Annons

Sverige behöver sänkta skatter

REPLIK. Att i dagsläget föreslå höjda skatter är inte bara världsfrånvänt utan också mycket skadligt. Det behövs fler företag, fler arbetstillfällen och en växande ekonomi. Vi måste fortsätta att sänka Sveriges internationellt sett mycket höga skatter, skriver Christian Ekström och Sofia Linder från Skattebetalarna i en replik.

JÄMLIKHET. På 70- och 80-talen gick svensk ekonomi i stå på grund av höga skatter, en genomreglerad ekonomi och hot om löntagarfonder. Visst var jämlikheten då större men vi var alla fattigare, skriver företrädare för Skattebetalarna. På bilden demonstration mot löntagarfonder 1983.
JÄMLIKHET. På 70- och 80-talen gick svensk ekonomi i stå på grund av höga skatter, en genomreglerad ekonomi och hot om löntagarfonder. Visst var jämlikheten då större men vi var alla fattigare, skriver företrädare för Skattebetalarna. På bilden demonstration mot löntagarfonder 1983.

Di Debatt (3/6) skriver flera Socialdemokratiska debattörer om behovet av en skattereform. Föga förvånande är det höjda skatter som ska till. Syftet sägs vara jämlikhet. Men sammantaget verkar allt vara ett nostalgiskt tillbakablickande på 70- och 80-talen, då svensk ekonomi gick i stå på grund av höga skatter, en genomreglerad ekonomi och hot om löntagarfonder. Visst var jämlikheten då större. Men vi var alla fattigare.

Debattörerna konstaterar mycket riktigt att inkomstskillnaderna ökat de senaste decennierna. Men det är från låga nivåer. Till 2035 beräknas ginikoefficienten öka marginellt – från 0,32 till 0,34 enligt Långtidsutredningen. I en europeisk kontext är det fortfarande mycket små skillnader.

De ökade skillnaderna beror i stor utsträckning på de större kapitalvinster som en stark ekonomisk tillväxt bidragit till, men också på låga räntor som drivit upp tillgångsvärden. Vad som inte sägs i artikeln är att fyra av tio personer som tillhör topprocenten, vars inkomster ökat mest, bara gör ett tillfälligt gästspel ett enskilt år. Här är personer över 65 år, som sålt sin bostad och realiserar en värdeökning som byggts upp under decennier med både stigande fastighetspriser och inflation, kraftigt överrepresenterade. Dessa personer blir i regel inte rikare eftersom de köper en ny bostad. Två tredjedelar av topprocentens kapitalvinster de senaste åren kommer från fastighetsrelaterade transaktioner.

Bara en tredjedel av den översta procenten i inkomsttoppen är toppinkomsttagare under flera år. Det är i sammanhanget viktigt att framhålla att alla inkomstgrupper i Sverige har fått en ökad ekonomisk standard sedan 1995.

Den nedgång i ekonomin som vi kan vänta i spåren av coronakrisen kommer att minska kapitalvinster. Det kommer att minska skillnader. Men det kommer inte att vara bra för svensk ekonomi eller för låginkomsttagare.

En annan viktig faktor bakom de ökande klyftorna är de senaste årens omfattande invandring. I dag är 20 procent av befolkningen utrikesfödd, vilket är en fördubbling sedan år 2000. Mot bakgrund av att det tar lång tid för invandrade att komma in på arbetsmarknaden, bland annat beroende på de höga trösklarna, innebär ökad invandring ökade klyftor. Entreprenörskapsforum konstaterade i en rapport tidigare i våras att det för utrikes födda i snitt tar 12–13 år innan 50 procent har uppnått en självförsörjningsgrad på 12.800 kronor efter skatt. Det är mycket allvarligt, men åtgärdas genom att befrämja arbete och företagande, inte straffa det.

Trots de senaste årens goda starka globala konjunktur har Sverige i princip haft en obefintlig BNP-tillväxt per capita. Det är mycket illa i en högkonjunktur och riskerar att leda till enorma problem i en stundande lågkonjunktur. Att då föreslå höjda skatter och ökad utjämning – just det som Socialdemokratiska och borgerliga regeringar de senaste tre decennierna på goda grunder fjärmat sig från – är inte bara världsfrånvänt, utan också mycket skadligt.

Jämlikhet uppkommer inte genom att de som arbetar och investerar i jobb och företagande får behålla mindre av vad de tjänat ihop utan genom att fler arbetar och blir entreprenörer. Därför är det av avgörande betydelse att Sverige satsar på kraftfulla tillväxtreformer. Det behövs fler företag, fler arbetstillfällen och en växande ekonomi. Då ökar också resurserna till den offentligt finansierade välfärden. Trots, eller snarare tack vare, de förhållandevis stora skattesänkningarna mellan 2000-2012 ökade de reala skatteintäkterna samtidigt som skuldsättningen i den offentliga sektorn minskade och resurser till vård, skola och omsorg ökade (se exempelvis Svenskt Näringsliv 2014).

Den tid – 70- och 80-talen – som debattörerna längtar tillbaka till var måhända Socialdemokratins storhetstid. Men knappast Sveriges. Entreprenörer och kapital flydde Sverige och tillväxten bromsade. Därför avskaffades arvs- och gåvoskatten samt förmögenhetsskatten följt av sänkta skatter på arbete och företagande. Det har bidragit till ökade klyftor, men också till att kapital och entreprenörer återvänt och i större utsträckning stannar i Sverige vilket ökar skatteintäkterna. I den kommande krisen bör vi dra lärdom av detta och fortsätta att sänka Sveriges internationellt sett fortfarande mycket höga skatter. Då kan den verkliga klyftan – mellan dem som har och inte har arbete – slutas.

Christian Ekström, vd Skattebetalarna
Sofia Linder, chefsekonom Skattebetalarna

Läs artikeln från Åsa-Pia Järliden Bergström, Daniel Färm, Torbjörn Hållö, Erik Åsbrink och Ulrika Lorentzi här.

Läs svar på Skattebetalarnas artikel här. 


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från AdmincontrolAnnons

Att förvärva företag under en kris

Det råder ingen tvekan om att pandemin har påverkat M&A-aktiviteten över hela världen – den stora frågan nu är hur detta kommer att påverka framtiden. 

– Den digitala trenden kommer inte att mattas av, och företag bör förbereda sig på färre fysiska due diligence-processer och fler digitala möten i framtida processer, säger Feras Ibrahim, Business Development Manager på Admincontrol.

Avvaktande marknad under den initiala karantänen

I takt med att land efter land gick i karantän tillsammans med andra åtgärder för att bromsa virusspridningen, minskades också M&A-aktiviteten.

Situationen i mars kan beskrivas som en chockvåg på marknaden. Ett fokusskifte märktes och många företag la all sin kraft på sin kärnverksamhet och anpassning till den nya situationen, snarare än att utforska eventuella M&A-möjligheter.

Även om restriktionerna inte blev lika strikta här hemma i Sverige drabbades även den lokala M&A-marknaden hårt. Antalet transaktioner första kvartalet 2020, jämfört med samma period 2019, visar en minskad aktivitet på närmare 75 procent (källa Mergermarkets).

Värdet av de gjorda transaktionerna är ännu mer talande då detta under första halvåret 2020 minskades med närmare 70 procent jämfört med 2019 samma period. Det framgår tydligt att större affärer och gränsöverskridande transaktioner prioriterades ner.

Som en ledande datarumsleverantör på den svenska marknaden avslöjar efterfrågan på datarummen en del om läget på marknaden i nya initierade datarum på plattformen under våren.

– Dels pausades en del pågående processer hastigt under denna period, dock tycker jag skillnaden mellan april och juni på nya initierade projekt är ännu mer talande, där skillnaden är en ökning på närmare 400 procent på vår plattform. En kraftig nedgång i april följdes av en rejäl skjuts uppåt i juni, förklarar Feras Ibrahim, Business Development Manager på Admincontrol.

Förändringar i omvärlden skapar nya rutiner

Krisen drabbade marknaden i sin helhet, men inte alla sektorer och industrier var lika drabbade som andra. Teknik och läkemedel är två exempel på industrier som är i en starkare position för att blomstra i det nuvarande klimatet.

Private Equity visar ett växande intresse för den digitala infrastrukturen, som har spelat en essentiell roll i det ”nya normala” arbetslivet. 

– Vi ser också att Private Equity tar ett mer aktivt ägande och använder våra datarum som en krisportal för att kommunicera med sina portföljbolag, främst för att dela dokumentation om riktlinjer och best practice under krisen, säger Feras Ibrahim. 

Nu när de digitala plattformarna har fått större utrymme i vardagen kommer vi med all säkerhet fortsätta se ett ökat intresse av digitala DD-processer som en effekt av pandemin. 

Sindre Talleraas Holen, M&A Director på Visma, och hans team genomförde nyligen en fullständig due diligence-process utan några fysiska möten med motparten. Och Holen tror inte att detta kommer att vara den sista processen som sköts digitalt.

Han berättar:

– Den digitala Due dilligence-processen gick väldigt smidigt. Mycket blir gjort med verktyg som Datarum från Admincontrol kombinerat med konferenssamtal. Situationen vi är i just nu har skapat nya behov och ställer nya krav, men med ett klart mål fungerar det lika bra. säger Sindre Talleraas Holen, M&A Director på Visma

Han fortsätter: 

– Covid-19 har varit en ”game-changer” som drivit på digitaliseringen för M&A-marknaden. Det har blivit vanligare att ha introduktionsmöten online – något som spar tid för alla och naturligtvis även är miljövänligt.

– Även om vi får se en andra våg kommer nog många M&A processer fortlöpa. Covid-19 är inte en ”black swan” som det var i mars. Att starta upp en Due Diligence i ett datarum utan fysiska möten är inte så främmande som det var i mars. Vi ser att många processer som pausades i mars kommer att starta upp igen i höst.

– Visma har redan förvärvat 23 bolag detta år och det kommer att bli fler, avslutar Sindre.

Läs allt om Admincontrols datarum här

Förbättrat affärsklimat under hösten

Mycket tyder på ett förbättrat klimat framöver med nya möjligheter. Utifrån de insikter Admincontrol får via aktiviteten på datarums-plattformen ser Feras Ibrahim fram mot hösten med tillförsikt.

– Marknaden tar fart snabbare än vi förutspådde. Vi är redan nu tillbaka på en nivå som är jämförbar med situationen innan pandemin, och ser ingen indikation till minskning närmsta tiden. Intressant är också att nästan en tredjedel av de datarum som öppnades i juni inleddes i en förberedelsefas. Detta indikerar att företagen planerar och förbereder sig inför en M&A-process under de kommande 6-9 månaderna. Jag är övertygad om att vi kommer att se en ökad M&A-aktivitet i Sverige och internationellt under fjärde kvartalet, avslutar han.

Är du i ett läge att förbereda inför en kommande DD-process? 

Läs mer om Admincontrols förberedelseportaler här.

Admincontrol samlade fyra experter inom M&A för en paneldiskussion om ämnet. Här är en sammanfattning av diskussionen. Registrera dig för att lyssna på hela inspelningen: Acquiring companies during a crisis

Fakta om Admincontrol:
-  Grundades 2005 i Norge
- Kontor i Norge, Sverige, Finland, Danmark, England, Skottland och Nederländerna
- Förvärvades av Visma i oktober 2017
- Anställda: 100
- Över 900 aktiva pågående projekt med Admincontrols datarum
- Erbjuder även en digital styrelseportal med 4000 kunder samt 70 000 användare
- 98% väljer att förnya licensen årligen

EXTERN LÄNK: Läs mer här 

 

Mer från Admincontrol

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Admincontrol och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?