1515

Svenskt Näringsliv: En kortsiktig budget

DEBATT. Regeringens budget, som läggs fram i morgon, bidrar till överhettning i ekonomin. Det saknas vilja till strukturella reformer. Sveriges läge i välståndsligan har inte förbättrats, arbetsmarknaden fungerar dåligt, skatterna är tillväxthämmande och produktivitetsutvecklingen är svag, skriver Bettina Kashefi, Svenskt Näringsliv.

INTE REGERINGENS FÖRTJÄNST. Det går bra för Sverige. Men tillväxten bärs upp av befolkningsökningen, inte av höjd produktivitet, anser Bettina Kashefi.
INTE REGERINGENS FÖRTJÄNST. Det går bra för Sverige. Men tillväxten bärs upp av befolkningsökningen, inte av höjd produktivitet, anser Bettina Kashefi.

Finansministern och regeringen är optimistiska om tillväxten i Sverige. Den svenska ekonomin växte i oväntat hög takt under det andra kvartalet, företagen är fortsatt positiva och sysselsättningen stiger. Regeringen, liksom flertalet andra bedömare, skriver därmed upp sina bedömningar och räknar nu med att BNP växer ökar med 3,1 procent under 2017.

Den positiva utvecklingen beror dock inte på den nuvarande regeringens politik utan framför allt på en snabb befolkningsökning och att Europa äntligen börjar återhämta sig efter finanskrisen. Det ger i sin tur en bättre export- och investeringsutveckling. En annan bidragande orsak är att vi nu även skördar frukter från tidigare regeringars strukturella reformer.

Inför den sista budgeten före valet lockar detta givetvis till en kombination av högre offentliga utgifter och nya ”reformer” kombinerat med andra åtgärder för att blidka Vänsterpartiet.

Regeringen pratar om ett reformutrymme på 40 miljarder kronor, långt över de 12 miljarder som det opartiska Konjunkturinstitutet anser finns. Man lovar lägre skatter för pensionärer, högre barnbidrag och underhållstöd, utöver de positiva satsningarna på utbyggd yrkeshögskola. Det är i hög grad kortsiktig valtaktik i en redan het ekonomi som ökar risken för överhettning.

Men än allvarligare är att regeringen försitter ytterligare ett tillfälle att ta itu med de strukturella problemen i Sverige.

Regeringen har under mandatperioden beslutat eller aviserat höjda skatter om 70 miljarder kronor, brutto. Aviserade skattehöjningar på ytterligare 5 miljarder låter de nu bli att lägga fram. Samtidigt väljer man att sticka huvudet i sanden för de allvarliga strukturella problem vi har i Sverige. Regeringen verkar tycka att lägre skatter är bra för pensionärer, men inte för de anställda och de företag som faktiskt skapar den välfärd och de skatter som utgör den helt dominerande basen för pensionerna. Framtida generationer straffas dessutom genom höjda skatter på sparandet. Det är långsiktigt allvarligt för svensk ekonomi, för det svenska näringslivet och därmed för vår förmåga att finansiera välfärden långsiktigt. Vad vi ser allt tydligare är en budget dominerad av kortsiktigt valfläsk, i stället för att angripa de strukturella problemen i ekonomin. Till dessa hör att Sveriges position i välståndsligan inte förbättrats och att problemen med en dåligt fungerande arbetsmarknad, tillväxthämmande skatter och en svagare produktivitetsutveckling finns kvar.

Allt mer av tillväxten bärs dessutom upp av befolkningsökningen, inte av att vi blivit mer produktiva. Historiskt har skillnaden mellan BNP och BNP per capita varit omkring en halv procentenhet, men har de senaste åren ökat till omkring 1 procentenhet. Den största förklaringen är flyktinginvandringen och den effekten kvarstår fortfarande eftersom man inte räknas in i befolkningen förrän man har fått uppehållstillstånd.

BNP-måttet blir därmed en sämre indikator på Sveriges välstånd. Visst växer ekonomin, men vi får inte så mycket extra resurser per person.

Fokus i politiken måste ligga på att skapa bättre långsiktiga förutsättningar för företagande och innovationer. Det är grunden för en bättre produktivitetsutveckling. En positiv utveckling börjar med ett bra företagsklimat. Det lägger grunden för en positiv spiral med stigande sysselsättning, högre inkomster och mer resurser till välfärden. Det gäller alltså inte antingen företagande eller välfärd. I stället är fö-retagandet en för- utsättning för välfärden och gemensamt skapar de grunden för da-gens och morgondagens välstånd.

På längre sikt talar dessutom det mesta för att regeringen i sina kalkyler inte tar höjd för kostnadstrycket i välfärdssektorn. Kombinationen av en åldrande befolkning, fler barn, hög flyktinginvandring, eftersatt infrastruktur, lönetryck i många offentliga sektorer och en i stort sett gränslös efterfrågan gör att SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i sin prognos pekar på ett gap år 2020 mellan inkomster och utgifter på omkring 40 miljarder kronor. Här finns en hotande skattebomb som ytterligare kan förvärra Sveriges problem med redan extremt höga marginalskatter som minskar motiven till studier och jobb.

Åtgärder som skapar tillväxt blir därmed helt avgörande. Vi kan inte skatta oss ur dessa problem.

Åtgärder för att minska slöseri och därmed få ut mer för varje dyrbar skattekrona inom offentlig sektor är också helt nödvändiga. Regeringens förslag om vinstförbud för privata företag i välfärdssektorerna är dessvärre precis motsatsen. Här behövs snarare en diskussion om att införa någon form av mjukt skattestopp på kommunal nivå för att stötta alla goda krafter som ser en potential att förbättra den offentliga verksamheten – utan att slentrianmässigt höja skatterna. Nytänkande och innovationer, inte minst vad gäller innovativa digitala lösningar, är helt nödvändiga för att hantera det långsiktiga finansieringsgapet.

Just nu går det bra för Sverige. Utnyttja detta till att lägga grunden för en fortsatt tillväxt driven av ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv – inte till att koka valfläsk som riskerar att leda till överhettning och vinstförbud som slår undan benen för privata företagande i välfärdssektorn och därmed för mångfald och valfrihet.

Med väl genomtänkta strukturreformer har statsministern och finansministern möjligheten att verkligen göra Sverige en tjänst och stärka möjligheten till en bra välfärd på längre sikt.

 

Bettina Kashefi, chefsekonom, Svenskt Näringsliv


Innehåll från OGOshipAnnons

Här är bolaget som tar e-handelslogistik till nya nivåer

Snabbare leveranstid, lägre kostnader och ett minskat CO2 utsläpp med 96 procent är exempel på effekter av last-mile delivery från lokala aktörer. Med målsättningen att inom några år kunna nå hela världen inom 48 timmar med en lokal leveransmetod satsar det nytänkande logistikbolaget OGOship på fortsatt stark tillväxt. 

Det är ett ambitiöst mål som grundas i att under 10 år ha förankrat en modern och smidig affärsmodell som innebär att både OGOship och deras kunder tillsammans expanderar i Europa, med siktet på den globala marknaden. 

– Vår affärsmodell innebär att vi jobbar tillsammans med lokala aktörer inom logistik och lagerhållning. Det betyder att vår kund enkelt kan skala upp med nya marknader via vårt nätverk utan att själva behöva söka efter logistikcenter, integrationer eller förhandla fram egna avtal. Vår nätverksmodell är den stora orsaken till att det går så snabbt för oss att expandera, säger Kalle Bremer, Head of Operations.

Plug and play-kompatibel lösning

Många gånger är det operativt utmanande att sätta upp processer och rutiner som är anpassade för individuella lager. Styrkan i OGOships modell är att den skapar enkelhet för E-handelsaktörer att skala upp sin verksamhet och kostnadseffektivt nå flertalet marknader inom Europa via multi-warehouse lösningen. Detta ger möjligheten att reducera leverans distansen till slutkunden som utöver kostnadsfördelarna också genererar minskad miljöpåverkan och inte minst en positiv kundupplevelse. Oavsett om man väljer att använda ett eller flera lager så får man via OGOships utvecklade plattform enkelt tillgång till sin aktuella data sett till lagerhållning och orderadministration. 

– Förutom att man får tillgång till våra över 25 färdiga integrationer till de vanligaste plattformarna, vårt nätverk och redan förhandlade lageravtal, så har man som kund hos OGOship även ett gränsöverskridande team som stöd. Tillsammans med oss är det enkelt att gå från att vara en nationell e-handel till att faktiskt öppna upp nya marknader i Europa och framöver globalt, säger Anton Arnesson, Key Account Manager. 

Leder till ökad kundlojalitet

Logistiklösningen innebär en skalbarhet och skapar kontroll på hela det logistiska flödet, oavsett antal lager. Samtidigt bidrar en snabb och mer hållbar leverans till att hjälpa kunderna att stärka sitt varumärke med ökad kundlojalitet. 

– E-handlare har ofta en plattform med stöd för ett enskilt lager, men med vår lösning kan kunden bulk-splitta så att de delar lagret på flera olika platser. Vi ger vår kund goda förutsättningar att ha en hållbar distributionsmodell med en mycket större geografisk täckning och snabbre lokala leveranser till en lägre kostnad. Tillsammans med vår kund tar vi e-handelslogistik till helt nya nivåer, avslutar Kalle Bremer.

Om OGOship

Grundat i Finland 2011

www.OGOship.com

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med OGOship och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?