1515

Stoppa fria rörligheten för kriminella individer

De kriminella nätverken är många, välorganiserade och begår brott i flera EU-länder, men mycket pekar på att Sverige är särskilt drabbat. Vårt gränsskydd är svagt och vår Polismyndighet går på knäna, skriver TOMAS TOBÉ, (M), Europaparlamentariker.

Den fria rörligheten är en av de allra största vinsterna med Europasamarbetet, men ska vi slå vakt om denna framgång måste vi hantera problemen med gränsöverskridande brottslighet mer effektivt, skriver Tomas Tobé.
Den fria rörligheten är en av de allra största vinsterna med Europasamarbetet, men ska vi slå vakt om denna framgång måste vi hantera problemen med gränsöverskridande brottslighet mer effektivt, skriver Tomas Tobé.Foto:Fredrik Persson/TT

Vi behöver bredda perspektiven vad gäller trygghet och brottsbekämpning. Att upprätthålla lag och ordning ska främst och fortsatt vara ett nationellt ansvar, men ska vi bli framgångsrika i arbetet med att motverka gängen, stöldligorna och terrorismen behöver vi helt enkelt samarbeta mer inom Europa. Det måste ske parallellt med att vi stärker hela det svenska rättsväsendet.

Brottsutvecklingen i Sverige är alarmerande. De många och brutala skjutningarna fortsätter samtidigt som sprängningarna blir fler. Utländska stöldligor härjar runt om i landet och begår bostadsinbrott och stölder. Sexualbrotten ökar. Företagare uppger att de har svårt att driva sin verksamhet vidare på grund av att de utsätts för kriminalitet.

Jag har under senare år besökt och träffat människor som lever och arbetar i utsatta områden: boende, poliser, socialsekreterare, butiksinnehavare och restaurangägare. Alla vittnar om hur kriminaliteten tar över, trots att de allra flesta i området är hederliga och skötsamma.

Jag är därför tyvärr inte förvånad över Dagens industris rapportering om att fler än hälften av Sveriges företagare utsatts för brott. Det är en helt orimlig situation.

Ofta diskuteras att det måste vara enkelt att driva företag, med fokus på regelförenklingar och skattenivåer. Det är självklart avgörande frågor för ett starkt näringsliv, tillväxt och arbetstillfällen, men det måste också vara tryggt att bedriva verksamhet i Sverige. Organiserad brottslighet är ett hot mot den fria företagsamheten och marknadsekonomins fundament.

Det här är också en fråga som debatteras i Europa. Den europeiska polisbyrån Europol har exempelvis särskilt fokus på en ökad inbrottsvåg. Faktum är att det begås ett inbrott ungefär var 90:e sekund inom EU. Just företag drabbas i allt högre utsträckning och bland annat mindre väletablerade företag har blivit mer eftertraktade mål att utsätta för väpnade rån. Europol menar att dessa brott är bland de vanligaste formerna av brott som begås inom ramen för gränsöverskridande organiserad brottslighet. Europol har också runt 5 000 kriminella nätverk under uppsikt.

Tidigare i år kom även en rapport från Polisens Nationella operativa avdelning som visade att ungefär hälften av alla bostadsinbrott i Sverige begås av internationella brottsnätverk. De begår även nio av tio stölder i Sverige när det gäller exempelvis bilar, bildelar och båtmotorer.

De kriminella nätverken är många, välorganiserade och begår brott i flera EU-länder, men mycket pekar på att Sverige är särskilt drabbat. Vårt gränsskydd är svagt och vår Polismyndighet går på knäna. Detta i kombination med låga straffsatser gör Sverige till ett särskilt attraktivt mål för utländska brottsnätverk.

För att tryggheten ska öka och brottsbekämpningen fungera bättre är det helt nödvändigt med satsningar på svensk polis och förstärkningar av hela rättsväsendet samt att en rad straffskärpningar genomförs. Samtidigt är detta en fråga där vi måste använda Europasamarbetet, särskilt eftersom det är uppenbart att den fria rörligheten missbrukas av kriminella krafter.

Europasamarbetet har redan en rad svåra utmaningar att möta: invandringsfrågorna, klimatförändringarna, behov av stärkt konkurrenskraft och ett försämrat säkerhetsläge. Sett till brottsutvecklingen, inte minst i Sverige, måste också brottsbekämpning prioriteras mer inom EU. För oss moderater står det högt upp på vår agenda i Europaparlamentet.

För det första krävs det ökade resurser. I EU:s nuvarande långtidsbudget så avsätts knappt två procent till det område som kallas ”säkerhet och medborgarskap”. I nästa flerårsbudget som börjar löpa 2021 behöver detta förändras. Betydligt mer resurser måste läggas på att bekämpa brottslighet och terrorism. Europol som utgör kärnan i Europasamarbetets brottsbekämpning måste förstärkas med en fördubbling av deras budget. Utbytet av information mellan nationella myndigheter i brottsbekämpande syfte bör också utökas, och här har Europol en central roll. Det ökar möjligheterna att spåra och lagföra kriminella. 

För det andra krävs det särskilda och riktade insatser. I dag finns bland annat fasta center etablerade inom Europol, exempelvis ett för cyberbrott och ett för kontraterrorism. Moderaterna driver på för att ytterligare ett center ska inrättas som enbart fokuserar på att bekämpa stöldligorna som agerar gränsöverskridande. På så sätt kan en etablerad struktur användas för att ta ett helhetsgrepp på europeisk nivå. Europol måste också ges utökade befogenheter, framför allt för att stoppa smugglingen av narkotika och illegala vapen som till stor del göder kriminaliteten i Sverige. Det skulle fungera som ett viktigt komplement till gräns- och kustbevakningen som i dag huvudsakligen är kopplad till migration.

För det tredje krävs det att vi erkänner att det finns målkonflikter runt den fria rörligheten. Den fria rörligheten är en av de allra största vinsterna med Europasamarbetet, men ska vi slå vakt om denna framgång måste vi hantera problemen med gränsöverskridande brottslighet mer effektivt.

Nationella myndigheter som Polisen och Tullverket har självklart det högsta ansvaret för brottsbekämpning vid våra gränser, men det är också en helt avgörande uppgift för EU att säkra att den fria rörligheten inte utnyttjas av kriminella. Utöver att förstärka Europol behöver vi hitta former för att EU-medborgare som döms för systematisk brottslighet i andra medlemsländer utvisas till sitt hemland. EU:s rörlighetsdirektiv bör förändras i detta syfte, så att utvisning på grund av brott ska kunna användas i fler fall. På så sätt kan vi stoppa den fria rörligheten för kriminella, genom att de nekas inresa i landet där de begått brott. Även EU:s fängelserambeslut bör förändras så att den som är EU-medborgare och döms för brott alltid avtjänar straffet i sitt hemland. Sverige ska inte bekosta andra länders fängelsenotor. 

EU-medlemskapet är avgörande för Sverige på så många sätt; för vår frihet, vår ekonomi och handel med omvärlden samt vår säkerhet. Låt oss nu även nyttja Europasamarbetet bättre för att göra Sverige tryggare – för svenska företagare och ytterst för alla.

Tomas Tobé

Europaparlamentariker (M)


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?