Annons

Svensk matproduktion hotas av miljöprövningen

Problematiken kring Cementas miljötillstånd kan drabba alla tillståndspliktiga företag.

Miljöprövningen måste förändras. I dagsläget är den gett hot mot svensk matproduktion, skriver LRF.

Foto:Agaton Strom

Svårigheten att få miljötillstånd är ett allvarligt hot mot en av Sveriges viktigaste verksamheter – matproduktionen.   

Miljöprövningen för lantbrukets verksamheter har utvecklats till en krånglig, tidsödande och kostsam skärseld. Det sker i en paradoxal verklighet eftersom riksdag och regering 2017 i sin livsmedelsstrategi beslutade att Sveriges livsmedelsproduktion ska öka.

Hur Cementas framtid avgörs, efter Naturskyddsföreningens överklagande av regeringsbeslutet, blir viktig för alla tillståndspliktiga företag i Sverige. Cementas snåriga situation visar att processen måste förändras för att samhällsviktiga funktioner ska kunna fortsätta att fungera och utvecklas. LRF ser att proportionalitet, rationalitet och rimlighet behöver återinföras i myndighetsutövningen.  

Djurhållande lantbruk likställs med gruv- och stålindustri och bedöms som miljöfarlig verksamhet. Men en av många skillnader är att 91 procent av alla lantbruk bedrivs i enskild firma. Det innebär i verkligheten att en enskild person tvingas ordna fram stora resurser för att kunna genomföra en miljöprövningsprocess. En bonde, som vill utveckla sin verksamhet, riskerar därmed pengar direkt kopplade till den privata familjeekonomin. Bara att få tillstånd att bygga ut sin lada kan i dag ta upp till tre år av miljöprocessande. Dessutom är myndighetsbedömningen högst varierande beroende var i landet lantbrukaren råkar bo.

Sveriges bönder vill och tar ansvar över det avtryck som de gör på miljön. Men de villkor som de får i sitt tillstånd ger enligt LRF inte några påvisbara miljöförbättringar. En genomsnittlig lantbrukare måste redan från grunden förhålla sig till 674 olika regler. För lantbruket finns redan styrmedel i form av generella föreskrifter, tillsyn, tvärvillkor med mera. Tillsammans med rådgivning, information och utvecklingsverksamhet minimeras lantbrukens miljöpåverkan. En större miljöprövning är därför onödig.   

LRF anser att miljöprövningsprocessen i livsmedelskedjan måste förenklas och effektiviseras. Idag fungerar den som bromskloss för ökad matproduktion.  Det är hög tid att regeringen går från ord till handling. 

Miljöprövningen måste förändras genom att: 

Tillväxtverket tar fram digitala tjänster som effektiviserar och förenklar för expanderande företag inom livsmedelskedjan.   

Branschspecifika miljöprövningsdelegationer inrättas för rättssäkra och förutsebara processer, med rationella och rimliga villkor.   

Naturvårdsverket får i uppdrag att tillsammans med andra myndigheter och livsmedelsbransch ta fram en konkret vägledning kring vad som ska beaktas i tillståndsprövning.  

Regeringen säkerställer att myndigheter tillämpar den nya förvaltningslagen (2017:900). Den innebär en ”handläggningsgaranti” på max 6 månader för myndighetsbeslut.   

På så sätt frigörs tid och resurser för myndigheter och företagare att förverkliga livsmedelsstrategin. 

Sveriges bönder önskar inget hellre än att kunna producera mer hållbar mat till Sveriges befolkning.   

 

Palle Borgström  

Förbundsordförande Lantbrukarnas riksförbund och mjölkbonde  

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera