1515

Svenska drivmedelsföretag: Vi lovar klimatneutrala utsläpp senast 2045

DEBATT. I samband med FN:s klimatmöte i Madrid tar svenska drivmedelsföretag nu fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Vårt löfte är klimatneutrala utsläpp i Sverige senast 2045, skriver nio företrädare för den svenska drivmedelsbranschen tillsammans med Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson.

INFÅNGNING. Koldioxidutsläppen från anläggningar ska successivt fångas in och geologiskt lagras eller bli till nya elektrobränslen. Denna så kallade CCSU-teknik sluter på ett övergripande sätt cirkeln av koldioxidutsläppen och gör processanläggningarna klimatneutrala, skriver artikelförfattarna.
INFÅNGNING. Koldioxidutsläppen från anläggningar ska successivt fångas in och geologiskt lagras eller bli till nya elektrobränslen. Denna så kallade CCSU-teknik sluter på ett övergripande sätt cirkeln av koldioxidutsläppen och gör processanläggningarna klimatneutrala, skriver artikelförfattarna.Foto:Paul Kleiven, Paul Kleiven, Paul Kleiven

I dag startar FN:s klimatmöte i Madrid och FN:s generalsekreterare António Guterres förväntar sig större åtaganden från världens länder för att vi ska leva upp till Parisavtalet och begränsa den globala temperaturökningen till väl under två grader.

Det innebär ett ökat behov av samarbete mellan politiker och näringsliv, inte minst när det gäller transporter och mobilitet. Nu tar petroleum- och biodrivmedelsbranschen fram sin egen färdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige för att visa hur branschen blir klimatneutral.

Detta är en av de största omställningarna i branschens historia. Vårt löfte är att våra utsläpp i Sverige kommer att vara klimatneutrala senast 2045. Drivkraften är naturligtvis klimatet men också bibehållen konkurrenskraft, mobilitet och välfärd för Sverige.

Våra produkter förändras. Det sker med hjälp av forskning och utveckling och under påverkan av de klimatpolitiska målen, och de styrmedel vi förhåller oss till i Sverige och EU. En ökande låginblandning av biodrivmedel och allt fler högkoncentrerade biodrivmedel gör att branschen skapar förutsättningar för Sverige att nå målet om att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med 70 procent till år 2030.

Det bidrar också till att en mängd andra branscher kan uppnå sina ambitiösa mål, samtidigt som Sverige går före och visar att det är möjligt för andra länder.

Utgångspunkten för branschen att ta fram en färdplan är att mobilitet är en förutsättning för en framtid med ett hållbart välfärdssamhälle och mobiliteten måste baseras på en mångfald av tekniska lösningar. I begreppet mobilitet inkluderar branschen även vägar, flygplatser, hamnar, samt de industrier och installationer för elöverföring som kräver branschens produkter.

Biodrivmedel är ett kostnads- och klimateffektivt alternativ som vi erbjuder redan i dag, och för lång tid framöver. Höga ambitioner kräver stark politisk stabilitet vad gäller styrmedel och incitament, både på nationell och europeisk nivå. Branschen har i dag kompetens, infrastruktur och möjligheter att producera och distribuera biodrivmedel i Sverige och i resten av världen, men detta måste tryggas även på lång sikt.

Strukturomvandlingen av drivmedelsbranschen är inte bara en klimatfråga. Branschen har en nyckelroll i det svenska samhället. Infrastrukturen av raffinaderier, bioraffinaderier, bränsledepåer och mer än 3 000 tankstationer är ett utvecklat system, integrerat i såväl vardagens krav och beredskapens ökade behov.

Det gäller även tillgång på råvaror för att producera drivmedel till försvaret, räddningstjänst, polis och andra samhällsviktiga funktioner. Vi står inför utmaningen att adressera klimatfrågan och konkurrenskraften, samtidigt som vi bygger upp vår försörjningstrygghet och beredskap.

Efterfrågan på flytande drivmedel, bitumen (för asfalt) och oljor kommer att bestå under lång tid, även om användningsområde, transportslag och inte minst själva råvaran är föränderliga faktorer.

Effektiviseringar av fordon och transporter samt ökad elektrifiering är nödvändigt för att minska utsläppen i Sverige, samtidigt ser vi en ökad befolkning och ett ökat trafikarbete. Transportslag som tunga lastbilar, flyg och sjöfart ökar, och alternativen till flytande biodrivmedel kräver investeringar i nya tekniklösningar och tar längre tid att få på plats, och i flera fall finns inte sådana lösningar alls i dag.

Koldioxidutsläppen från anläggningar ska successivt fångas in och geologiskt lagras eller bli till nya elektrobränslen. Denna så kallade CCSU-teknik sluter på ett övergripande sätt cirkeln av koldioxidutsläppen och gör processanläggningarna klimatneutrala.

I takt med övergången till förnybara råvaror innebär denna infångning av koldioxid att utsläppen också blir negativa – att vi faktiskt minskar koldioxidhalten i atmosfären. Tekniken är delvis redan beprövad, vilket gör att den snabbt kan komma igång.

Flera av de 13 färdplaner som andra branscher tagit fram inom Fossilfritt Sverige visar på en tydlig ambition att snabbt öka konsumtionen av förnybara drivmedel för att själva bli klimatneutrala, vilket tydligt visar hur företagens efterfrågan på fossilfria och klimatneutrala produkter kommer att öka redan före 2030. Ska andra branscher och företag nå sina mål måste producenter och leverantörer erbjuda dessa produkter.

Redan nu ser vi att branschen behöver regeringens stöd för att kunna uppnå en klimatneutral konkurrenskraft:

Säkerställ teknikneutralitet i styrmedlen för energi till transporter. Regeringen har mycket glädjande aviserat en elektrifieringskommission, vi ser att Sverige även behöver en biodrivmedelskommission för att säkra att vi når klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft och försörjningstrygghet, så snabbt och effektivt som möjligt. Nödvändiga investeringar omfattar många miljarder, och för att de ska ske krävs stabila styrmedel och politik.

Förenkla regelverk och korta tiden för tillståndsärenden. Regelhinder existerar på olika nivåer, EU, nationell och lokal nivå. Ökad produktion och användning av hållbara biodrivmedel kommer att utgöra en kritisk faktor för att uppnå utsläppsmålen. Potentialen är mycket stor.

Skapa tydliga riktlinjer för näringslivets roll, och specifikt branschens uppgift i Sveriges totalförsvar. Vi måste kunna underhålla och bygga upp en infrastruktur i ett konkurrensneutralt sammanhang för att säkerställa försörjning av hela landet i vardag och beredskap. Branschen vill ha ett tydligare samarbete och en stärkt dialog med både politiken och myndigheten.

Ta en större plats på den europeiska arenan. Regeringen måste ännu mer stå upp för hållbara biodrivmedel och råvaror i Europa. Länder har olika förutsättningar och möjligheter. Möjligheter för respektive länder behöver tas tillvara om klimatmålen ska kunna nås med bibehållen välfärd och konkurrenskraft.

Vi välkomnar en dialog med regering, riksdag, myndigheter, andra branscher och organisationer i vårt färdplansarbete, och ser fram emot att kunna presentera framtiden för vår bransch i början av nästa år.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Ewa Björling, styrelseordförande Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet

Johan G Andersson, vd Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet

Eva Kimborn Heivert, vd Circle K Sverige

Magnus Kagevik, chef division energi, Lantmännen

Hilde Wahl, vd St1 Sverige

Bo Askvik, vd och koncernchef Nynas

Magnus Kamryd, vd OKQ8

Petter Holland, vd och koncernchef Preem

Andreas Teir, vd Neste Sverige


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?