Hoppa till innehållet

Annons

Stärk Sverige som industrination

DEBATT. En av de viktigaste uppgifterna för en ny borgerlig regering är att möjliggöra för fler jobb och högre tillväxt. För det krävs goda villkor för den svenska basindustrin. 

Löfven-regeringen håller på att slarva bort de framgångsfaktorer som byggt Sverige som ledande industrination, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, Moderaterna.

BASINDUSTRIN. Ska Sverige vara världsledande i den gröna omställningen måste vi utveckla våra viktigaste framgångsfaktorer, och då behövs el, gruvorna och skogen, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, Moderaterna.
BASINDUSTRIN. Ska Sverige vara världsledande i den gröna omställningen måste vi utveckla våra viktigaste framgångsfaktorer, och då behövs el, gruvorna och skogen, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, Moderaterna.Foto: Jonas Ekströmer/TT

Sedan Socialdemokraterna tillträdde 2014 har Sveriges ekonomi vuxit långsammare än nästan alla andra EU-länder, sett till köpkraftsjusterad tillväxt per capita. En orsak är att de politiska villkoren för den svenska basindustrin försämrats i snabb takt. 

Bristen på el stoppar investeringar. Långsamma tillståndsprocesser stoppar eller försinkar tusentals nya jobb, inte minst i gruvnäringen. Och nu riskerar svenskt skogsbruk att få en klassning som ”icke-hållbar investering” på EU-nivå vilket skulle få stora negativa konsekvenser för hela den svenska skogsindustrin. 

Detta äventyrar tillväxten och jobben, det vill säga basen för vårt välstånd. Men också den gröna omställningen – fossilfri el, grönt stål och skogen som förnybar råvara representerar stora möjligheter för Sverige att ta täten i ett modernt tillväxtvänligt klimatarbete. 

Ansvaret för allt detta vilar tungt på S/MP-regeringen. Elbristen är en konsekvens av medvetna politiska beslut. Tillstånden inom gruvnäringen beslutas av regeringen. Och regeringens passivitet inom EU när det gäller villkoren för den svenska skogen är provocerande.

Grunden för Sveriges ekonomiska framgång är skogen, malmen och billig och pålitlig el. Regeringens ointresse för att värna och utveckla dessa tillgångar är slående. 

Nu behövs en annan kurs för att stärka Sverige som industrination. Moderaterna kommer i en ny borgerlig regering att prioritera tre områden för att stärka industrin. 

1. Åtgärda elbristen.

Regeringens ideologiskt drivna energipolitik slår undan benen för investeringar i Sverige och elektrifieringen, som är en helt bärande del av framgångsrik klimatpolitik. När regeringen stängde ner kärnkraftverket Ringhals 1 vid årsskiftet fanns det ingen alternativ elförsörjning på plats. Sverige tvingas därför importera smutsigare el från utlandet och själva elda med olja. 

Samtidigt finns det flera exempel på hur elbristen drabbar industrin. I vintras stoppade t.ex. skogsbolaget Holmen produktionen på grund av det höga elpriset. Det blev den tredje elkrisen på drygt ett år. 

Moderaterna vill att Sveriges elsystem ska vara 100 procent fossilfritt till 2040. Kärnkraften måste få vara en viktig del också i framtiden. Ju mer fossilfri el vi producerar, desto mer el kan vi använda i Sverige eller sälja till utlandet där den ersätter kol och gas. 

Sverige bör ta rygg på Storbritannien, USA och Estland och upprätta ett nationellt utvecklingsprogram för utveckling av små kärnkraftsreaktorer. 

Samtidigt behöver elnäten byggas ut. Sveriges elnät är inte dimensionerat för ett fullt elektrifierat samhälle. Elen måste finnas där den behövs, vid laddstolpen till bilen eller vid fabrikens vätgasproduktion. 

Tillståndsprocesserna måste kortas och en ny reglering för investeringar i elnäten komma på plats. Riksdagen har beslutat om leveranssäkerhetsmål i det svenska kraftsystemet. Detta beslut behöver verkställas och en elnätsutredning omgående tillsättas. 

2. Återupprätta Sveriges status som en gruvnation i världsklass.

Från att ha varit en gruvnation i världsklass har Sverige de senaste fyra åren tappat från plats åtta till plats trettiosex på den internationella ”gruvrankingen”. Det beror bland annat på otydliga regler och långsamma tillståndsprocesser.  

Regeringen har avslagit Bolidens ansökan för en ny gruva i Älvsbyn, en investering på 15 miljarder kronor och tusentals nya jobb. Detta i en kommun där arbetslösheten är nära 10 procent. Kallak i Jokkmokk har fortfarande inte fått besked, vilket innebär att över 500 nya jobb riskerar gå förlorade. Detta är ett hårt slag mot Norrbotten. 

Nyligen kallade LKAB och Boliden näringsministern till krismöte för att diskutera de långa tillståndsprocesserna för nyetablering av gruvor och tillstånd för fortsatt verksamhet. 

Gruvnäringen är en viktig jobb- och tillväxtmotor för hela landet. Ska Sverige kunna göra en grön omställning krävs dessutom mineraler och metaller från gruvorna. 

Moderaterna vill därför korta tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen, bland annat genom att ge en myndighet ansvar för hela tillståndsprocessen och införa lagstadgade tidsgränser för vissa tillståndsprocesser. 

3. Värna skogsbruket.

Svenskt skogsbruk bidrar varje år med en klimatnytta som är nästan dubbelt så stor som Sveriges utsläpp och står för 10 procent av vår totala varuexport. Men här har Stefan Löfven helt delegerat ledarskapet till Miljöpartiet, vilket riskerar att få förödande konsekvenser. 

Trots att regeringen under lång tid känt till och haft möjlighet att påverka den process som pågår i EU gällande klassificeringsregler av hållbara investeringar har regeringens agerande varit mycket passivt. 

Om svensk skogsnäring blir klassat som icke-hållbart kommer avgörande investeringar försvinna från Sverige. 

Regeringen kunde ha agerat kraftfullt och tagit initiativ för att bygga allianser med andra länder och stoppa dessa förslag. Nu riskerar regeringens oskickliga hantering att svenska jobb inom skogsindustrin försvinner och att det klimatarbete som gjorts inom svensk skog går förlorat.

Hoten mot skogsnäringen kommer inte bara från regeringens oförmåga att agera på EU-nivå. Trots att nästan en tredjedel av Sveriges skog är tagen ur produktion vill regeringen att ytterligare en halv miljon hektar ska undantas från aktivt bruk – en yta motsvarande hela Västmanland. Regeringens skogspolitik är ett direkt hot mot de 70.000 människor som är anställda i skogsnäringen. 

Moderaterna vill att produktionen i skogen ska öka – inte minska. Om nya områden verkligen tas ur produktion, som regeringen vill, måste områden som i dag är skyddade börja brukas igen. 

Vi vill att Sverige ska få ännu fler skogsägare och att 20 procent av statliga Sveaskogs skogsinnehav ska säljas, i små fastigheter när det är möjligt, till personer med regional anknytning. Det ger fler människor möjlighet att köpa och förvalta skog. 

Ska ekonomin få fart igen på andra sidan pandemin behöver svensk industri vara ett draglok. Ska Sverige vara världsledande i den gröna omställningen måste vi värna och utveckla våra viktigaste framgångsfaktorer. Då behövs el. Då behövs gruvorna. Då behövs skogen. Och då behövs ett politiskt ledarskap i Sverige som inser detta.

Ulf Kristersson, partiledare (M) 

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från KameoAnnons

Växande intresse för investeringar i private debt: ”Attraktivt komplement till börsen”

Sebastian Harung, grundare av Kameo.
Sebastian Harung, grundare av Kameo.

När marknaden utmanar många traditionella investeringsformer växer intresset för ett tillgångsslag med hög avkastning och låg volatilitet: säkerställda fastighetslån.

– Alla våra lån är säkrade med pant, och ger investerarna månadsvisa ränteutbetalningar under en löptid på i snitt tolv månader, säger Sebastian Harung, vd och grundare för Kameo.

Extern länk: Investera i fastighetslån med månatliga ränteutbetalningar. 

I en rapport från Företagarna, publicerad i maj 2023, framkommer det att det främsta hindret för tillväxt bland små och medelstora företag är finansiering. Företagare utanför större städer drabbas hårdast. Detta har lett till att många fastighetsutvecklare nu utforskar alternativa finansieringsmöjligheter.

