ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
Kronraset

Statliga vd:n: Riksbanken äventyrar Sveriges anseende

  • KRITISK. Kronans försvagning har tidigare infallit i tider av internationell ekonomisk oro men har de senaste åren snarare drivits av Riksbankens signaler om fortsatt negativ reporänta. Det skapar en oro på marknaden som gör att investerare drar öronen åt sig, skriver Catrin Fransson, vd på Svensk Exportkredit.

I en färsk undersökning från Svensk exportkredit (SEK) anser endast hälften av Sveriges exportbolag att dagens ränteläge är fördelaktig. Det är en anmärkningsvärd siffra givet den historiskt låga räntenivån. 

Det är också en väsentlig minskning jämfört med höstens mätning, särskilt om man tittar på de stora bolagen som omsätter mer än 250 miljoner (52 procent jämfört med 67 procent).

Hälften av exportbolagen tycker att kronan är fördelaktig medan knappt en fjärdedel tvärtom anser att kronkursen är ofördelaktig. Färre exportföretag tror också på en starkare krona under de kommande tolv månaderna, vilket kan tolkas som att företagen inte längre tror att Riksbanken kommer att höja reporäntan. 

Kronans försvagning har tidigare infallit i tider av internationell ekonomisk oro men har de senaste åren snarare drivits av Riksbankens signaler om fortsatt negativ reporänta. 

Fyra år av negativ ränta verkar ha satt sina spår. En svag kronkurs och en mycket låg ränta tycks vara det nya normalläget i svensk ekonomi. Men att kronan faller mitt i en stabil högkonjunktur är naturligtvis oroande. 

Historiskt har exportbolagen kunnat glädjas åt en svag krona eftersom det gett exporten en extra skjuts, men i undersökningen syns ingen korrelation mellan en svagare krona och nöjdare exportbolag. 

Det kan bero på att många exportörer också är importörer vilket betyder högre inköpspriser. Industrin och basnäringarna som har en stor del insatsvaror i sina produkter påverkas hårdast eftersom priset på slutprodukten blir högre. 

Sedan årsskiftet har kronan tappat över sex procent mot euron och nästan nio procent mot dollarn. En försvagad valuta riskerar att skada Sveriges anseende. Det skapar en oro på marknaden som gör att investerare drar öronen åt sig. 

Därtill kommer utökade handelskonflikter mellan USA, EU och Kina som riskerar att slå mot svensk ekonomi. Tullar på stål och aluminium har redan höjts, vilka står på tur? Ökade tullar på till exempelvis fordon skulle slå oerhört hårt mot svensk basindustri. Det skulle få konsekvenser för såväl tillväxt som jobb. 

En svag krona är inte enbart positiv för svensk export. När svenska exportbolag oroas över kronfall och negativ ränta bör det tas på allvar. Det påverkar såväl tillväxten och jobben i Sverige.

Catrin Fransson, vd Svensk exportkredit

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies