1515

Stoppa EU:s jakt på amerikanska big tech

Det finns just nu en kortsiktig politisk vilja att visa handlingskraft mot de stora teknikföretagen. Ett nytt förslag från EU-kommissionen bör väcka motstånd hos medlemsländer som Sverige, skriver Joakim Wernberg på Entreprenörskapsforum.

GÖR MOTSTÅND. Det finns fem kritiska punkter som bör få fler beslutsfattare, särskilt i mindre medlemsländer som Sverige med en öppen ekonomi i digitaliseringens framkant, att ifrågasätta förslaget, skriver Joakim Wernberg.
GÖR MOTSTÅND. Det finns fem kritiska punkter som bör få fler beslutsfattare, särskilt i mindre medlemsländer som Sverige med en öppen ekonomi i digitaliseringens framkant, att ifrågasätta förslaget, skriver Joakim Wernberg.

Ett av flaggskeppens i EU:s uppdaterade regleringspaket för den digitala ekonomin är ett nytt lagförslag för digitala marknader, Digital Markets Act (DMA). EU-kommissionen säger sig vilja värna rättvis konkurrens samt föregå ett lapptäcke av nationell lagstiftning som skulle fragmentera den europeiska marknaden. Men lagförslaget handlar mer om en politisk troféjakt på stora utomeuropeiska teknikföretag än om marknaden. På flera nivåer inom EU betonas vikten av ett snabbt godkännande av de nya lagförslagen, men det får inte ske på bekostnad av en informerad debatt. Det finns fem kritiska punkter som bör få fler beslutsfattare, särskilt i mindre medlemsländer som Sverige med en öppen ekonomi i digitaliseringens framkant, att ifrågasätta förslaget. 

Till att börja med introducerar lagförslaget ett grindvaktinstrument som särbehandlar en otydligt avgränsad grupp av företag. Företag som tillhandahåller en viss kategori av tjänster (core platform services) och som bedöms ha en dominant position på sina marknader kommer att omfattas av lagar som deras konkurrenter slipper. I lagförslaget finns en uppsättning kriterier för att avgöra om ett företag är en grindvakt, men även företag som inte uppfyller kraven ska kunna som grindvakter efter en särskild bedömning. Reglering ska dessutom omfatta företag som kan tänkas bli grindvakter på sin marknad i framtiden. Detta lämnar ett skrämmande stort utrymme för godtycke. 

För det andra visar förslaget på en stor okunskap om hur konkurrensen på plattformsmarknader fungerar jämfört med andra typer av affärsmodeller, vilket jag skriver om i rapporten Innovation, Competition and Digital Platform Paradoxes. Plattformsföretag säljer matchning mellan två eller flera grupper och drar nytta av positiva nätverkseffekter. Det betyder att de blir mer attraktiva för nya deltagare ju större de blir, så länge storleken inte leder till trängsel, brus eller andra negativa nätverkseffekter. Plattformsföretag konkurrerar om marknaden snarare än på marknaden och endast ett fåtal aktörer intar en dominant position. Det är dessutom någonting bra eftersom det stärker konkurrensen mellan de aktörer som verkar på plattformarna. Med flera jämnstora plattformar skulle marknaden de förmedlar sina matchningstjänster på fragmenteras och konkurrensen försämras. Detta betyder däremot inte att stora plattformar inte kan konkurreras ut av nya: Marknadsdistribution och marknadsdynamik är olika saker.

För det tredje introducerar lagförslaget en anmärkningsvärd omvänd bevisbörda. Konkurrensrättsliga ingrepp mot ett företag kan rättfärdigas så länge företaget inte kan påvisa att dess agerande inte kommer att få negativa konsekvenser i framtiden. Detta motiveras med att teknikutvecklingen går snabbt och att ingripanden måste göras ex ante, det vill säga innan något fel har begåtts, för att undvika att marknader ”tippar” till ett företags fördel. Kom ihåg att detta bara gäller de företag som bedöms vara grindvakter. Det är varken principiellt rimligt eller proportionerligt att frångå rättsprocessen för att döma vissa företag på förhand. 

För det fjärde innebär det nya lagförslaget inte bara otydlighet och utrymme för godtycke kring vilka företag och tjänster som ska omfattas. Det handlar även om vilka skyldigheter lagen medför för dessa företag. I förslaget används rättvisa som en ledstjärna för att motivera anpassning av skyldigheter, inte minst för företag som bedöms kunna bli grindvakter i framtiden. Detta står i direkt motsatsförhållande till marknadens behov av långsiktiga, pålitliga och likvärdiga spelregler.

Till sist innebär hela DMA-förslaget en omfattande förskjutning av auktoritet och handlingskraft till EU-kommissionen. Det är kommissionen som enligt förslaget ska ges utrymme att anpassa definitioner och avgränsningar av grindvaktsinstrumentet, samt att förhandla särskilda skyldigheter för företag som står på gränsen till att betraktas som grindvakter.

Tillsammans borde dessa fem delar av DMA stämma till eftertanke bland beslutsfattare. Det gäller inte minst mindre och exportberoende EU-länder som ligger i digitaliseringens framkant. Dessa länder påverkas inte bara av de stora teknikföretagens verksamhet i dag, utan kan också bli språngbrädor för morgondagens digitala exportsuccéer och flera av dem kommer sannolikt att vara plattformsföretag. 

Enligt en lägesrapport från EU-ordförandeskapet (17/5) finns det ett allmänt stöd för förslagets övergripande mål och behovet av ett snabbt godkännande. Ett liknande yttrande kom från EU:s Konkurrenskraftsråd förra veckan. Viljan att snabbt komma framåt får inte tas till intäkt för att låta debatten rinna ut i sanden. Enskilda medlemsländer har ifrågasatt delar av förslaget, men det behövs en öppen och samlad diskussion om hur det i sin helhet kommer att påverka de långsiktiga spelreglerna för digitala affärsmodeller inom EU och vad det betyder för olika medlemsländer. 

Det finns just nu en kortsiktig politisk vilja att visa handlingskraft mot de stora teknikföretagen. Den måste balanseras med det långsiktiga värnandet av innovation, entreprenörskap och konkurrenskraft. Eftersom lagförslaget framför allt slår mot utomeuropeiska plattformsföretag finns det också anledning att fråga sig hur detta kommer att påverka handelsrelationerna med exempelvis USA. När DMA blir lag måste den handla om hela marknadens framtid, inte om att jaga big tech.

Joakim Wernberg

Fil.dr, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum.


Innehåll från Nimway från SonyAnnons

Intuitiv FM-lösning från Sony effektiviserar arbetsplatsen

I takt med att fler och fler återvänder till kontorsarbete i olika former blir det allt viktigare att ha flexibla och tillgängliga FM-assistentverktyg på plats. Sonys FM-lösning Nimway erbjuder information, bokning och översikt av mötes- och arbetsytor, vilket också förenklar social distansiering.

– Nimway ger ökad flexibilitet och effektivitet och sparar därmed både tid och pengar, berättar affärsområdeschef Lars-Gunnar Lundgren på Nimway från Sony.

Behovet av flexibla FM-lösningar har under det senaste årets pandemi varit större än någonsin och de flesta är överens om att efterfrågan bara kommer att öka då de så kallade hybridkontoren blir allt mer populära. Detta ställer dock höga krav på de verktyg som används.

– Nimway är en komplett lösning för den moderna arbetsplatsen. Den fungerar som din personliga assistent under hela arbetsdagen och eliminerar många annars tidskrävande arbetsuppgifter, såsom att hitta vägen till mötesrum, hitta kollegor eller hitta ett ledigt skrivbord, säger Lars-Gunnar.

Nimway vidareutvecklas kontinuerligt och utgör idag en avancerad helhetslösning. Nimway tillhandahåller också nödvändig hårdvara, såsom sensorer i mötesrum och under skrivbord eller skärmar utanför. 

– Nimway utgår från mobilappar för Android och iOS, rumspaneler och digitala planritningar. Det kan anslutas till alla standardkalendersystem, till exempel Office 365, Exchange och Google Suite. 

Kräver ingen träning

Denna flexibilitet i kombination med verktygets omfattande funktionsutbud har resulterat i att Nimway utvecklats till en världsledande tjänst i ett kraftigt växande segment. Genom sitt intuitiva och smidiga gränssnitt och smarta digitala funktioner förenklar Nimway de flesta logistiska utmaningar på kontoret. 

Anpassar kontoret till dina anställda, inte tvärtom

Nimway handlar om att hjälpa företag att anpassa arbetsplatsen till sina anställda, inte tvärtom. Att spendera mindre tid på meta-arbete (jobb man gör innan man kan börja jobba) innebär att anställda har mer tid och energi att spendera på det produktiva, kreativa arbetet som verkligen ger mervärde till verksamheten. De upplever mindre frustration, spontana möten ökar, liksom möjligheterna till mer korspollinering mellan avdelningar. På många sätt bidrar Nimway till en bättre atmosfär på jobbet. Och det bidrar till bättre business.

– När du väljer Nimway hanterar vi allt från installation till justeringar, driftsättning, övervakning och support. Systemet kräver minimal förvaltning och användarna behöver därför ingen som helst träning; man bara laddar ner appen och kör igång, avslutar Lars-Gunnar.

Läs mer om Nimway här 

 

Mer från Nimway från Sony

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nimway från Sony och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?