Och det är här Kameo, som är Skandinaviens ledande investeringsplattform för säkerställda fastighetslån, kommer in i bilden.

– Vi för samman fastighetsutvecklare som behöver finansiering med investerare intresserade av private debt. För små och medelstora företag är det utmanande att uppfylla bankernas nya krav, men vi märker att det fortfarande finns en marknad inom SME-segmentet som kan både sälja och bygga nya bostäder. Samtidigt ser vi att det finns god tillgång till kapital från både institutionella och privata investerare, säger Sebastian Harung.

Sedan juni förra året har antalet investerare på Kameos plattform ökat tvåsiffrigt, och uppgår nu till över 40 000 privatpersoner och företag. De investerar direkt i fastighetslån som har genomgått en noggrann kreditbedömning, och som är säkrade med pant. Under andra kvartalet 2023 har snitträntan legat på 10,15 procent och löptiden på investeringarna har varit i snitt 12 månader.

Alla lån synas i sömmarna

– Kameo genomför en detaljerad granskning av varje lån och har ett team med expertis inom både fastigheter och krediter. Detta reflekteras tydligt i Kameos resultat. Sedan vår start 2016 har vi inte haft några kreditförluster i Sverige, säger Sebastian Harung.

I våras säkrade bolaget 700 miljoner kronor i finansiering från en av världens största kapitalförvaltare. I samband med det gjorde kapitalförvaltaren en genomlysning av Kameos lån- och kreditprocesser. Och gav grönt ljus.

Trots de rådande omständigheterna på bostadsmarknaden uppvisar Kameos investeringsplattform en positiv utveckling. Sedan bolaget drog igång 2016 har verksamheten vuxit rejält. Fram till dags dato har man förmedlat över 970 lån till ett värde på drygt 4,4 miljarder kronor. Bara under andra kvartalet i år har Kameo finansierat lån för 273 miljoner kronor.

– Det första projekt vi finansierade var en stuga nära Göteborg. Trots att bolaget redan hade ett lån från banken, behövde de ytterligare 500 000 kronor. På två månader samlade vi in beloppet från totalt 22 investerare, säger Sebastian Harung och fortsätter:

– Det kan jämföras med att vi för ett par veckor sedan finansierade ett lån på 34 miljoner kronor till ett projekt utanför Stockholm. Det tog bara 1,5 timme att finansiera med hjälp av 2 000 investerare.

Fler fastighetsbolag söker alternativ finansiering

De traditionella bankernas enhetliga modell har påverkat små och medelstora företag negativt i det nuvarande ekonomiska klimatet. Därför vänder sig allt fler inom SME-sektorn till Kameo för finansiering.

– För det första sätter politiken många krokben för bostadsbyggare, för det andra är det svårt att få finansiering. Bankerna är fyrkantiga och ställer allt högre krav. Det är ett stort problem i både Sverige och Norge.

Han ser Kameos lösning som betydligt flexiblare och snabbare än bankerna.

– Vi kan erbjuda lån med högre belåningsgrad och har också möjlighet att vara mer flexibla i våra villkor. Om risken ökar, justerar vi med en högre ränta. Vår prioritet är att skapa solida processer, steg för steg, och att rikta oss mot etablerade fastighetsbolag med välplanerade och kvalitativa projekt, säger han.

Komplement till börsen

Det tillgångsslag som Kameo erbjuder ser Sebastian Harung som ett attraktivt komplement till börsen. Men han betonar att säkerställda fastighetslån, liksom andra investeringar, inte är helt riskfria.

– Det är som alltid viktigt att balansera riskerna, så att fastighetslån blir en integrerad del av en helhetsportfölj, säger han.

I takt med att fler investerare, företag och institutioner får upp ögonen för ​Kameo​ – och att fler fastighetsutvecklare söker alternativa finansieringslösningar – tror Sebastian Harung att hans företag kommer att fortsätta att växa stadigt.

– Om fem år tror jag att vi är en naturlig del av den traditionella finansbranschen och att vi i allt större utsträckning kan vara med och lösa bostadsbristen.

Extern länk: Investera i fastighetslån med månatliga ränteutbetalningar.  

 

Mer från Kameo

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Kameo och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera