Annons

Svenska drivmedelsföretag: Vi lovar klimatneutrala utsläpp senast 2045

DEBATT. I samband med FN:s klimatmöte i Madrid tar svenska drivmedelsföretag nu fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Vårt löfte är klimatneutrala utsläpp i Sverige senast 2045, skriver nio företrädare för den svenska drivmedelsbranschen tillsammans med Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson.

INFÅNGNING. Koldioxidutsläppen från anläggningar ska successivt fångas in och geologiskt lagras eller bli till nya elektrobränslen. Denna så kallade CCSU-teknik sluter på ett övergripande sätt cirkeln av koldioxidutsläppen och gör processanläggningarna klimatneutrala, skriver artikelförfattarna.
INFÅNGNING. Koldioxidutsläppen från anläggningar ska successivt fångas in och geologiskt lagras eller bli till nya elektrobränslen. Denna så kallade CCSU-teknik sluter på ett övergripande sätt cirkeln av koldioxidutsläppen och gör processanläggningarna klimatneutrala, skriver artikelförfattarna.Foto:Paul Kleiven, Paul Kleiven, Paul Kleiven

I dag startar FN:s klimatmöte i Madrid och FN:s generalsekreterare António Guterres förväntar sig större åtaganden från världens länder för att vi ska leva upp till Parisavtalet och begränsa den globala temperaturökningen till väl under två grader.

Det innebär ett ökat behov av samarbete mellan politiker och näringsliv, inte minst när det gäller transporter och mobilitet. Nu tar petroleum- och biodrivmedelsbranschen fram sin egen färdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige för att visa hur branschen blir klimatneutral.

Detta är en av de största omställningarna i branschens historia. Vårt löfte är att våra utsläpp i Sverige kommer att vara klimatneutrala senast 2045. Drivkraften är naturligtvis klimatet men också bibehållen konkurrenskraft, mobilitet och välfärd för Sverige.

Våra produkter förändras. Det sker med hjälp av forskning och utveckling och under påverkan av de klimatpolitiska målen, och de styrmedel vi förhåller oss till i Sverige och EU. En ökande låginblandning av biodrivmedel och allt fler högkoncentrerade biodrivmedel gör att branschen skapar förutsättningar för Sverige att nå målet om att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med 70 procent till år 2030.

Det bidrar också till att en mängd andra branscher kan uppnå sina ambitiösa mål, samtidigt som Sverige går före och visar att det är möjligt för andra länder.

Utgångspunkten för branschen att ta fram en färdplan är att mobilitet är en förutsättning för en framtid med ett hållbart välfärdssamhälle och mobiliteten måste baseras på en mångfald av tekniska lösningar. I begreppet mobilitet inkluderar branschen även vägar, flygplatser, hamnar, samt de industrier och installationer för elöverföring som kräver branschens produkter.

Biodrivmedel är ett kostnads- och klimateffektivt alternativ som vi erbjuder redan i dag, och för lång tid framöver. Höga ambitioner kräver stark politisk stabilitet vad gäller styrmedel och incitament, både på nationell och europeisk nivå. Branschen har i dag kompetens, infrastruktur och möjligheter att producera och distribuera biodrivmedel i Sverige och i resten av världen, men detta måste tryggas även på lång sikt.

Strukturomvandlingen av drivmedelsbranschen är inte bara en klimatfråga. Branschen har en nyckelroll i det svenska samhället. Infrastrukturen av raffinaderier, bioraffinaderier, bränsledepåer och mer än 3 000 tankstationer är ett utvecklat system, integrerat i såväl vardagens krav och beredskapens ökade behov.

Det gäller även tillgång på råvaror för att producera drivmedel till försvaret, räddningstjänst, polis och andra samhällsviktiga funktioner. Vi står inför utmaningen att adressera klimatfrågan och konkurrenskraften, samtidigt som vi bygger upp vår försörjningstrygghet och beredskap.

Efterfrågan på flytande drivmedel, bitumen (för asfalt) och oljor kommer att bestå under lång tid, även om användningsområde, transportslag och inte minst själva råvaran är föränderliga faktorer.

Effektiviseringar av fordon och transporter samt ökad elektrifiering är nödvändigt för att minska utsläppen i Sverige, samtidigt ser vi en ökad befolkning och ett ökat trafikarbete. Transportslag som tunga lastbilar, flyg och sjöfart ökar, och alternativen till flytande biodrivmedel kräver investeringar i nya tekniklösningar och tar längre tid att få på plats, och i flera fall finns inte sådana lösningar alls i dag.

Koldioxidutsläppen från anläggningar ska successivt fångas in och geologiskt lagras eller bli till nya elektrobränslen. Denna så kallade CCSU-teknik sluter på ett övergripande sätt cirkeln av koldioxidutsläppen och gör processanläggningarna klimatneutrala.

I takt med övergången till förnybara råvaror innebär denna infångning av koldioxid att utsläppen också blir negativa – att vi faktiskt minskar koldioxidhalten i atmosfären. Tekniken är delvis redan beprövad, vilket gör att den snabbt kan komma igång.

Flera av de 13 färdplaner som andra branscher tagit fram inom Fossilfritt Sverige visar på en tydlig ambition att snabbt öka konsumtionen av förnybara drivmedel för att själva bli klimatneutrala, vilket tydligt visar hur företagens efterfrågan på fossilfria och klimatneutrala produkter kommer att öka redan före 2030. Ska andra branscher och företag nå sina mål måste producenter och leverantörer erbjuda dessa produkter.

Redan nu ser vi att branschen behöver regeringens stöd för att kunna uppnå en klimatneutral konkurrenskraft:

Säkerställ teknikneutralitet i styrmedlen för energi till transporter. Regeringen har mycket glädjande aviserat en elektrifieringskommission, vi ser att Sverige även behöver en biodrivmedelskommission för att säkra att vi når klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft och försörjningstrygghet, så snabbt och effektivt som möjligt. Nödvändiga investeringar omfattar många miljarder, och för att de ska ske krävs stabila styrmedel och politik.

Förenkla regelverk och korta tiden för tillståndsärenden. Regelhinder existerar på olika nivåer, EU, nationell och lokal nivå. Ökad produktion och användning av hållbara biodrivmedel kommer att utgöra en kritisk faktor för att uppnå utsläppsmålen. Potentialen är mycket stor.

Skapa tydliga riktlinjer för näringslivets roll, och specifikt branschens uppgift i Sveriges totalförsvar. Vi måste kunna underhålla och bygga upp en infrastruktur i ett konkurrensneutralt sammanhang för att säkerställa försörjning av hela landet i vardag och beredskap. Branschen vill ha ett tydligare samarbete och en stärkt dialog med både politiken och myndigheten.

Ta en större plats på den europeiska arenan. Regeringen måste ännu mer stå upp för hållbara biodrivmedel och råvaror i Europa. Länder har olika förutsättningar och möjligheter. Möjligheter för respektive länder behöver tas tillvara om klimatmålen ska kunna nås med bibehållen välfärd och konkurrenskraft.

Vi välkomnar en dialog med regering, riksdag, myndigheter, andra branscher och organisationer i vårt färdplansarbete, och ser fram emot att kunna presentera framtiden för vår bransch i början av nästa år.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Ewa Björling, styrelseordförande Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet

Johan G Andersson, vd Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet

Eva Kimborn Heivert, vd Circle K Sverige

Magnus Kagevik, chef division energi, Lantmännen

Hilde Wahl, vd St1 Sverige

Bo Askvik, vd och koncernchef Nynas

Magnus Kamryd, vd OKQ8

Petter Holland, vd och koncernchef Preem

Andreas Teir, vd Neste Sverige

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från Publicis SapientAnnons

Så kan företag utveckla en lönsam affärsmodell trots lågkonjunktur

Den lågkonjunktur som följt pandemin har inneburit svåra tider för många aktörer inom detalj- och e-handeln, men branschen har tampats med motgångar även sedan tidigare. För att säkerställa sin lönsamhet krävs därför att företag utvecklar en långsiktigt hållbar affärsmodell – något som kan vara lättare sagt än gjort. 

Andelen som handlade på nätet steg kraftigt under pandemin, vilket resulterade i bråda dagar för e-handlarna. Efterhand som restriktionerna släppte vände dock utvecklingen; tillväxtkurvan började peka nedåt igen, till stor oro för många aktörer. 

För att skapa sig en utförligare översikt av hur detalj- och e-handlare har bemött de nya förutsättningarna genomförde digitala konsultbolaget Publicis Sapient en djuplodande studie under 2022, tillsammans med Salesforce och Ipsos. Studien – E-commerce Investments of Global Retailers – visade föga förvånande att många handlare anser att pandemin för alltid har förändrat detaljhandeln och förväntar sig fortsatt tillväxt även framöver. Ett mer överraskande resultat var att många e-handlare trots utvecklingen har haft problem med lönsamheten.

– Studien visar att aktörer med primärt fysisk närvaro hade det tufft under pandemin, men nu ser vi att även dedikerade e-handlare får det kämpigare. Butiker som kombinerar fysisk och digital närvaro har således en fördel, då de kan erbjuda bättre kundservice, berättar Björn Elmberg, Nordenansvarig för Retail och konsumentprodukter på Publicis Sapient.

Gap mellan vilja och leverans

9 av 10 beslutsfattare i studien säger sig veta vilka åtgärder som kommer att förbättra lönsamheten, men runt 50 procent brottas ändå med genomförandet.

– Förändring blir lätt både dyrt och krångligt och tar tid och energi från annat. Alla förändringar behöver också ha ett långsiktigt perspektiv och det kan därför vara svårt att veta var man ska börja. Det viktigaste är därmed att ta det första steget och sedermera ta nästa steg när man ser resultat från det första. Det finns ofta åtgärder som snabbt ger resultat utan att kräva stora insatser.

Björn belyser också insamling och användning av data som en avgörande faktor för att identifiera vad som är viktigt för kunderna och se vilka som är lönsamma – ett ofta komplext arbete som erfordrar omfattande kompetens. En erfaren partner kan därför vara nyckeln till ett framgångsrikt genomförande. Globala Publicis Sapient har lång erfarenhet av effektivisering för lönsamhet och samtidigt förbättra kundupplevelsen.

– Vår insikt i vad som driver lönsamhet och kundnöjdhet innebär att vi alltid kan rekommendera lämpligaste lösning som i slutänden hjälper våra klienter att nå högre tillväxt och säkerställa sin lönsamhet, avslutar Björn. 

Om Publicis Sapient

Publicis Sapient hjälper företag inom digital strategi och på̊ att förverkliga sömlösa kundupplevelser oavsett val av kanal. Vi har över 50 kontor världen över, inklusive Stockholm, Göteborg och Malmö, där vi arbetar tillsammans med till exempel Pandora, Clas Ohlson, Tetra Pak och Essity.

Läs mer på: www.publicissapient.com 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Publicis Sapient och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera