1515

Stefan Fölster: Sjukvårdsköer kan och bör slopas helt

DEBATT. Varje gång man ser bilder på patienter i korridoren bör man komma ihåg att det är helt onödiga problem. Lösningen är inte mer pengar utan bättre organisation, bättre teknik och bättre kontroll på flöden, skriver Stefan Fölster, Reforminstitutet.

Den största förbättringspotentialen finns i primärvården och hur den samarbetar med sjukhusen. Framtidens vårdcentral skall ha möjlighet att koppla in specialister per länk, ha vissa labbresurser och ett digitalt remissystem, skriver Stefan Fölster.
Den största förbättringspotentialen finns i primärvården och hur den samarbetar med sjukhusen. Framtidens vårdcentral skall ha möjlighet att koppla in specialister per länk, ha vissa labbresurser och ett digitalt remissystem, skriver Stefan Fölster.Foto:HENRIK MONTGOMERY / TT

Kring många av Sveriges utmaningar förs en infekterad debatt långt ifrån de lösningar som finns hos de bästa i världen. Växande sjukvårdsköer och patienter i korridoren är ett exempel. Få av förslagen i valdebatten kan väntas ge någon större effekt, enligt forskningslitteraturen. Varken vinstförbud, ovillkorade anslagsökningar eller så kallad tillitsbaserad styrning har visats leda till bättre sjukvård.

Däremot skulle väntetider helt kunna förpassas till historien om svensk sjukvård tog till sig innovationer i något snabbare takt. Här är några exempel. På John Hopkins sjukhuset i Baltimore kunde antal väntande patienter minskas med en tredjedel genom att ta hjälp av en dator som bevakar patientflödet i realtid och analyserar hur flaskhalsar kan förebyggas innan de uppstår. 

På Intermountain i Utah kunde man korta patienters vistelse på intensivvården rejält och samtidigt minska dödligheten genom att övervaka patienter på intensiven vid 27 sjukhus från ett gemensamt kontrolltorn med en dator som larmar tidigt när mätvärden försämras, och möjlighet att koppla in de bästa experterna i landet vid behov.

En svensk sjukhusläkare ägnar mindre än en tredjedel av sin tid direkt åt patienter. I sjukhusen hos Kaiser Permanente i Kalifornien kan läkarna ägna dubbelt så stor andel av sin tid åt patienterna genom att ligga före i sina IT-investeringar, och samtidigt satsa på genomtänkt organisation som är effektiv, men samtidigt mindre stressfylld och uppmuntrande. 

Banner Health i Phoenix erbjuder kroniskt sjuka digital direktkontakt med sjukhuset och bevakning av olika mätvärden. En dator följer dess värden och larmar redan innan läget blir akut. Dessa patienter stod tidigare för en stor del av sjukhusets kostnader, men inläggningar kunde nu minskas med hälften. Sjukvårdskostnader för denna patientgrupp föll med en tredjedel. Sjukhusinfektioner minskade också.

Inget av dessa exempel på innovationer finns på svenska sjukhus. Varje gång man ser bilder på patienter i korridoren bör man komma ihåg att det är helt onödiga problem.

Den största förbättringspotentialen finns i primärvården och hur den samarbetar med sjukhusen. Framtidens vårdcentral skall ha möjlighet att koppla in specialister per länk, ha vissa labbresurser, ha ett digitalt remissystem och kunna följa att de patienter man har ansvar för också får rätt sjukhusvård i tid.

Dessutom skall framtidens vårdcentral använda sig av smarta diagnosstöd. Poängen med dessa kan illustreras med en multisjuk 90-åring som idag har svårt att ta sig till vårdcentralen, och väl där inte lätt kan förklara eller ens komma ihåg sina symptom.  Med ett smart diagnosstöd kan anhöriga och vårdpersonal anteckna 90-åringens hälsotillstånd löpande i en digital läsplatta, ungefär som hos Banner Health. Diagnosstödet kan föreslå när en förfrågan bör skickas till vårdcentralen. Om patienten tillåter, skickas all hälsoinformation med. Läkaren får då en god bild av läget och kan ibland ge råd eller ordinera behandling genom videolänk, ibland kalla till ett fysiskt besök och ibland remittera. Sammanlagt blir det vård med betydligt färre läkarbesök men bättre kvalitet.

En sådan modern vårdcentral kräver inte några nya forskningsinnovationer. All teknik för att få den att fungera är uppfunnen. Den kräver bara att politiken fokuserar och ställer krav på snabbare innovationstakt och att landstingen implementerar och utvärderar mer målinriktad. Dessvärre fastnar mycket nytt i organisatorisk tröghet och inte sällan i motstånd från olika personalgrupper.

Verksamheter som lyckas med en snabbare innovationstakt har ofta en kompetent och kraftfull innovationsavdelning med starkt stöd av ledningen som kan testa och driva igenom innovationer. Ett särskilt användbart verktyg är utmaningsdrivna innovationstävlingar som visat sig vara framgångsrika internationellt. Tanken är att staten eller en annan aktör definierar funktionskrav för framtidens vårdcentral och utlovar pris eller höjd ersättning till de som först klarar dessa krav.

Mer kan läsas i Reformbanken där Reforminstitutet samlar nya förslag på lösningar på viktiga utmaningar i dagens samhälle.

Stefan Fölster, chef reforminstitutet


Innehåll från XledgerAnnons

Robotar, AI och en äkta molnlösning – så mycket bättre är nästa generations affärssystem

Marie Löfgren, COO, och Thomas Falk, CEO, på Xledger.
Marie Löfgren, COO, och Thomas Falk, CEO, på Xledger.

Att använda molnbaserade affärssystem har många fördelar gentemot on prem-lösningar.

Man får större automatisering, skalbarhet, säkerhet och effektivisering i vardagen så att företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet. 

– När företag ska byta till ett nytt affärssystem kommer man i allt högre grad titta på ett som kan erbjuda en hög grad av automatisering genom AI. Det kan vi erbjuda redan i dag, säger Thomas Falk, CEO på Xledger.

En undersökning som Xledger gjort bland ekonomichefer och vd:ar, visar att 50% av de tillfrågade företagen inom tre år ska utvärdera sitt nuvarande affärssystem. Nästan hälften av dem är inte heller nöjda med sitt nuvarande affärssystem.

Skälet är att många anser att det saknas bra systemstöd i delar eller i hela verksamheten och att manuella processer har blivit alldeles för tidskrävande och besvärliga i organisationen.

Ladda ner guiden till rätt affärssystem för din verksamhet. 

Företaget Xledger kan erbjuda ett molnbaserat affärssystem som tillämpar AI och robotar för att automatisera många processer. Dessutom i ett eget publikt moln. 

– Robotar och AI har redan gjort sitt intåg på många arbetsplatser och blir en allt mer självklar del av ekonomiavdelningen. Robotarna utför rutinmässiga och tidskrävande arbetsuppgifter vilket gör att verksamheten undviker mänskliga fel, sparar pengar och får tid över till annat, förklarar Thomas Falk.

Historiska data skapar bättre framtida lösningar genom AI

Till grund för automatiseringen finns en enorm mängd data över kundtransaktioner som Xledger samlat på sig genom åren. Med hjälp av AI upptäcks mönster som används för att dra slutsatser om hur processer kan förbättras. Likaså upptäcks avvikelser som kan indikera misstänkt och skadlig aktivitet.

Ett affärssystem är i dag verksamhetskritiskt i ett företag och ska enkelt, säkert och snabbt integreras med andra system för att ge en komplett bild av verksamheten. 

– Många företag skjuter på att göra uppgraderingar av sina affärssystem för att fokusera på andra affärskritiska uppgifter, men konsekvensen blir att affärssystemet ger ett allt sämre stöd.  Använder verksamheten ett molnbaserat affärssystem som Xledger där vi utvecklar och uppgraderar automatiskt, innebär det att alla användare arbetar med ny teknologi i den senaste versionen.  Uppgraderingarna blir tillgängliga för alla samtidigt och gör att kunderna inte blir beroende av externa konsulter eller intern tid, säger Thomas Falk.

Xledger är skalbart i flera dimensioner

Xledger riktar sig i dag till företag inom alla sektorer, i olika storlekar och i alla länder. 

– Systemet är väldigt skalbart. Man kan vara allt från ett litet bolag upp till en stor internationell koncern med verksamhet i flera länder, med olika språk och valutor. Skalbarheten är i vårt DNA och det märks i produkten och den relativt korta implementationstiden, förklarar Marie Löfgren, COO på Xledger.

Xledger tillämpar en licensmodell där kunden bara betalar för systemanvändande inklusive lokal svensk support. 

– Alla kunder kan använda hela eller delar av systemet men man betalar bara för det man använder. Det gör prismodellen väldigt rättvis, avslutar Marie Löfgren.

Om Xledger

Xledger är ett äkta molnbaserat affärssystem, utvecklat från grunden att vara en äkta SaaS lösning. Vårt uppdrag är att stärka våra ambitiösa kunder och ersätta ineffektivitet med bästa praxis och utrusta dem maximalt att uppfylla sin fulla potential. I dag automatiserar plattformen flertalet affärskritiska kärnprocesser och sparar tid åt mer än 10 000 företag i olika branscher över hela världen i mer än 50 länder. 

Läs mer på: www.xledger.com/se

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Xledger och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?