Annons

Staten måste följa lagen

DEBATT. I en rättsstat förutsätts myndigheterna följa lagarna. Vi inom skogsbranschen är oroade över hur flera myndigheter, bland annat Skogsstyrelsen, förhåller sig till förvaltningslagen. Myndighetsutövning innefattar så mycket mer än bara direkta kontakter med enskilda, skriver Anna Treschow, LRF Skogsägarna.

MAKTUTÖVNING. Myndigheter har på senare tid gjort nytolkningar av lagstiftningen för att begränsa skogsbruket. Det måste säkerställas att myndigheters arbetssätt, mål och ambitioner alltid härleds ur politiska beslut och är förenliga med rättsordningen, anser Anna Treschow.
MAKTUTÖVNING. Myndigheter har på senare tid gjort nytolkningar av lagstiftningen för att begränsa skogsbruket. Det måste säkerställas att myndigheters arbetssätt, mål och ambitioner alltid härleds ur politiska beslut och är förenliga med rättsordningen, anser Anna Treschow.Foto:Henrik Montgomery/TT

I förarbetena till den nya förvaltningslagen, som trädde i kraft 2018, nämns flera problem. Bland annat att myndigheter inte alltid tar reda på om de har stöd i rättsordningen för sina åtgärder och att utvecklingen från klassisk förvaltning till ökade inslag av informationsgivande har inneburit ökade risker för felaktig myndighetsutövning. 

På senare tid har även en del myndigheter, på eget initiativ, valt att göra nytolkningar av lagstiftningen, uppenbarligen i syfte att begränsa skogsbruket. Detta har lett till många och långa tvister där enskilda fått kämpa för att få rätt mot staten, medan än fler inte förmått kämpa emot. Detta anstår inte en rättsstat. 

Å ena sidan har myndigheterna skyllt på oklarheter som måste prövas av domstol, å andra sida har de varit tvärsäkra i sina extrema ståndpunkter där de bortsett från stora delar av rättsordningen och från politiska beslut. Vi har sett detta i hantering av den fjällnära skogen, av nyckelbiotoperna samt i tillämpningen av artskyddsförordningen. 

Senast har vi sett exempel, svart på vitt, på de egna tolkningarna i Sveriges rapportering av skyddad natur i jämförelse med hur rapporteringen görs i andra EU-länder. De svenska myndigheterna räknar på ett helt eget sätt. Vi fruktar att det inte heller står rätt till med den svenska rapporteringen kring biologisk mångfald. Klart är att det behövs en grundlig genomgång eftersom de svenska myndigheterna verkar ha valt en helt egen referenspunkt i sitt arbete med naturens skydd och bevarande. På vissa myndigheter verkar idealet ”rewilding” – att naturen ska återföras till ett tänkt förindustriellt tillstånd och att all mänsklig påverkan är av ondo – ha blivit ett mål att sträva efter, utan underliggande politiska beslut. 

En annan nytolkning är myndigheternas försök att skjuta över sitt lagstadgade utredningsansvar på enskilda. Bland annat genom att blanda ihop pågående markanvändning, som är grundlagsskyddad, med tillståndspliktig verksamhet. På så sätt blir det ofta olönsamt, administrativt tungt eller på annat sätt omöjligt för den enskilde att hävda sin rätt.

Att Tillitsdelegationen nyss överlämnade sitt slutbetänkande om utbildning av statsanställda till regeringen är bra. Vår förhoppning är att utbildning ska göra att kunskapen ökar om statsförvaltning i allmänhet och om förvaltningslagen i synnerhet.  

Myndighetsutövning innefattar så mycket mer än bara de direkta kontakter med enskilda som de flesta tänker på när de hör ordet. I myndighetsutövningen ingår all kommunikation från myndigheter som kan antas bli normerande för enskilda, det vill säga all kommunikation på myndigheternas hemsidor, framtagande av informationsmaterial, statistik, kartor och underlag till beslutsfattare och allmänhet. 

Av de ansvariga myndigheternas hemsidor, samt i övrig kommunikation, i form av broschyrer och annat informationsmaterial framgår ibland myndigheternas egenformulerade ambitioner tydligt. Ett exempel på det är Skogsstyrelsens broschyr om nyckelbiotoper som skickas ut till de markägare som fått en nyckelbiotop registrerad på sin mark. På samma sätt är det i vissa fall med myndigheternas interna riktlinjer och vägledningar när de inte låter sig begränsas av rättsordningen och våra demokratiska processer.

Det måste säkerställas att myndigheters arbetssätt, mål och ambitioner alltid härleds ur politiska beslut och är förenliga med rättsordningen. Kravet på legalitet, att myndigheterna styrs av rättsordningen, är fundamental. Detta framgår av våra grundlagar och av förvaltningslagen. Varken mål, internationella åtaganden, miljöbalken eller andra lagar och förordningar står över våra grundlagar, utan måste tolkas och tillämpas i enlighet med dessa. Att kraven på myndigheterna är extra höga i frågor av särskild vikt för enskilda framgår av rättsordningen. Allt som rör den grundlagsskyddade äganderätten hör till den kategorin. Att myndighetsutövningen följer rättsordningen måste garanteras varje enskild medborgare. Rättssäkerheten börjar och slutar i myndighetsutövningen.

Anna Treschow, rättspolitisk expert, LRF Skogsägarna

Läs svar från Skogsstyrelsen här. 


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Euro AccidentAnnons

Ohälsa – påtaglig risk för företag

Långtidsfrånvarande medarbetare är en påtaglig hållbarhetsrisk för de flesta företag. Därför erbjuder försäkringsbolaget Euro Accident även ett rehabiliteringsstöd i sin företagsbetalda sjukförsäkring. Ett stöd som hjälper åtta av tio att kunna fortsätta arbeta.

Hållbarhetsfrågan med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter spelar en allt större roll för företag. Därmed har det också blivit viktigt för företag att förstå, identifiera och hantera sådana risker, vid sidan om till exempel affärsrisker och finansiella risker.

En av de viktigaste, men ofta förbisedda, hållbarhetsfrågorna handlar om hållbara medarbetare, alltså de egna medarbetarnas hälsa och välmående. Förutom de mänskliga sidorna så är kostnaderna för ohälsa höga i form av ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning och lägre produktivitet.

En modern sjukförsäkring

Att en medarbetare blir långtidsfrånvarande är emellertid en risk som du till viss del kan försäkra dig mot. Några som erbjuder en sådan försäkring är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring.

- Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress och utmattning. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som är bra både för medarbetaren som är försäkrad och för arbetsgivaren som betalar försäkringen, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension, på Euro Accident Livförsäkring AB.

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen vid långtidsfrånvaro så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring.

Rehabiliteringsstödet kan aktiveras redan vid första tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa medarbetare att komma tillbaka i arbete igen. Efter en webbanmälan från närmaste chef samordnar en av Euro Accidents egna rehabiliteringskoordinatorer hela ärendet och ser till att rätt insatser kopplas in.

Goda chanser att hjälpa

Åtta av tio försäkrade som kommer in i Euro Accidents rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring blir inte långtidsfrånvarande.

- Om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt så har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Det är inte alltid som rehabiliteringsstödet i försäkringen behöver aktiveras. Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera samtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen.

- Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Helförsäkring för trygga och friska medarbetare

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk som tecknas av företag för deras medarbetare:

- Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach

- Chefs- och HR-stöd

- Rehabiliteringsstöd

- Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk  

Läs mer om Euro Accident

 

Mer från Euro Accident

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Euro Accident och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?