1515
Annons

Stora revisionsbyråer låser in sina kunder

DEBATT. De stora revisionsbyråerna – med ”big four” i spetsen – låser in sina medarbetare och kunder genom kundskyddsklausuler. Att i strid med kundens önskemål hota med vite är oförenligt med god revisorssed, skriver Dan Brännström och Urban Engerstedt.

Dan Brännström och Urban Engerstedt.
Dan Brännström och Urban Engerstedt.

De stora byråernas klausuler innebär att när en auktoriserad revisor vill byta till en annan byrå eller starta eget, får hen inte göra sig tillgänglig för kunder som vill följa med. Om det ändå sker måste revisorn betala ett personligt vite till sin gamla arbetsgivare motsvarande upp till 50 procent av arvodena under två års tid.

För kunden är den enskilda revisorn ofta väl så viktig som byrån, särskilt när revisorn skaffat sig djup förståelse för kundens verksamhet. Därför propsar många kunder på att följa med sin revisor vid övergången. Med hänsyn till det förtroende och allmänintresse som revisorsuppdraget omgärdas av uppstår då ett etiskt dilemma för revisorn – att stanna kvar i sitt uppdrag eller att överge kunden.

Ibland görs en ekonomisk reglering mellan revisorn och den tidigare arbetsgivaren, alternativt mellan de två berörda revisionsbyråerna, utifrån vad som i det enskilda fallet framstår som moraliskt och ekonomiskt skäligt. Det kan vara särskilt påkallat när en delägare med en betydande kundstock väljer att lämna en byrå. Men när den stora byrån kräver en tidigare medarbetare på ett ansenligt personligt vite, och den nya arbetsgivaren varken kan eller vill delta i handeln med kundstockar, måste tvisten lösas i domstol, även när kunden själv initierat bytet för att följa med sin revisor eller av annan anledning ändå vill lämna den tidigare revisionsbyrån. Storbyråns agerande framstår som omodernt jämfört med den syn på ledarskap och medarbetarskap som spirar i nya framväxande byråer.

Som brickor i handeln med kundstockar utsätts medarbetarna för privatekonomiska risker. Tillsammans med rättegångskostnader kan vitet snabbt komma upp i miljonbelopp. Detta är ovärdigt revisorsprofessionen, och det främjar definitivt inte revisions- och rådgivningsbranschens attraktionskraft. Kundskyddsklausulerna motverkar också att medarbetare, som vill röra på sig, stannar kvar i branschen. Varför börja ett nytt kapitel i sitt yrkesliv med en tvist? Till bilden hör att antalet revisorer minskar på ett oroande sätt. Under de senaste tio åren har antalet auktoriserade och godkända revisorer minskat med cirka 100 per år samtidigt som personalomsättningen ökat bland de större byråerna.

Varje revisor och revisionsbyrå måste iaktta god revisorssed, den rättsliga standard som klargör revisorns förhållningssätt till yrkesrollen, kunder och kollegor. Den bakomliggande internationella etikkoden för branschen anger att allmänintresset överskuggar behoven hos en enskild arbetsgivare. Att stora byråer, oberoende av kundens önskemål eller omständigheter i övrigt, slentrianmässigt hotar en revisor tillika tidigare medarbetare med vite är enligt vår mening oförenligt med god revisorssed.

I EU:s revisionsreform, som Sverige implementerade 2016, var en ledstjärna att konkurrensen inom branschen måste öka. Redan i EU-kommissionens grönbok 2010 framhölls att mindre och medelstora byråer måste ges möjlighet att växa för att kunna konkurrera med de större branschkollegerna. Kundskyddsklausulerna går stick i stäv mot detta. Ett av uttrycken för EU:s ambition att säkerställa den fria konkurrensen återfinns i aktiebolagslagen som säger att avtalsvillkor som har till syfte att bolagsstämman ska välja en viss revisor är ogiltiga.

Det är hög tid för branschen att i självregleringens namn finna ett sätt att balansera ett rimligt skydd för en byrås ekonomi med behovet av fri konkurrens om både medarbetare och kunder. Någon konflikt med god revisorssed eller uttryckliga lagbestämmelser får naturligtvis inte förekomma. I den angelägna förankringsprocessen kan branschorganisationen FAR och tillsynsmyndigheten Revisorsinspektionen säkert bistå.

Dan Brännström, oberoende rådgivare, tidigare general­sekreterare i FAR
Urban Engerstedt, seniorrådgivare, tidigare chefsjurist i FAR


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?