Subventionera pensioner för låginkomsttagare

DEBATT. Sverige är ett av få länder som inte stimulerar privat pensionssparande trots rekommendationer från både EU och OECD. Vi föreslår nu en ny form av privat pensionssparande – matchning – som riktar sig särskilt till låg- och medelinkomsttagare, skriver nio direktörer i försäkringsbranschen.

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring, och Bengt-Åke Fagerman, styrelseordförande Svensk Försäkring
Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring, och Bengt-Åke Fagerman, styrelseordförande Svensk Försäkring

Staten har med det nya pensionssystemet lagt ett stort ansvar för pensionsutfallet på medborgarna. Hur hög pensionen i slutänden blir beror på vilka val vi gör genom livet.

LO har lyft fram att den sammanlagda pensionen för en LO-medlem bör uppgå till minst 70 procent av slutlönen. Vissa får en så hög pension, men många kommer att få en lägre pension. Det kan även vara så att en pension motsvarande 70 procent av slutlönen upplevs som otillräcklig i kronor räknat.

Om pensionsnivåerna ska kunna upprätthållas måste arbetslivet förlängas i takt med den ökade livslängden. Pensionsgruppen med företrädare för alla riksdagspartier utom (V) och (SD) har nyligen presenterat ett komplett förslag på hur de pensionsrelaterade åldrarna ska höjas.

Det är positivt att pensionsgruppen har kunnat enas om höjd pensionsålder och att principerna om drivkrafter till arbete kvarstår. Men det räcker inte.

Långa perioder av till exempel föräldraledighet eller deltidsarbete medför en lägre pension. Det innebär att det kan finnas stora individuella skillnader i pensionsutfallet trots samma slutlön och yrke.

Behovet av att spara till sin pension är därför olika stort hos olika individer vilket gör privat pensionssparande till ett viktigt komplement. Det gäller inte minst för många låg- och medelinkomsttagare.

Pensionsgruppen har även aviserat en översyn av avdragsreglerna för tjänstepension. I dag omfattas omkring 95 procent av alla anställda av någon form av tjänstepension och den är för många helt nödvändig för att uppnå en tillräcklig pension.

Av det skälet är det högst väsentligt att alla förändringar som rör tjänstepensionerna görs med stor försiktighet och att systemet karakteriseras av långsiktigt stabila lösningar.

Såväl OECD som EU rekommenderar medlemsländerna att stimulera privat pensionssparande. Forskning inom beteendeekonomi visar att människor tenderar att spara för lite till sin pension.

Det gäller särskilt för individer med begränsade finansiella kunskaper och en kortsiktig syn i sitt sparande som innebär att de skjuter upp viktiga beslut. Sverige är i dag ett av få länder inom OECD som inte stimulerar privat pensionssparande.

Fram till 2015 sparade 1,9 miljoner personer till sin pension genom det avdragsgilla privata pensionssparandet. Av dem hade 125 000 kvinnor och 46.000 män en inkomst under 200.000 kronor per år. De sparade i genomsnitt omkring 350 kronor per månad.

Det finns en stor risk för att i synnerhet dessa individer har slutat att spara till sin pension och därför behöver drivkrafter för att återigen börja spara till sin pension.

Försäkringsbranschen föreslår nu ett nytt privat pensionssparande – matchning - som riktar sig särskilt till låg- och medelinkomsttagare. Matchning har ingen koppling till den skatt som betalas. Det är en fördel för låg- och medelinkomsttagare som inte tjänar lika mycket på skattestimulanser som höginkomsttagare.

Matchning innebär att pensionssparandet sker med beskattad inkomst på ett pensionskonto och att staten matchar sparandet med 20 procent upp till ett tak på 12.000 kronor. Ett sparande på 12.000 kronor ger därmed ett maximalt bidrag från staten på 2.400 kronor per individ och år som sätts in på pensionskontot.

Statens utgift för matchning beräknas till 2,3 miljarder kronor per år. Det kan jämföras med slopandet av avdragsrätten för privat pensionssparande som har inneburit en årlig förstärkning av statskassan med 4,5 miljarder kronor. Till det kommer flera skattehöjningar på sparande i investeringssparkonto och kapitalförsäkring sedan 2014.

För att få tillgodogöra sig matchning bör staten ställa krav på att individen inte tar ut sparandet före exempelvis 61 års ålder och att det måste tas ut under en längre period, förslagsvis minst 5 år. På så sätt säkerställs att sparandet verkligen används till pension.

För att få unga att intressera sig för sin pension och börja spara tidigt föreslår vi dessutom en startbonus. För att få startbonusen måste sparandet påbörjas före exempelvis 25 års ålder och uppgå till minst 200 kronor per månad i fem på varandra följande år.

Ett sparande på 200 kronor per månad från 25 års ålder fram till 70 år, som är den pensionsålder som beräknas för dagens 25-åringar, ger med matchning och startbonus 900 kronor mer i pension varje månad i 20 år.

Det finns goda skäl för staten att stimulera individer till ett regelbundet och långsiktigt sparande. Med ett privat pensionssparande kan sparandet anpassas efter enskilda behov och jämna ut för händelser genom livet som annars riskerar att leda till en låg pension.

Vi uppmanar därför regeringen och pensionsgruppen att inom ramen för uppgörelsen om högre pensioner under 2019 införa ett privat pensionssparande genom matchning.

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring 

Bengt-Åke Fagerman, styrelseordförande Svensk Försäkring 

Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar AB 

Claes Carlson, vd Danica Pension 

Jens Henriksson, vd Folksam 

Johanna Okasmaa Nilsson, vd Swedbank SWED A +2,03% Dagens utveckling Försäkring 

Johan Nystedt, vd Nordea NDA SE +1,64% Dagens utveckling Liv & Pension 

Louise Sander, vd Handelsbanken Liv

David Teare, vd SEB SEB A +2,07% Dagens utveckling Pension och Försäkring AB


Innehåll från NmbrsAnnons

Innovativ och framtidssäker approach med integrerad HR och lönelösning i molnet

Michiel Chevalier och Björn Bylund, Nmbrs.
Michiel Chevalier och Björn Bylund, Nmbrs.

Innovativ och framtidssäker approach med integrerad HR och lönelösning i molnet

Idag är det viktigare än någonsin att implementera och belysa vikten av digitala företagsprocesser för alla. Nmbrs är den självklara kandidaten för den som vill uppgradera sitt nuvarande ”HR” och lönesystem med en framtidssäker och innovativ approach där hela lösningen finns i molnet. 

– Att komma sina anställda och intressenter närmare digitalt blir direkt avgörande för kommande år, säger Nmbrs grundare Michiel Chevalier.

Integrerad lösning i molnet

En anställd vandrar hela tiden mellan olika HR- och löneprocesser. Dessa är tätt sammanflätade och det kan ibland vara svårt att säga var HR slutar och löneprocessen börjar. Med Nmbrs erbjuds en integrerad lösning där allt finns samlat i molnet under ett och samma tak.   

– Vår integrerade HR- och lönehantering i molnet hjälper företag att bistå sina kunder och anställda på bästa möjliga sätt, vare sig det gäller en trygg och smidig onboarding, en tydlig översikt och kommunikation mellan nyckelpersoner och anställda, eller korrekta, lättillgängliga lönebesked, säger Björn Bylund, Country Manager Sverige på Nmbrs. 

Involverar de anställda och skapar ett nöjdare team

Nmbrs erbjuder idag ett HR- och lönesystem i molnet i två olika versioner; en version för ekonomi- och redovisningsbyråer och en för övriga företag. Fler än 160 000 aktörer i alla storlekar använder Nmbrs effektiva och molnbaserade system för att förenkla och effektivisera sina HR- och löneprocesser. 

– Det är i vår vision att om du har båda delarna sammankopplade behöver arbetstagaren inte ringa sin löneadministratör i slutet av månaden och berätta alla saker som gjorts inom HR-fältet. Personalen är ett företags viktigaste resurs och vår tro säger att de som väljer att involvera sina anställda i processen också får ett nöjdare och mer delaktigt team.

– Med Nmbrs kan den anställde i samband med sin lönespecifikation också få frågor som om hen är nöjd med lönen eller sin roll i företaget. Därmed går det att skaffa en betydligt närmare kontakt med löntagaren digitalt, säger Michiel Chevalier.  

Post covid innebär mer automatisering

Med Nmbrs ges företag möjligheten att växa och gå in en ny digital era. När covid passerat kommer det fortfarande vara fler som jobbar hemifrån eller iväg från kontoret och att digitalisera hela processen med lön och HR är därför avgörande för att hantera den digitala omställningen. Med Nmbrs ges ett system med oslagbar effektivitet som också är enkelt att integrera.

– Företag som kan erbjuda sina anställda att arbeta mycket hemifrån eller kunna resa samtidigt som de jobbar kommer ha en konkurrensfördel. För att lyckas med detta gäller det att ha ett verktyg som är i framkant och genom vårt internationella HR- & lönesystem kan våra kunder använda de applikationer som passar just dem bäst och med våra öppna API:er kan Nmbrs kopplas till andra mjukvaror och skapa en skräddarsydd digital strategi, avslutar Björn Bylund. 

---------------------------------------

Mer information om Nmbrs

Ditt företag förtjänar de bästa verktygen för lönehantering och dina anställda är värda den bästa möjliga HR-servicen. För att uppnå detta har vi utvecklat en plattform där du kan bearbeta hela medarbetarens resa. Vi bearbetar idag över en miljon anställda i vår produkt, både i Nederländerna och Sverige. 

Hemsida: https://www.nmbrs.se/ 

Kontakt: sales.nmbrs@visma.com  

 

Mer från Nmbrs

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nmbrs och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?