ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Slopa investeringsstödet för en bättre solcellsmarknad

  • Tyvärr har Sverige en lagstiftning som i dag hindrar solel på de största och bästa taken, vilket också är en orsak till att Sveriges låga solelsproduktion på totalen, skriver företrädare för Ikea. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Dagens investeringsstöd för solcellsanläggningar skapar köer, osäkerhet och en dåligt fungerande marknad. Det är ett av skälen till att vi väntat med att satsa på solel i Sverige. Ta bort stödet och ersätt det med rotavdrag för anläggningen, skriver Lena Herder och Jonas Carlehed, Ikea.

Från och med hösten 2019 kommer Ikea i Sverige att erbjuda solcellspaneler, både till privatpersoner och företag. De senaste årens positiva utveckling, inte minst med förenklat regelverk och bättre lönsamhet, har gjort att förutsättningarna för att investera i solceller i Sverige i dag är goda. Men det finns fortfarande onödiga hinder som skulle behöva lösas om Sverige ska kunna komma ikapp andra jämförbara europeiska länder, som Tyskland och Danmark. 

Vi på Ikea ser två konkreta åtgärder som skulle bana väg för solcellsmarknaden i Sverige och hjälpa privatpersoner och företag till att kunna producera sin egen förnybara energi, på ett sätt som är bra både för klimatet och plånboken. 

•Ersätt investeringsstödet med SolRot.

•Ta bort 255 kW-gränsen.

Den snabba tekniska utvecklingen på solcellsområdet tillsammans med en ökande medvetenhet om klimatutmaningen har lett till en solcellsboom i Sverige. 2018 utrustades drygt 10 000 byggnader med solceller. Totalt ökade solelen med närmare 80 procent. Det är bland annat ett resultat av att regelverken för privatpersoner och solelanläggningar upp till 255 kW har förenklats och förbättrats de senaste åren, liksom att budgeten för investeringsstödet har ökat.

Utvecklingen under 2018 är en bra början, men Sverige ligger ändå långt efter länder i vårt närområde. Tyskland som var tidiga med förmånliga regelverk ligger på åtta procent solel, Danmark har passerat två procent, medan Sverige bara har nått tre promille. Vissa menar att det beror på att Sverige inte är känt som ett solparadis, men våra analyser säger att det huvudsakligen hänger ihop med utformningen av stödsystemen samtidigt som vi under många år hade ett för konsumenten alltför komplicerat regelverk och process för inköp och installation av solceller.

Det är skälet till att Ikea har avvaktat med att lansera solceller i Sverige. De nationella regelverken måste ge förutsättningar för en verkligt bred efterfrågan på solceller. Solel har allt för länge varit förbehållet entusiasterna och de resursstarka. Politiken och beslutsfattarna har dock reagerat och agerat i en positiv riktning. Bygglovskraven togs bort och subventionen förlängdes, för att nämna några exempel, men det finns mer att göra för att skapa en marknadsförutsättning som gör det enkelt, överskådligt och ekonomiskt fördelaktigt för kunden. 

Dagens investeringsstöd har en lång kö med tusentals villaägare vilket har skapat en osäker ekonomisk kalkyl för de hushåll som velat gå före i omställningen till ett hållbart energisystem. När ett hushåll vill installera solenergi vet man som konsument inte när eller om man får stödet. Investeringsstödet till solceller har varit avgörande för att få igång solelsutbyggnaden i Sverige. Även om vårbudgeten sköt till mer pengar räcker det ändå inte. 

Vi stödjer därför Energimyndighetens förslag att istället för investeringsstöd införa ett sol-ROT för privatpersoner. Genom att införa ett ROT-avdrag på 50 procent för installation av solenergi, skulle osäkerheten på marknaden försvinna (50 procent av arbetskostnaden, vilket innebär 20 procent på den totala investeringen). Sol-ROT skulle vara transparent, garanterat och utan fördröjning. Ett ROT-avdrag för solceller på villatak ger villaägarna ett välbekant incitament som de känner förtroende för. De slipper långa kötider och osäkerheter kring den slutgiltiga investeringskostnaden, vilket innebär att utbyggnaden av solceller får en rejäl skjuts framåt.

Ikeas många varuhus runt om i världen har stora platta tak som är optimala för solelsproduktion. Därför har vi installerat över 900 000 solcellspaneler världen över, men andelen i Sverige är försumbar, dessvärre. Tyvärr har Sverige en lagstiftning som i dag hindrar solel på de största och bästa taken, vilket också är en orsak till att Sveriges låga solelsproduktion på totalen. Om taken är stora drabbas solelen i dag av skatt, även om elen används i samma byggnad där solelen är producerad. En politiskt beslutad gräns på 255 kW effekt hindrar utbyggnad på större byggnader i Sverige. Denna unikt svenska regel bör snarast ändras så att egenproducerad solel som används för att täcka fastighetens elanvändning ska slippa energiskatt, även om det är en stor solelsanläggning.

Vetenskapen skickar nya och tydliga signaler att vi inte har tid att vänta längre, vi behöver agera snabbt och kraftfullt för att tackla klimatförändringarna och nå 1,5 gradersmålet. Tiden att agera är nu. Ikea har ambitiösa hållbarhetsmål till 2030, som bland annat innebär att vi ska bli klimatpositiva och cirkulära, fortsätta ha en positiv social påverkan på alla i vår värdekedja, samt att inspirera våra kunder till att leva mer hälsosamma och hållbara liv, där solceller blir en viktig del.

Lena Herder, landschef IKEA-koncernen i Sverige

Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA-koncernen i Sverige

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies