Hoppa till innehållet

Annons

Stora kostnader att utesluta Huawei

Att utesluta en av de ledande leverantörerna i samband med utbyggnaden av 5G-nätet får konsekvenser såväl tids- som kostnadsmässigt. Huawei har i dag 35 procent av världsmarknaden inom mobil infrastruktur, skriver Huaweis Sverigechef Kenneth Fredriksen.

I tjugo år har Huawei varit en drivande aktör i att digitalisera Sverige. Det vill vi gärna fortsätta med. Vi har 600 anställda i Sverige som vi värnar om och en mängd kunder som litar på Huaweis kompetens och leveranser, skriver Kenneth Fredriksen.
I tjugo år har Huawei varit en drivande aktör i att digitalisera Sverige. Det vill vi gärna fortsätta med. Vi har 600 anställda i Sverige som vi värnar om och en mängd kunder som litar på Huaweis kompetens och leveranser, skriver Kenneth Fredriksen.Foto:Claudio Bresciani/TT

Uteslutandet av Huawei som leverantör i Sveriges 5G-infrastruktur medför sannolikt betydande konsekvenser i termer av kraftigt försenad utrullning av 5G och inte minst en avsevärt ökad investeringskostnad. Detta i sin tur leder till långsammare teknisk tillväxt och innovation, lägre inkomst för hushållen och en långsammare återhämtning från den nuvarande recessionen orsakad av covid-pandemin. Det visar en rapport från Oxford Economics, framtagen på uppdrag av Huawei.

Att Huawei ser veckans besked från Post och Telestyrelsen (PTS) gällande att Huawei utesluts som leverantörer i samband med byggandet av det svenska 5G-nätet som ett stort bakslag förvånar sannolikt få. Ej heller kanske att vi anser att beslutet är fattat på osaklig grund och är att betrakta som ett uttryck för handelspolitik snarare än en säkerhetsfråga. Dock finner vi det viktigt att belysa vad ett konkurrensbegränsande ingrepp av detta slag får för konsekvenser för 5G-utrullningen i Sverige och i slutändan landets ekonomiska konkurrenskraft.

Den femte generationens mobilteknologi innebär enorma framsteg för länder som omfamnar hela dess potential. De avsevärt snabbare uppkopplingshastigheterna i 5G-näten medför stora möjligheter inom alla sektorer i samhället. I takt med att Internet of Things (uppkopplade prylar) blir vanligare, så ökar behovet av högre uppkopplingshastighet. Självkörande fordon och maskiner som jobbar i otillgängliga miljöer till exempel i samband med gruvdrift, robotar i industrin som arbetar utifrån säkrare och effektivare processer samt patientbehandlingar och operationer som utförs på distans är några exempel på vad som möjliggörs med 5G. Att som land ligga i framkant i den här utvecklingen är viktigt för att behålla sin konkurrenskraft.

Men redan i dag har 5G-utbyggnaden tappat fart på grund av den pågående covid-pandemin. Och 5G kan utgöra en viktig faktor för att åter få ekonomin i balans efter en recession. Idag domineras marknaden för infrastruktur på telekom-sidan av tre aktörer: Ericsson, Huawei och Nokia. Dessa bolag var i huvudsak ansvariga för utbyggnaden av 4G-näten genom installationen av mobila basstationer.

Att då utesluta en av de ledande leverantörerna i samband med utbyggnaden av 5G-nätet får konsekvenser såväl tids- som kostnadsmässigt. Huawei har i dag 35 procent av världsmarknaden inom mobil infrastruktur. Ericsson har 31 procent och Nokia 24 procent. ZTE, Samsung och ytterligare några aktörer har de övriga 9 procent. Det säger sig självt att Huawei besitter ett enormt kunnande samt tillgång till utrustning som i dag är absolut nödvändig för att mobilnäten ska fungera och som övriga leverantörer sannolikt kommer att ha stora svårigheter att ersätta på kort sikt.

I samband med att handelsrelationerna mellan USA och Kina ytterligare tillspetsades i våras bestämde vi oss för att undersöka vilken påverkan ett uteslutande av Huawei från 5G-utbyggnaden skulle få på europeiska länders ekonomier. Valet av den som skulle genomföra studien föll på det högt renommerade analysföretaget Oxford Economics som studerade effekterna på 31 länder i Europa (EU +4).

Rapporten visar att uteslutandet av Huawei som leverantör medför en kostnad för Sverige på mellan 3,3 och 35 miljarder kronor. Oxford Economics har då utgått från tre huvudscenarion där scenariot med lägst kostnad innebär att 5G endast förväntas medföra en begränsad positiv utveckling för samhället, medan förväntan på en positiv utveckling inom 5G är stor i högkostnadsscenariot. Medelscenariot skulle innebära en kostnad för Sverige på 17,5 miljarder kronor.

Denna kostnad är i sin tur uppdelad i:

- Ökad kostnad för investeringar i 5G-infrastruktur för de närmaste tio åren: 6,4 miljarder kronor.

- Kostnad för färre antal uppkopplade individer fram till 2023: 11 miljoner kronor.

- Uppskattad permanent förlust i BNP på grund av försening i 5G-utrullning till 2035: 11 miljarder kronor.

Viktigt att notera är att Oxford Economics i rapporten inte tagit höjd för den utrustning i befintlig infrastruktur som enligt PTS beslut ska ersättas fram till 2025. Detta moment kommer i sig att innebära en betydande kostnad för operatörerna. En kostnad som i slutändan med största sannolikhet läggs på användaren av tjänsten.

Storbritannien fattade tidigare i år ett liknande beslut. Efter påtryckningar från USA valde Storbritannien att revidera sitt tidigare beslut och utesluta Huawei från 5G-utbyggnaden. Den brittiska regeringen uppskattade då själva hur mycket dyrare det skulle bli att bygga 5G-näten utan Huawei som leverantör. Uppskattningen landade på 23 miljarder kronor. 

Storbritannien och Sverige kan naturligtvis inte jämföras rakt av. Det bor betydligt fler människor i Storbritannien och Sverige å sin sida är ett vidsträckt land med stora skillnader i befolkningstäthet. Den svenska landsbygden lider till stora delar redan i dag av dålig täckning. Klart är i alla fall att kostnaden för att byta ut existerande utrustning från Huawei är omfattande även i Sverige.

Sammantaget pratar vi alltså om betydande kostnader som belastar det svenska samhället på grund av ett beslut som saknar verklighetsförankring. Huawei är ett internationellt företag som lyder under nationella lagar på alla de marknader där vi har verksamhet. 5G-systemen bygger på globala gemensamma standarder och protokoll. Huawei jobbar med öppen källkod som alla kan ta del av. Vem som levererar hårdvaran i 5G-näten är oväsentligt ur säkerhetssynpunkt. Det är inte här eventuella säkerhetsbrister finns.

I tjugo år har Huawei varit en drivande aktör i att digitalisera Sverige. Det vill vi gärna fortsätta med. Vi har 600 anställda i Sverige som vi värnar om och en mängd kunder som litar på Huaweis kompetens och leveranser. Vårt fokus den närmaste tiden kommer att ligga på att minimera all negativ påverkan det fattade beslutet kan komma att ha för våra kunder och medarbetare.

Internationella affärsrelationer främjar dialog mellan länder. Det leder till utbyte av kunskap och bygger förtroende. Att stänga gränser för teknik och innovation gör att landets utveckling hämmas. Huawei såväl som Sverige är i det här sammanhanget brickor i ett politiskt spel, mitt i ett potentiellt handelskrig mellan två nationer. Beslutet att utesluta Huawei som leverantör i den svenska 5G-infrastrukturen är politiskt istället för att baseras på bedömning av produkternas kvalitet och säkerhet. Det är djupt olyckligt och medför att Sverige halkar efter i den tekniska utvecklingen med en omfattande kostnad som följd.

Kenneth Fredriksen

Ansvarig för den nordiska och baltiska verksamheten på Huawei.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från Danske BankAnnons

Klimatomställning för fastigheter: Agera i tid för ökad möjlighet till finansiering

Sara Lindahl och Gustav Runeberg Schultz är hållbarhetsspecialister på Danske Bank.
Sara Lindahl och Gustav Runeberg Schultz är hållbarhetsspecialister på Danske Bank.Foto:Rickard L Eriksson

Fastighetssektorn står för cirka 40 procent av Sveriges totala energiförbrukning. Av både hållbarhets- och kostnadsskäl är det läge att se över fastigheternas energiprestanda.

Prata med Danske Bank om ditt företags utmaningar och möjligheter

Det finns tre viktiga anledningar för företag att utreda möjligheterna att sänka sin energianvändning.

 Energikostnaderna väntas sannolikt vara fortsatt volatila och därmed svåra att förutse och det kan innebära en stor utgiftspost för fastighetsägare. 

 EU:s kommande regleringar kan tvinga fastighetsägare till energieffektiviseringar på fastigheter med låga energiklasser.

 En tredje viktig anledning till att börja investera i energieffektiviseringar är att kraven på hållbarhetsrapportering blir allt mer omfattande. Storföretag har börjat rapportera sitt eget klimatavtryck, men inom kort behöver dessa bolag även se över klimatavtrycket från sin värdekedja. Då ökar förväntningarna på underleverantörer att kunna agera klimatsmart och rapportera sitt klimatavtryck på ett transparent sätt.

– Att investera i energibesparande åtgärder kan vara en bra investering för flera fastighetsbolag. Förutom att säkerställa att man inte är lika känslig för höga elpriser så säkerställer man att fastighetsbeståndet klarar kommande EU-krav och genom sitt minskade klimatavtryck kan man även uppnå konkurrensfördelar, säger Gustav Runeberg Schultz som är hållbarhetsspecialist på Danske Bank.

Eftersom energibesparande åtgärder kan ta lång tid att implementera är det bra att starta projekten innan hårdare krav från EU träder i kraft.  Exempel på projekt kan vara att tilläggsisolera eller energioptimera fastigheten och att ta vara på spillenergi, för en kostnadseffektiv drift. 

Danske Banks hållbarhetsspecialister pratar varje dag med kunder som aktivt väljer att investera i energibesparande åtgärder.  

– Mitt första råd är att prata med oss på banken. Vänta inte. Vi kan ge konkreta råd kring både kort- och långsiktiga finansieringslösningar för projekt, som kan minska företagets energiförbrukning och som bidrar till en hållbar omställning, säger Sara Lindahl som även hon är specialist på hållbara finansieringslösningar på Danske Bank. 

Gröna lån till hållbara projekt

En attraktiv finansieringslösning är gröna lån – företagslån öronmärkta till att finansiera omställningen till ett fossilfritt och mer långsiktigt hållbart samhälle. De gröna lånen har oftast en förmånlig ränta jämfört med andra företagslån. 

— Det är viktigt att känna till att ett flertal banker ser över klimatavtrycket från sin låneportfölj. Genom att förstå sina fastigheters klimatavtryck och investera i förbättrad energiprestanda kan företagen öka möjligheten  till finansiering över tid, säger Gustav Runeberg Schultz.

 

Mer från Danske Bank

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Danske Bank och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera