Annons

Sverige behöver en mycket stramare budgetprocess

Vi har haft en olycklig praxisförskjutning gällande budgetprocessen. Uppluckring av respekten för ordning och reda i ekonomin är farlig. Det banar vägen för ständigt ökade utgifter och en skenande statsskuld, skriver Emil Källström, C.

OROLIG. För ett litet land byggs framgång på stabilitet och långsiktighet i de grundläggande regelverken. Ett Sverige där budgetramverk urholkas och centrala överenskommelser frångås kommer att bli fattigare.
OROLIG. För ett litet land byggs framgång på stabilitet och långsiktighet i de grundläggande regelverken. Ett Sverige där budgetramverk urholkas och centrala överenskommelser frångås kommer att bli fattigare.Foto:Jessica Gow/TT

Vi har alla drabbats av de hårda prövningar som följt av coronakrisens utbredning i Sverige och i världen. När den värsta krisen avtagit behöver vi granska Sveriges agerande och vad som krävs för att stå starkare nästa gång en kris av samma eller större magnitud slår mot vårt samhälle. Vi kan dock dra vissa slutsatser redan nu.

Det som har gjort att Sverige kunnat agera resolut och kraftfullt beror till stor del på Sveriges goda ekonomi och starka statsfinanser. 1990-talets budgetsanering och moderniseringen av Riksbanken har spelat en fundamental roll, liksom Alliansregeringarnas arbetslinje med fokus på jobb och företagande. Ett grundfundament har varit det finanspolitiska ramverket, med den ordnade och strama budgetprocessen.

Budgetprocessen vilar på dessa enkla principer:

•När riksdagen röstar om statsbudgeten fattas beslut om inkomster och utgifter i ett klubbslag. Det förhindrar att löst sammansatta majoriteter röstar för ständigt ökade underskott genom dyra reformer eller låga skatter.

•I riksdagen ställs helheter mot helheter. Oppositionspartierna kan inte vara för eller emot vissa utgifter eller vissa inkomster, utan presenterar fullt finansierade helheter som alternativ till budgetpropositionen.

Vi har sett en olycklig praxisförskjutning gällande budgetprocessen. Socialdemokraternas utbrytning av brytpunkten för den statliga inkomstskatten år 2013 var på många sätt startskottet. Strax innan coronakrisen gick Moderaterna i bräschen för att urholka ramverket genom att anta en extra ändringsbudget, vilket i efterhand fått skarp kritik från bland annat Finanspolitiska rådet. Under våren har ett flertal av riksdagens fackutskott behandlat och antagit utskottsinitiativ som varit kraftigt budgetpåverkande.

Samtidigt som praxis bryts står Sverige inför en rad ekonomiska utmaningar. En åldrande befolkning, investeringsbehov i både infrastruktur och rättsväsende samt en på kort tid kraftigt expanderad statsskuld som måste betalas tillbaka. Till det ska läggas till att vi efter coronakrisen behöver återstarta ekonomin och näringslivet med stimulanser.

Kombinationen av många vällovliga syften som kräver utgifter och investeringar förenat med en uppluckring av respekten för ordning och reda i ekonomin är farlig. Det banar vägen för ständigt ökade utgifter och en skenande statsskuld. Den läxan lärde sig Sverige dyrköpt under 1990-talskrisen. Nu får vi inte glömma gamla sanningar.

Ansvarstagande partier bör därför föra samtal om hur vi kan upprätthålla ordning och reda i budgetprocessen. Ett litet land i en osäker värld måste kunna klara av än värre påfrestningar och en serie av kriser.

Centerpartiet presenterar därför en rad förslag för hur en starkare svensk ekonomi kan byggas och hur viktiga överenskommelser för Sverige kan värnas och stärkas.

1. Förstärk budgetprocessen. Vår nuvarande ordning för beslut om statsbudget bygger på lika delar lagstiftning som praxis. I och med det politiska klimat som växt fram behöver praxis fastställas i lag på ett antal områden. Ofinansierade extra ändringsbudgetar, anslagshöjningar och skattesänkningar utan ordentlig beredning bör uttryckligen förbjudas, liksom budgetdrivande utskottsinitiativ. För att riksdagen i undantagsfall ska få anta sådana bör synnerliga skäl föreligga och finansutskottet bör bereda förslagen. Riksdagen bör dessutom åläggas att åberopa särskilda skäl för att kunna anta finansierade extra ändringsbudgetar, precis som regeringen. Den parlamentariska kommittén som hade i uppdrag att ta fram förslag för en tydligare budgetprocess föreslog detta i betänkandet En sammanhållen budgetprocess (SOU 2017:78), vilken är en god grund för fortsatt arbete.

2. Värna överskottsmålet och skuldankaret. Det finanspolitiska ramverket har tjänat Sverige väl. Så sent som förra mandatperioden uppdaterades det med ett nytt överskottsmål om en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel, kompletterat med ett skuldankare på 35 procent av Maastrichtskulden. En bred majoritet av riksdagens partier kom dessutom överens om att vart åttonde år gemensamt uppdatera ramverket. Ordningen i ramverket måste försvaras eftersom alternativet att vi vid regeringsskiften inte bara få nya prioriteringar utan också att en väsensskild ekonomiskpolitisk karta inte gynnar någon. Även kommande generationer av krishanterare förtjänar samma handlingsutrymme och trygghet som en låg statsskuld erbjuder.

3. Skärp lagstiftningen för ändring av utgiftstaket. Regeringen föreslår ett utgiftstak i budgetpropositionen för budgetåret och en prognos för de kommande två åren. Efter att riksdagen klubbat utgiftstaket finns det dock inga formella hinder för att upprepade gånger ändra på utgiftstaket. Eftersom utgiftstaket är det främsta skyddet mot en allt för vidlyftig finans- och stimulanspolitik bör det i lag fastslås att utgiftstaket för innevarande år endast får höjas om synnerliga skäl föreligger. 

Dessa förändringar förhindrar att praxis förskjuts i en än mer oansvarig riktning och ger en tydligare struktur för riksdagens budgetarbete. Med tanke på dess karaktär bör de förankras brett, men det finns ingen anledning att dra frågorna i långbänk. Centerpartiet kommer att ta initiativ till en översyn av det finanspolitiska ramverket i enlighet med dessa punkter så snart coronakrisens mest akuta fas upphört.

Dessa förslag syftar till att upprätta en ny brandvägg för statsfinanserna. Ett stramare budgetregelverk är dock inte tillräckligt. Sveriges ekonomiska stabilitet kräver mer än så.

4. Ge Finanspolitiska rådet större mandat. För att den ekonomiskpolitiska diskussionen i riksdagen ska bli mer ansvarsfull och transparent anser Centerpartiet att det Finanspolitiska rådets mandat bör breddas till att även omfatta att granska oppositionspartiernas skuggbudgetar. I ett läge där riksdagen blir en alltmer central spelplan för finanspolitikens utformning måste alla partier granskas på ett seriöst och professionellt sätt.

5. Värna pensionsöverenskommelsen. En av de viktigaste garanterna för en långsiktig och sund ekonomisk politik är pensionsöverenskommelsen och pensionsgruppen. Sverige har i bred enighet klarat av att fatta det för många svåra men nödvändiga beslutet om höjd pensionsålder. Det finns också en stor enighet om att under mandatperioden höja pensionerna för de som arbetat ett helt liv men trots det har låga pensioner. Denna kombination av partipolitiskt lugn, reformer och långsiktighet är fundamental och måste vårdas.

För ett litet land byggs framgång på stabilitet och långsiktighet i de grundläggande regelverken. Ett Sverige där budgetramverk urholkas och centrala överenskommelser frångås kommer att bli fattigare. De senaste decenniernas landvinningar där Sverige skapat sig betydande skyddsvallar mot ekonomisk oro måste värnas, stärkas och förbättras.

Emil Källström

Ekonomiskpolitisk talesperson Centerpartiet.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från RoboMarketsAnnons

Hävstångshandel med låga transaktionskostnader

Maximilian Ström, kundansvarig på RoboMarkets Sverige.
Maximilian Ström, kundansvarig på RoboMarkets Sverige.

