Annons

Stoppade utdelningar slår mot forskning och pension

Det politiska kravet på att stoppa utdelningar är populistiskt och destruktivt för samhället. Forskningens och kulturens finansiering samt pensionssystemen är beroende av avkastning från företag. Beslut om utdelning ska fattas av styrelse och bolagsstämma, skriver GABRIEL URWITZ.

Aktieutdelningar går framför allt till svenska och utländska institutioner, som till största delen förvaltar pensionskapital även för miljontals svenska pensionstagare, skriver Gabriel Urwitz.
Aktieutdelningar går framför allt till svenska och utländska institutioner, som till största delen förvaltar pensionskapital även för miljontals svenska pensionstagare, skriver Gabriel Urwitz.Foto:Claes-Göran Flinck

Det verkar finnas en stark politisk uppslutning bakom kravet på att börsbolagen ska ta tillbaka sina aktieutdelningsförslag och helt stoppa alla utdelningar för att bolag ska kunna korttidspermittera personal med hänvisning till den pågående coronakrisen. Det är förståeligt att detta moraliskt känns som ett korrekt förhållningssätt men det är en uppfattning som mer är baserad på känslor än analys.

2017 fanns det ca 2,1 miljoner aktieägare registrerade hos Euroclear Sweden, det vill säga på den svenska börsen. Cirka 1,8 miljoner av dessa var privatpersoner, drygt 250 000 var utländska institutioner och företag och drygt 40 000 svenska institutioner och företag. När det gäller andel av det samlade börsvärdet så ägde privatpersonerna 11 procent svenska institutioner 48 procent och utländska institutioner 41 procent. Med andra ord är det inte så att aktieutdelningarna huvudsakligen går till en liten grupp rika svenskar. Aktieutdelningar går framför allt till svenska och utländska institutioner, som till största delen förvaltar pensionskapital även för miljontals svenska pensionstagare. 

En annan viktig grupp där aktieutdelningar spelar en viktig roll för verksamheten är alla ideella stiftelser och föreningar, där många av dessa institutioner har en stor del av sitt stiftelsekapital placerat i börsaktier och där dessa institutioner spelar en viktig roll för att finansiera den vetenskapliga forskningen i Sverige och sociala och kulturella ändamål. Dessa institutioner kommer kraftigt att påverkas av ett utdelningsförbud med sannolikt dramatiska konsekvenser för deras kapacitet att lämna bidrag. 

Man kan med rätta hävda att om bolag inte delar ut så stannar pengarna i bolaget och bolaget blir därför mer värt än om bolaget hade delat ut. Med andra ord borde ett beslut om att dela ut eller inte dela ut förmögenhetsmässigt vara neutralt för aktieägarna. Detta är korrekt men för många aktieägare så är det fråga om kassaflöde och likviditet och inte om förmögenhetsvärde. 

Man kan dessutom hävda att de 11 procent som privatpersoner äger av börsvärdet sannolikt skulle betala 30 procent i skatt på mottagna utdelningar, vilket skulle gynna statens skatteintäkter. Om pengarna inte delas ut utan blir kvar i bolaget så erhåller staten ingen skatteintäkt.

I den pågående coronakrisen med dramatiska medicinska och ekonomiska konsekvenser för enskilda, företag och hela det svenska samhället måste politikerna klara av att ägna sig åt de verkligt väsentliga frågorna. Politikernas förmåga att se de mer långsiktiga konsekvenserna av sina beslut verkar många gånger vara begränsad.

Det finns tyvärr en lång lista på politiska beslut som fattats på känslomässiga eller populistiska grunder men som visat sig långsiktigt vara felaktiga eller i varje fall inte väl genomtänkta. Då är det bättre att i detta fall när det gäller om ett företag ska dela ut eller ej överlåta beslutet till ledning, styrelse och slutgiltigt bolagstämman. Alla tre organ som har bolagets långsiktiga överlevnad som övergripande mål.

Gabriel Urwitz

Ordförande AB Segulah

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera