Sverige bör öka takten mot nationella elvägar

DEBATT. Dagens tillståndsprocesser, som kan ta upp till 10 år, är inte förenliga med våra ambitiösa klimatmål till 2030. Det faktum att elnäten har en svagare rätt än vägnätet, riskerar att hämma elektrifieringen av transportsektorn. Det skriver Annika Viklund, VD Vattenfall Eldistribution och Johan Mörnstam, Europachef E.ONs Energidistribution.

Foto:Claudio Bresciani/TT

Det blir alltmer uppenbart att omställningen av transportsektorn förutsätter elektrifiering, inklusive ett nationellt elvägnät. Det är särskilt angeläget att knyta samman de större städerna, men också att möjliggöra elektrifierad fordonstrafik till övriga Europa. Sverige har inlett viktiga samarbeten med Tyskland och Frankrike. Det faktum att Tyskland driver på för att bygga ett nätverk av elvägar skapar stora möjligheter. Sveriges klimatpolitiska mål anger att utsläppen från vägtransporterna ska minska med 70 procent till 2030 och Klimatpolitiska rådets rapport från 2019 rekommenderar att regeringen påskyndar elektrifieringen av vägtransporter i hela Sverige.

Vattenfall och E.ON står bakom målet om nödvändiga klimatreduktioner till 2030 liksom behovet av utbyggnad av svenska elvägar och presenterar nu ett åtgärdspaket för hur ett nationellt vägnät kan elektrifieras - i god tid före 2030. 

Klimatet är en av vår tids stora ödesfrågor och för att vi ska uppnå de ambitiösa utsläppsmålen krävs en rejäl tempoökning. En allt viktigare dimension av klimatarbetet är att hitta lösningar som kan förverkligas omgående. Det innebär att vi måste ta tillvara på den potential som finns i mogen fossilfri teknik, inte minst på områden med betydande klimatpåverkan. 

För inrikes transporter, som står för nästan en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp, finns potentialen i elektrifieringen av tunga fordon och, i synnerhet, i vägel. Med dagens batteriteknik är möjligheterna att utnyttja lokal laddning för tyngre fordon begränsad. Att komplettera med vägel skulle möjliggöra att lastbilar och andra tunga fordon stegvis fasas ut från sitt fossilberoende. 

Med rätt ramvillkor så framstår det inte som om kostnaderna utgör ett hinder för vägelen. Som huvudsaklig ägare av de regionala elnät som knyter samman våra större städer har vi förmåga att genomföra de investeringar som krävs för att säkerställa en elektrifiering av vägnätet i god tid före 2030.

Till en början kan laddstationer för tunga fordon tillhandahålla den infrastruktur som krävs, vilka sedan successivt kan byggas ut för att täcka längre sträckor. Över tid finns det möjlighet att planera mer storskaligt, och knyta samman de svenska elvägarna med motsvarande vägnät i andra europeiska länder, exempelvis Tyskland och Frankrike. På så sätt kan Sverige gå i bräschen för harmoniserade tekniska lösningar inom hela EU och fortsätta att driva på den gröna omställningen. För att lyckas med detta ser vi att följande har stor betydelse:

*Snabbstarta Elektrifieringskommissionen. Regeringen bör agera snabbt och tillsätta Elektrifieringskommissionen, som har ett uttalat syfte att främja investeringar i vägel. Det är en grundförutsättning för att få fart på det arbete som ska möjliggöra elektrifieringen av transportsektorn. 

*Se över rådande beslutsprocesser, inför snabbare tillståndsprocesser. Tekniken för kontinuerlig överföring av el till lastbilar och bilar under färd är fortfarande under utveckling, men oavsett slutligt teknikval måste planeringen för en stabil och tillräcklig elförsörjning längs de större vägarna påbörjas. Effektivt användande av befintlig infrastruktur utgör här en viktig pusselbit. Men utvecklingen av vägel är också beroende av smidiga och skyndsamma tillståndsprocesser för elnät. 

Dagens tillståndsprocesser, som kan ta upp till 10 år, är oförenliga med våra ambitiösa klimatmål till 2030. Det faktum att elnäten har en svagare rätt än vägnätet, riskerar att hämma elektrifieringen av transportsektorn. Frågan om vägel illustrerar detta tydligt; om inte elnäten ges samma rättsliga status som annan infrastruktur, undergrävs möjligheterna att nå klimatmålen. Här krävs ett snabbt politiskt agerande.

*Anslut vägel via regionnäten. Som alltid med stora omställningar är behovet av kompetens och infrastruktur centralt. Här kan vi i egenskap av regionnätsföretag bidra, då det hos våra båda regionnätsföretag finns stort kunnande och en stark vilja att vara med och driva utvecklingen framåt. 

Vad som sker inom den närmaste framtiden är av yttersta vikt, inte bara för transportsektorn, utan för vårt klimat. Elektrifieringen av tung trafik är direkt nödvändig för att minska utsläppen med 70 procent till 2030.  Utsikterna att lyckas är dock goda. Sällan har intentionerna varit så synkade med de tekniska förutsättningarna. Det är ett utgångsläge som bådar för stor klimatnytta, om möjligheterna tas till vara. 

Regeringens arbete borde därför vara enkelt: sätt fart på Elektrifieringskommissionen och effektivisera tillståndsprocesserna. Som regionnätägare längs några av Sveriges viktigaste vägtransportleder ser E.ON och Vattenfall fram emot att föra en dialog med kommissionen och vara behjälpliga i resan mot ett mer klimatsmart samhälle.

Annika Viklund, VD Vattenfall Eldistribution 

Johan Mörnstam, Europachef E.ONs Energidistribution


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?