Allt fler erfarna traders handlar CFD:s och det är lätt att förstå varför då fördelarna är många. Via tradingmäklaren RoboMarkets får man dessutom bra villkor, åtkomst till över 12 000 instrument och låga avgifter.

RoboMarkets grundades 2012 och fick licens som europeisk mäklare 2013. För ett år sedan etablerade de sig även i Sverige.

– Det har aldrig varit enklare att komma i gång med CFD-handel än nu. Vi har lokal kundsupport på svenska och finns tillgängliga dygnet runt, säger Maximilian Ström, kundansvarig på RoboMarkets Sverige.

CFD:s (Contracts for Difference) är ett derivatinstrument som gör det möjligt att ta positioner utan att köpa eller sälja den underliggande tillgången. I stället spekulerar man i om det underliggande priset går upp eller ned. 

Att underlätta för rutinerade traders att handla med CFD:s till bra villkor är kärnan i RoboMarkets affär. 

– Vi erbjuder över 12 000 olika instrument, främst via CFD:s. Det är allt från index, råvaror, krypto och valutapar, till europeiska och amerikanska aktier samt även amerikanska ETF:s. Vi erbjuder enkel exponering mot tillgångar som annars kan vara svåra att komma åt till bra villkor, säger Maximilian Ström.

Hävstångseffekt med CFD:s

En annan anledning till att CFD-trading är en populär mix i erfarna investerares portfölj är hävstången. Eftersom man endast behöver sätta in en procentandel av det fulla värdet i den öppnade positionen, kan man uppnå önskad exponering med begränsad kapitalinsats.

– Hos oss kan man alltid välja vilken maxnivå man vill ha på hävstången, om man ens vill ha någon. Det är viktigt att man känner sig trygg med sin investering. Är man snarare ute efter att minimera förlust kan man alltid använda CFD:s för att hedga sin portfölj, exempelvis inför specifika event som bolagsrapporter eller väntade makrosiffror, säger Maximilian Ström.

Öppna ett handelskonto hos RoboMarkets  

Låga transaktionskostnader och möjligheten att ta korta positioner

Utöver tillgången till hävstång finns det flera fördelar med CFD:s. Dels möjligheten att enkelt kunna ta både korta och långa positioner, dels går många CFD-instrument att handla utanför börsernas öppettider.

– I Sverige kan du ofta ta korta positioner direkt via aktien. Men vill du göra det på exempelvis den amerikanska marknaden kan det vara klurigare, eftersom många svenska mäklare inte erbjuder det. Sedan MiFID2 och PRIIP introducerades vid årsskiftet 2018 är det även svårt att få exponering mot amerikanska ETFs. Det är dock enkelt via CFD:s hos RoboMarkets, säger Maximilian Ström.

Utöver ovan nämnda fördelar nämner Maximilian Ström ytterligare en, som kanske är den viktigaste för kunderna hos RoboMarkets: den låga transaktionskostnaden.

– Vi erbjuder till exempel en halv punkt i spread på DE40 (DAX40 index) och 0.1 pips på valutaparet EURUSD. Dessutom har vi riktigt bra villkor på kryptovalutor via CFD:s. Därtill kan du som kund hos oss enkelt minimera dina växlingsavgifter genom att öppna tradingkonto i EUR eller USD. Specifikt för DE40 kan man även handla utan ränteavgift fram till årsskiftet.

Läs mer om RoboMarkets villkor här 

Om RoboMarkets:

Bolaget representeras i Sverige av RoboMarkets Nordic AB som är ett dotterbolag till RoboMarkets Deutschland GmbH med huvudkontor i Frankfurt. RoboMarkets Deutschland övervakas av den tyska federala finansinspektionen (BaFin) och det svenska bolaget är registrerat hos Finansinspektionen som anknutet ombud (tied agent). 

Riskinformation: 

CFD:s är komplexa instrument och innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstångseffekten. 74–89 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta en sådan hög risk att förlorapengar. Om den med CFD förenade risken upplevs som komplicerad för dig, sök oberoende råd.

 

Mer från RoboMarkets

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RoboMarkets och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera