Stora revisionsbyråer låser in sina kunder

DEBATT. De stora revisionsbyråerna – med ”big four” i spetsen – låser in sina medarbetare och kunder genom kundskyddsklausuler. Att i strid med kundens önskemål hota med vite är oförenligt med god revisorssed, skriver Dan Brännström och Urban Engerstedt.

Dan Brännström och Urban Engerstedt.
Dan Brännström och Urban Engerstedt.

De stora byråernas klausuler innebär att när en auktoriserad revisor vill byta till en annan byrå eller starta eget, får hen inte göra sig tillgänglig för kunder som vill följa med. Om det ändå sker måste revisorn betala ett personligt vite till sin gamla arbetsgivare motsvarande upp till 50 procent av arvodena under två års tid.

För kunden är den enskilda revisorn ofta väl så viktig som byrån, särskilt när revisorn skaffat sig djup förståelse för kundens verksamhet. Därför propsar många kunder på att följa med sin revisor vid övergången. Med hänsyn till det förtroende och allmänintresse som revisorsuppdraget omgärdas av uppstår då ett etiskt dilemma för revisorn – att stanna kvar i sitt uppdrag eller att överge kunden.

Ibland görs en ekonomisk reglering mellan revisorn och den tidigare arbetsgivaren, alternativt mellan de två berörda revisionsbyråerna, utifrån vad som i det enskilda fallet framstår som moraliskt och ekonomiskt skäligt. Det kan vara särskilt påkallat när en delägare med en betydande kundstock väljer att lämna en byrå. Men när den stora byrån kräver en tidigare medarbetare på ett ansenligt personligt vite, och den nya arbetsgivaren varken kan eller vill delta i handeln med kundstockar, måste tvisten lösas i domstol, även när kunden själv initierat bytet för att följa med sin revisor eller av annan anledning ändå vill lämna den tidigare revisionsbyrån. Storbyråns agerande framstår som omodernt jämfört med den syn på ledarskap och medarbetarskap som spirar i nya framväxande byråer.

Som brickor i handeln med kundstockar utsätts medarbetarna för privatekonomiska risker. Tillsammans med rättegångskostnader kan vitet snabbt komma upp i miljonbelopp. Detta är ovärdigt revisorsprofessionen, och det främjar definitivt inte revisions- och rådgivningsbranschens attraktionskraft. Kundskyddsklausulerna motverkar också att medarbetare, som vill röra på sig, stannar kvar i branschen. Varför börja ett nytt kapitel i sitt yrkesliv med en tvist? Till bilden hör att antalet revisorer minskar på ett oroande sätt. Under de senaste tio åren har antalet auktoriserade och godkända revisorer minskat med cirka 100 per år samtidigt som personalomsättningen ökat bland de större byråerna.

Varje revisor och revisionsbyrå måste iaktta god revisorssed, den rättsliga standard som klargör revisorns förhållningssätt till yrkesrollen, kunder och kollegor. Den bakomliggande internationella etikkoden för branschen anger att allmänintresset överskuggar behoven hos en enskild arbetsgivare. Att stora byråer, oberoende av kundens önskemål eller omständigheter i övrigt, slentrianmässigt hotar en revisor tillika tidigare medarbetare med vite är enligt vår mening oförenligt med god revisorssed.

I EU:s revisionsreform, som Sverige implementerade 2016, var en ledstjärna att konkurrensen inom branschen måste öka. Redan i EU-kommissionens grönbok 2010 framhölls att mindre och medelstora byråer måste ges möjlighet att växa för att kunna konkurrera med de större branschkollegerna. Kundskyddsklausulerna går stick i stäv mot detta. Ett av uttrycken för EU:s ambition att säkerställa den fria konkurrensen återfinns i aktiebolagslagen som säger att avtalsvillkor som har till syfte att bolagsstämman ska välja en viss revisor är ogiltiga.

Det är hög tid för branschen att i självregleringens namn finna ett sätt att balansera ett rimligt skydd för en byrås ekonomi med behovet av fri konkurrens om både medarbetare och kunder. Någon konflikt med god revisorssed eller uttryckliga lagbestämmelser får naturligtvis inte förekomma. I den angelägna förankringsprocessen kan branschorganisationen FAR och tillsynsmyndigheten Revisorsinspektionen säkert bistå.

Dan Brännström, oberoende rådgivare, tidigare general­sekreterare i FAR
Urban Engerstedt, seniorrådgivare, tidigare chefsjurist i FAR


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från NexansAnnons

Nexans - en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Behovet av stabila kommunikationslösningar ökar kontinuerligt, inte minst under den rådande pandemin. När nu 5G börjar ta mer plats på marknaden ställs allt större krav på en pålitlig, underliggande infrastruktur som är anpassad för att klara de ändrade förutsättningarna. 

– Eftersom vi är en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi tillgodose alla behov av kabelsystem till 5G. Vi ser det som en intressant och spännande utmaning, säger Peter Elisson, Technical Manager, Telecom Systems vid Nexans. 

Globala Nexans har varit en ledande aktör inom kabellösningar i över 120 år. Idag är företaget noterat på Parisbörsen och har nära 26 000 anställda. I Grimsås, söder om Borås, där Nexans har sin tillverkning finns även lokala produktchefer, teknikexperter, eget logistikcentrum samt testning i eget laboratorium.

– I Grimsås producerar vi allt från installationskablar och kraftkablar till telekopparkablar, optiska fiberkablar och lösningar till fordonsindustrin, såväl som olika komponenter, på ett sätt som passar våra nordiska förhållanden. Att ha allt samlat på samma ställe gynnar produktutvecklingen. Vi är alltså lokala på marknaden, men har styrkan i att vara en internationell koncern – en global expert, nära, fortsätter Peter.

Enkel hantering och högsta driftsäkerhet

För Nexans är steget mot 5G en naturlig utveckling, men Jean-Jacques Sage, Product Marketing & Innovation Director, Telecom Systems, berättar att övergången inte är lika självklar inom alla branscher. Utrullningen av 5G är fortfarande i ett tidigt stadie i Europa, vilket också stämmer i Sverige. Det vi vet är kraven på stabilitet och pålitlighet i nätverket kommer att vara väldigt viktigt, vilket är tydligt i den standard som finns framtagen för 5G. 

– Detta är ett nätverk med enormt många applikationer, såväl för konsumenter som inom industrin och för nya innovationer. Utan ett driftsäkert nätverk ökar risken för störningar och avbrott. Därför arbetar vi dels med att göra våra kabelsystem robusta nog att klara det nordiska klimatet, och dels med att utforma våra produkter på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt; det ska vara lätt att göra rätt även första gången. Därutöver utvecklar vi IoT-lösningar som hjälper operatörerna att bättre hantera den fysiska infrastrukturen, genom att övervaka och förvalta nätverket.

Tre marknadssegment

Ännu är det dock mycket som måste hamna på plats innan 5G kan rullas ut på allvar. Upplägget kan delas upp i tre huvudsakliga marknadssegment, var och ett med sin egen dynamik. 

– Makrocell-segmentet inkluderar framförallt mobilnätverket och kräver traditionella antenner med stora täckningsområden. Mikrocell omfattar istället mindre millimetervågantenner som installeras och nyttjas inom exempelvis en stad. Det tredje segmentet är ”inomhustäckning” – det är svårt att penetrera nyare hus med nätverkssignaler och därför kommer det att krävas nya innovationer inom området. Allt tyder på att det är Makrocell-segmentet som kommer att expandera först, fortsätter Jean-Jacques. 

Kontinuerlig utveckling och innovation

5G är i förlängningen en samling av lösningar inom datacenter, energi, fiber, koppar och IP. Oerhört få företag har kompetensen att hantera alla dessa aspekter, men Nexans har redan utvecklat produkter som passar de system som dessa nya applikationer bygger på. 

– Som en av Sveriges största kabeltillverkare har vi en lokal bredd likt få andra i branschen, men vi vill alltid utvecklas och bli bättre, inte minst gällande vårt arbete inom 5G. Nästan dagligen hittar vi nya tillämpningar och innovationer som vi testar både internt och i samverkan med våra distributörer och slutkunder. Sedan modifierar och skräddarsyr vi lösningarna baserat på erfarenheter och feedback, för att till sist kunna inkludera dem i vårt erbjudande, säger Oliver Orre Imgård, KAM Sales, Telecom Systems.

Hållbarhet – snarare mindset än enstaka mål

Nexans inställning till sitt hållbarhetsarbete är att det ska vara mer än bara ett affärsmål: Det ska fungera som ett mindset för alla som arbetar med och inom företaget. Med tanke på Nexans framstående marknadsposition har man höga krav på sitt eget hållbarhetsarbete och värnar stort om sina fyra hållbarhetsområden: Products, Partners, People och Planet.

– Några exempel är att vi optimerar våra transporter, kontinuerligt utvecklar leverantörskedjan och att vi tillverkar våra produkter med en livslängd som ofta överlever både byggnader och tjänster. Vi har också en egen återvinningsanläggning och strävar kontinuerligt mot att hitta än mer hållbara lösningar när vi utvecklar både produkter och processer. Det är en väldigt spännande utveckling, avslutar Peter. 

Kontakta Nexans här

Mer från Nexans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nexans och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?