna utsläpp riskerar att öka med ökad digitalisering. Nya studier visar dock att utsläppen trots exponentiellt ökande användning nu minskar. Till exempel har Googles egen AI lyckats minska Googles egna energianvändning med 30 procent.  

Digitala lösningar kan bidra till utsläppsminskningar på tre olika sätt. Existerande system kan optimeras, upptaget av hållbara lösningar kan accelereras, samt slutligen genom att bidra till transformativa förändringar. 

En transformativ förändring, med radikala och snabba minskningar av växthusgaser, sker när digitaliseringens påverkan på olika nivåer samverkar, det vill säga då nya tekniska lösningar, nya affärsmodeller, nya ekonomiska incitament, ny lagstiftning, ny samhällsplanering, nya finansieringsmodeller, nya sätt att utvärdera, nya sätt att skapa transparens, och så vidare, förenas. 

Som exempel kan vi se hur självkörande bilar, bildelning och andra tjänster har potential att minska själva behovet av bilar. Den här typen av förändringar kan ske fort. Se bara hur ett företag som Airbnb förändrat hotellbranschen, hur Uber förändrat taxibranschen eller Spotify förändrat musikbranschen. 

En stor utmaning är att digitaliseringens små bidrag (optimering av enskilda produkter) är relativt lätta att förklara, mäta och ge politiska stöd till, men de stora transformativa systemförändringarna ofta är svårare att mäta och förklara. 

De kräver dessutom en rad samverkande åtgärder mellan olika delar av samhället på ett sätt som sällan sker i dag. Fokus hamnar därför lätt på de små bidragen från digitaliseringen och de stora bidragen riskerar att hamna i skymundan.

I färdplanen för digitaliseringskonsultbranschen lyfter vi därför fram tre konkreta krav på politik för att främja utvecklingen:

- Tillsätt en digital transformationskommission med internationell ambition. Tillsätt en kommission med deltagare från olika delar av samhället, och med signifikant internationell representation, med uppdraget att identifiera kunskapsbehov, laghinder, organisations-låsningar, och incitament som motverkar möjligheten för Sverige att accelerera upptaget av digitala lösningar för fossilfrihet.

- Tillsätt en snabbutredning om öppna data som stöder global hållbarhet. Tillsätt en snabbutredning för att se vilken data som i dag finns och bör finnas tillgänglig för att medborgare, myndigheter och företag skall kunna utveckla nya och innovativa lösningar utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv. I denna utredning bör data inom centrala områden ingå, som exempelvis geodata, fastighetsdata, mobilitetsdata, och så vidare. Även frågan om hur data ska avidentifieras för att säkra individens integritet bör utredas.

- Etablera ”testbäddszoner” för hållbar digital transformation. Etablera ett nationellt initiativ där zoner och hela städer som är intresserade av att agera testbäddar för en fossilfri, ekologiskt hållbar och socialt rättvis omställning samlas. Syftet med dessa testbäddar är att sänka trösklarna för prövandet av nya arbetssätt, utvecklandet av nya affärsmodeller, tester av teknik, nya sätt att samarbeta och försök att förstå olika effekter och möjligheter ut ett bredare systemperspektiv.

Vi har en unik möjlighet att använda kraften i digitaliseringen för att vända utvecklingen mot fossilfrihet. Vi i branschen står redo och vill bjuda in aktörer från övriga samhället till dialog och samarbete.

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Niklas Flyborg, vd, Cybercom Group

Pär Fors, vd, CGI

Tomas Haglund, chef för hållbarhetsrådgivning, Accenture Norden 


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Reguity Group ABAnnons

Digitala personaloptioner – Equity made simple

Att administrera personaloptionsprogram har länge varit ett tidskrävande arbete. Dessutom har själva syftet, att vara ett framåtriktat incitament för nyckelpersoner, försvårats av bristande tillgänglighet till relevant dokumentation. Att digitalisera investeringar i blivande svenska ”unicorns” innan de noteras, samt att skapa en överblick av onoterade innehav är bakgrunden till Reguity’s digitala plattformar NVR.se och VPZ.se.

Reguity Group bildades 2006 för att hjälpa onoterade företag i processen att digitalt administrera transaktioner och dokumentation av ägande av aktier och derivat. 

– Vi skapade först NVR.se för digital bokföring av aktiebok och därefter VPZ.se, en avancerad plattform som ger komplett överblick och investeringshistorik i realtid för de som investerar i onoterade bolag. Poängen med personaloptionsprogram att vara ett incitament faller om man inte synliggör dem, säger Ekon dr Henrik Kristensen, grundare och VD för Reguity Group AB (publ). 

Administrera personaloptionsprogram

Kombinationen NVR.se och VPZ.se skapar en effektiv infrastruktur för att ge ut och administrera optioner i NVR.se, vilka sedan synliggörs i depåtjänsten VPZ.se. Smarta notifieringar påminner samtliga parter i god tid innan optionerna förfaller.

– Optionstjänsten fungerar lika bra för noterade aktiebolag med onoterade personaloptioner, som för internationella bolag eller svenska onoterade bolag med internationella optionsinnehavare.

Därmed kan finansiella och juridiska rådgivare överlämna en fullständig tjänst till sina klienter, utöver avancerade kalkyler och optionsavtal. Som en bonus blir dessutom administrationen billigare.

Optioner i nästa svenska Unicorn

Reguity vill göra alla optioner enkelt överlåtelsebara, så det blir lika smidigt att investera i onoterade teckningsoptioner, personaloptioner eller warranter som i noterade publika aktiebolag.

– Det skapas enorma värden i dessa företag och många skulle gå än bättre med effektiva incitamentsprogram och access till nya finansiella instrument. Det får man via vår lösning, avslutar Henrik.

EXTERN LÄNK: Läs mer om Reguity Group här 

FAKTA:

Reguity Group AB (publ) är den ledande digitala plattformen för ägare och investerare i privata företag i Nordeuropa. Reguity erbjuder ett brett sortiment av digitala online/offline-verktyg och tjänster för aktieägare och portföljförvaltning samt finansieringsrådgivning för privata företag.

Mer från Reguity Group AB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Reguity Group AB och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?