1515

Stärk rättssäkerheten i skattelagstiftningen

DEBATT. Det har gått 25 år sedan den senaste samlade översynen av svensk skattelagstiftning. Nu måste regeringen visa att löftet om bättre villkor för företagande och entreprenörer inte bara är tomma ord, skriver Johan Fall och Lynda Ondrasek Olofsson, Svenskt Näringsliv.

Johan Fall och Lynda Ondrasek Olofsson.
Johan Fall och Lynda Ondrasek Olofsson.

Överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver då en lång rad punkter behandlar skatter. Några punkter är positiva, såsom slopandet av värnskatten från 2020, några har begränsad betydelse och några riskerar att bli direkt skadliga. Ett område som dock lyser med sin frånvaro är behovet av stärkt rättssäkerhet vid beskattningen.

Det är oroande eftersom många akuta problem finns i kedjan från tillkomsten av skattelagstiftningen, via tillämpningen hos huvudsakligen Skatteverket, till tvistlösningen där skattskyldiga ska kunna få sin sak prövad i domstol.

För det första är tillkomsten av skattelagstiftningen betydelsefull ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Beredningsprocessen innebär krav på utredning, remissförfarande och lagrådsgranskning. Senare års brister avskräcker med ofullständigt utredda lagförslag, politiska direktiv, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och i flera fall nonchalans mot Lagrådets kritik.

De många skatteändringar som aviseras i Januariöverenskommelsen accentuerar behovet av stärkt rättssäkerhet vid lagstiftningens tillkomst. Bristfällig lagstiftning riskerar att underminera förtroendet för skattesystemet. Ett färskt exempel är det skrotade förslaget om exitbeskattning.

För det andra leder brister vid tillkomsten av skattelagstiftningen till problem vid tillämpningen, det vill säga vid beskattningen. De så kallade ränteavdragsbegränsningsreglerna är ett tydligt exempel, där Justitiekanslern nyligen förelagts att svara på en stämningsansökan mot staten för överträdelse av EU-rätten. Möjligheterna att få anstånd med betalning av skatt och möjligheterna till befrielse från skattetillägg är andra exempel där rättssäkerheten vid tillämpningen brister.

Den drakoniska tillämpningen av det skatterättsliga företrädaransvaret är ytterligare en akut brist. I korthet innebär det att företrädare för juridiska personer kan bli personligt betalningsansvariga för den juridiska personens obetalda skatter och avgifter.

Riksdagen har vid flera tillfällen gett regeringen i uppdrag att utreda reglerna men hittills har ingen fullständig översyn skett. Många hoppades att en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref. 4) skulle göra tillämpningen mer rättssäker. En genomgång av samtliga underrättsavgöranden sex månader före respektive efter domen visar dock att ingen förbättring skett. Totalt dömdes företrädaransvar ut i 514 av 519 fall och andelen är till och med högre efter domen.

För det tredje behövs kraftiga förbättringar när gäller tvistlösningen. Kompetensen och kvaliteten i förvaltningsdomstolarna har under senare tid fått hård kritik. Bland annat brister domstolarnas bevisprövning och bevisvärdering samt motiveringen av domar och beslut.

Enligt en färsk Demoskopundersökning anser 84 procent av tillfrågade advokater som processar i skattemål att bevisprövningarna sällan får rimligt utfall och 69 procent anser att det ofta inte går att utläsa hur domstolen resonerat. En arbetsgrupp med representanter från förvaltningsdomstolarna, Skatteverket och Advokatsamfundet har tillsatts på frivilligt initiativ men det är inte tillräckligt. Förtroendet för förvaltningsdomstolarna måste återupprättas och lagstiftaren måste ta frågan om specialisering på allvar.

Skattskyldigas förutsättningar att få sin sak prövad i domstol bromsas också av alltför begränsade möjligheter att få ersättning för ombudskostnader. I praktiken hindrar detta skattskyldiga från att bestrida krav från Skatteverket.

Listan över nödvändiga reformer för stärkt rättssäkerhet vid beskattningen kan göras lång. Det har gått 25 år sedan det genomfördes en samlad översyn. Det är nu ett utmärkt tillfälle för den nya regeringen att visa att löftet om bättre villkor för företagande och entreprenörer inte bara är tomma ord. Låt en samlad översyn av skattelagstiftningens tillkomst, tillämpning och tvistlösning bli startskottet för stärkt rättssäkerhet vid beskattningen.

Johan Fall chef för skatteavdelningen, Svenskt Näringsliv
Lynda Ondrasek Olofsson, skatteexpert, Svenskt Näringsliv


Innehåll från SJAnnons

Nya X 2000 – prisad design på räls

Redan före premiären av nya X 2000 har vagnarnas sobra inredning fått uppmärksamhet men detta är bara ett av många lyft i SJ:s uppdaterade snabbtåg.

– Det blir ett modernt tåg i ett återvunnet skal, säger Jakob Åhgren, affärsutvecklare på SJ.

Nyfiken på nya X 2000? Läs mer här. 

SJ gör stora satsningar i tågflottan och lanserar nu helt moderniserade X 2000-tåg – ett steg som tar kunderna in i en ny era.

– Vi har lyckats skapa ett i många avseenden helt nytt tåg i det befintliga stålskalet. På det sättet kan vi erbjuda resenärerna miljövänliga, snabba och bekväma resor under många år framöver, säger Jakob Åhgren.

Helt ny inredning

I samband med att hela X 2000-flottan renoverats från grunden har vagnarnas inredning fått det prestigefyllda priset ”Best of the best” i den internationella designtävlingen Red Dot Awards. Det är första gången ett helt tåg får ett designpris.

– De nya interiörerna är inspirerade av klassisk skandinavisk design med tydliga former och fokus på funktionella detaljer. Belysningen och de naturliga materialen ska bidra till en trevlig atmosfär och förstärka känslan av lugn och komfort.

Tillsammans med resenärerna har SJ utvecklat en stol som ger god sittkomfort och benutrymme. Den nya stolen har högt ryggstöd, ergonomisk design och ett stort arbetsbord. Tack vare elektrisk styrning är de lätta att ställa in. 

– Du ska kunna sitta bekvämt hela vägen för att jobba, läsa, se en film eller bara drömma dig bort.  

Först i Sverige med radiotransparenta fönster

De nya X 2000-tågen har utrustats med radiotransparenta fönster vilket gör uppkopplingen ombord mer stabil och framtidssäker. Denna teknik innebär att mobilsignaler enklare kan komma in i vagnarna vilket i sin tur gör att kunderna kan ringa och surfa direkt från den egna telefonen, med färre avbrott än förr. Samtidigt förses tågen med den absolut senaste wifi-tekniken som skapar bra förutsättningar för att streama film eller delta i webbmöten under resans gång. Båda teknikerna kommer att kunna utnyttja 5G när mobiloperatörerna moderniserar mobilnäten längs med järnvägen.

– Vi jobbar hårt med att tillgodose kundernas ständigt ökande krav på god uppkoppling och vår målsättning är att det inte ska vara X 2000-tågen eller deras utrustning som begränsar samtalskvaliteten eller internetuppkopplingen. Men för att fullt ut möta kundernas krav krävs även förbättringar i mobilnäten, så att det blir bättre täckning längs spåren.

Mer funktionell design

Något som blir tydligt för kunderna är att nästan alla bagageställ ombord har blivit större och fått en mer funktionell design – hopfällda barnvagnar ryms enkelt. Också taken och bagagefacken ovanför stolarna har ny formgivning för att skapa rymd och kapacitet. Toaletterna har renoverats från grunden och blivit ljusa och fräscha och alla dörrar ombord har förbättrats så att passage mellan vagnarna underlättas. Det blir även lättare för alla kunder att hitta rätt plats, läsa skyltar och ta del av viktig reseinformation via nya digitala skärmar.

– Sätena är numrerade med blindskrift, vi har nya piktogram ombord och de nya digitala skyltarna ger mer information och får bättre läsbarhet.

En helt ny bistrovagn

I nya X 2000 har bistrovagnen fått en rejält lyft med ny planlösning och en inbjudande atmosfär, med bland annat nya mässingslampor. Bistrosofforna i sin nuvarande utformning försvinner och ersätts av ståbord samt nya sittgrupper i direkt anslutning till bistron.

Utöver alla designlyft blir tågresan dessutom mer driftsäker tack vare nya tekniska system.

– Nya X 2000 har bland annat ett avancerat system för självdiagnostik, vilket betyder att vi får meddelanden om eventuellt slitage innan något verkligen går sönder, säger Jakob Åhgren.

Testa nya X 2000. Här kan du köpa biljetter. 

 

 

Mer från SJ

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SJ och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?