1515

Sverige behöver en talangstrategi

DEBATT. Den globala konkurrensen om entreprenörer och högutbildad arbetskraft är hård. Nästa regering måste ta initiativ till en samlad strategi för att locka fler internationella topptalanger till Sverige, skriver Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer och migrationspolitiske talesperson Johan Forssell.

Det har nu gått tio år sedan den dåvarande Alliansregeringen genomförde nya och mer flexibla regler för arbetskraftsinvandring till Sverige från länder utanför EU. Reformen innebar att den så kallade myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen, där Arbetsförmedlingen undersökte om det fanns behov att rekrytera arbetskraft utanför EU, upphörde. I stället blev utgångspunkten arbetsgivarens bedömning.

De nya reglerna mötte rödgrön och facklig kritik, men ökade i ett slag möjligheterna för svenska företag att lösa kompetensbrist genom rekryteringar utanför EU:s gränser. Sveriges konkurrenskraft har tjänat på denna öppenhet. Med arbetskraftsinvandring har nya och viktiga perspektiv kunnat tillföras svenska företag.

Trots framgångarna finns anledning till eftertänksamhet. Antalet nya beviljade uppehållstillstånd utanför EU har varierat från år till år, men det går inte att skönja någon tydlig ökning sedan reformen genomfördes – trots att kompetensbristen har förvärrats inom flera sektorer på arbetsmarknaden. Dessutom har problematiken spridit sig. Det som tidigare var ett storstadsproblem är i dag en nationell angelägenhet.

Vi ser också orimliga kompetensutvisningar av arbetskraftsinvandrare. Det är upprörande att detta har tillåtits pågå under tre år. Otaliga är historierna om eftertraktade medarbetare som tvingats lämna Sverige på grund av ofta rent bagatellartade fel. Även om ny lagstiftning har kommit på plats, visar till exempel Di Digitals reportage om Farzad Ban (20/12) att problemen inte är helt lösta. Trots arbete, eget företag och sammanlagt 14 år i Sverige ska Farzad utvisas till Iran på grund av ett misstag som begåtts av en tidigare arbetsgivare.

Vår uppfattning är att kompetensutvisningarna har skadat Sverige mer än vad som framkommit i debatten. För en programmerare eller ingenjör som i dag kan välja mellan många länder, är det långt ifrån självklart att slå sig ned i ett land där ett snårigt regelverk innebär risk för utvisning.

Den globala konkurrensen om talanger, högutbildade och entreprenörer är redan stenhård. Ingenting talar för att den kommer att avta. Tvärtom. Det svenska regelverk som låg i framkant för tio år sedan, är redan daterat. Nästa regering bör därför ta initiativ till en samlad talangstrategi i syfte att locka fler internationella topptalanger till Sverige. Ett sådant arbete måste ske långsiktigt och involvera flera av Regeringskansliets departement. Redan nu vill vi peka på fem beståndsdelar:

Stopp för kompetensutvisningarna. Onödig stelbenthet ska inte sätta käppar i hjulet för den som vill arbeta och investera i Sverige. Om inte problemen upphör mycket snart kommer det bli nödvändigt för nästa regering att ta fram ny lagstiftning på området.

Talangvisum för högkvalificerad arbetskraft. Det är i dag inte möjligt att få visum för att söka arbete i Sverige. Av naturliga skäl är det svårt att ordna ett jobberbjudande från ett annat land. Särskilda visum för högkvalificerad arbetskraft som vill etablera sig i Sverige bör därför inrättas. Det kan exempelvis röra sig om personer med en eftertraktad utbildning eller expertis inom sitt område.

”One-stop-shop” för topptalanger. Den arbetstagare eller entreprenör som flyttar till Sverige från ett land utanför EU möter inte sällan praktiska problem i kontakten med myndigheter. En ”one-stop-shop” bör införas för att underlätta kontakten. Det handlar om en gemensam kontaktyta gentemot myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket i syfte att minska byråkratin och korta handläggstiderna.

Marknadsföring utomlands. Fler topptalanger måste upplysas om möjligheten att komma till Sverige och arbeta, både under kortare och längre perioder. Vi föreslår därför att Svenska institutet ges ett särskilt uppdrag att marknadsföra karriär- och utvecklingsmöjligheterna i Sverige utomlands.

Översyn av expertskatten. För att kunna attrahera nyckelpersoner till svenskt arbetsliv har Sverige, i likhet med flera andra länder, infört en särskild skattelättnad för utländska experter, specialister, forskare eller andra nyckelpersoner, den så kallade expertskatten. För att stärka systemet bör expertskatten ses över, både avseende den tidperiod som skattelättnaden kan användas samt den inkomstgräns som reglerar vilka som kan ansöka om skattelättnad.

Tio år efter Alliansens arbetskraftsreform är det hög tid för nästa steg. För oss är det självklart att nästa regering bör satsa på en samlad talangstrategi för att lyckas attrahera internationella toppstudenter, experter och entreprenörer. Världen väntar inte på Sverige.

Gunnar Strömmer, partisekreterare (M)

Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson (M)


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?