Annons

Slopa företrädaransvaret

En viktig princip i lagstiftningen om aktiebolag är att medarbetare och ägare inte är personligen ansvariga för företagets skulder. Det gäller inte vad gäller skatten. Om ett bolag har likviditetsproblem och saknar medel att betala skatten i rätt tid måste i princip bolagets företrädare omgående vidta ingripande åtgärder som att avveckla bolaget. Det skriver Roger Persson Österman, professor i juridik.

Företagare tar risker i sina verksamheter och det händer att de misslyckas. Samtidigt är företagande viktigt för Sveriges välstånd och den svenska välfärdsmodellen. Konsekvenserna av ett misslyckande får inte vara alltför brutala – det måste vara möjligt för en företagare att få en andra chans. Hänsynslöst stränga konsekvenser för ett affärsmässigt felslut ska inte hämma svenskt företagande i stort. Därför föreslår jag att företrädaransvaret för skatter, i dess nuvarande utformning, bör tas bort.

I en ny rapport till Entreprenörskapsforum, Företrädaransvaret – Kan det avskaffas?, som lanseras i dag beskrivs hur allt företagande är ett risktagande och att företagare därför måste vara villiga att ta risker. Är riskerna för stora hämmar det företagandet.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar omfattas av en princip om begränsat ansvar. Det betyder att ägarna till bolagen inte är personligen ansvariga för skulderna. Inte heller ledningen av bolagen är personligen ansvariga. Principen anses mycket viktig och möjliggör ett rimligt risktagande och en effektiv kapitalbildning. Du kan ta anställning i en ledande roll eller satsa pengar i ett bolag utan att behöva vara orolig för att företagets skulder senare utkrävs av dig. Du vet vad du riskerar.

Det finns givetvis också ägare och företagsledare som agerar illojalt till skada för såväl enskilda som samhället. I bolagsrätten finns därför ett antal undantag från principen om begränsat ansvar i allvarligt klandervärda situationer. Dessa undantag är i många hänseenden noga övervägda och ger uttryck för en balans mellan de olika intressena.

Så är inte fallet vad gäller personligt ansvar kopplat till ett bolags skatteskulder. Ansvaret för skatteskulder är betydligt strängare än för andra skulder. Om ett bolag har likviditetsproblem och saknar medel att betala skatten i rätt tid måste i princip bolagets företrädare omgående vidta ingripande åtgärder som att avveckla bolaget. Om det inte sker på förfallodagen anses företrädaren ha agerat illojalt och oseriöst på ett sådant sätt att personligt ansvar bedöms som en rimlig följd.

Förra året föll också 350 domar om företrädaransvar. En försenad skattebetalning är alltså klassificerat som något mycket allvarligt och närmast att likna med ett strikt ansvar. Det överskrider med råge de åtaganden som associationsrätten ålägger företrädare för aktiebolag.

Om företrädaren tror att likviditetsproblemet är tillfälligt, till exempel för att bolaget väntar på en stor inbetalning från en kund, och avvaktar med åtgärder, är det fara å färde. En mycket stor risk uppstår för att företrädaren själv måste betala skatten. Detta gäller i princip alla bolagets företrädare (styrelseledamöter), även de som inte ens är ansvariga för skattebetalningarna.

Det särskilda företrädaransvaret för skatteskulder strider mot viktiga associationsrättsliga principer. Ansvaret är företagshämmande och ökar riskerna med att driva företag betydligt. En nystart kan i praktiken ofta vara omöjlig för en person som ålagts ett strängt företrädaransvar. Det skatterättsliga företrädaransvaret är hårdraget utformat som ett mycket strängt straff för den som inte betalar en skatteskuld i tid.

Samtidigt är företrädaransvaret ett medel som Skatteverket kan använda för att skydda såväl statsfinanserna som andra företag från osund konkurrens av illojala och kriminella företagare. En lindring av regelverket bör kombineras med åtgärder mot kriminella förfaranden.

Mina förslag till lättnader och skärpningar är därför:

Att företrädaransvaret för skatter i dess nuvarande utformning tas bort.

Att tidpunkten för inbetalning av personalskatter (källskatt på lön och arbetsgivaravgifter) flyttas mycket nära löneutbetalningstillfället. Förändringen minskar behovet av ansvarsregler.

Skatteverkets mandat att bevilja anstånd med skatteinbetalning föreslås öka. Syftet är att stärka möjligheterna för Skatteverket att arbeta konstruktivt och proaktivt i sitt borgenärsarbete. Bolag med likviditetsproblem bör ges positiva incitament, så kallade ”nudges”, till att ta tag i problemen.

Den formella rättssäkerheten för skattebetalaren bör stärkas genom att en tidsbegränsad villkorad rättighet till anstånd med skatteinbetalning införs.

Ett straff för skatteinbetalningsbrott/skatteborgenärsbrott införs för de företrädare som agerar allvarligt klandervärt. Det straff som kan komma ifråga ska endast träffa de företrädare som har agerat klandervärt i genuin mening.

Ett generellt ekonomiskt ansvar för skatteskada ska aktualiseras för den som begår skatteinbetalningsbrott/skatteborgenärsbrott och/eller andra typer av skattebrott. Ett sådant ansvar saknas i dag varför skattebrottslingar kan få behålla vinsten av sitt brott. Det måste ändras.

I stället för att straffa företagare som misslyckas ger mina förslag incitament för fler nya och sysselsättningsskapande företag. Något som gynnar staten, anställda och samhället i stort.

ROGER PERSSON ÖSTERMAN
Professor juridiska institutionen, Stockholms universitet.


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Jurek LawAnnons

Jurek Law uppmärksammar det ökade behovet av transaktionsjurister

Helena Woodcock och Elahe Horvath, Jurek Law.
Helena Woodcock och Elahe Horvath, Jurek Law.

Det finns ett stort behov av duktiga transaktionsjurister hos svenska advokatbyråer. Helena Woodcock, Head of Business Unit Law & Senior Recruitment Consultant på rekryterings- och konsultuthyrningsföretaget Jurek konstaterar att det råder mer eller mindre ”huggsexa” om duktiga kandidater.

– Vi får in många uppdrag från framför allt advokatbyråer där de ber oss leta efter just transaktionsjurister, dessa är i dagens marknad utmanande uppdrag och vi tar oss an dem genom kartläggning, behovsanalyser och stöd hela vägen från urval och initial kontakt till djupintervjuer.

De jurister som väljer att arbeta med transaktioner är typiskt sett de som är mest roade av hetluften. De drivs av kicken i en transaktion – samtidigt som det är ett väldigt lönsamt område; man arbetar många timmar och tjänar därför väldigt bra.

Enligt Helena Woodcock, Head of Business Unit Law & Senior Recruitment Consultant på Jurek Law, kommer dock kompetensen med ett pris.

– Många väljer att sluta efter ett par år då man helt enkelt har tröttnat på den svårplanerade arbetstiden och tidvis mycket höga arbetsbelastningen. Ett naturligt steg är då att gå över till en roll som bolagsjurist. Att byta över till en annan advokatbyrå inte är lika attraktivt; man ser inte vad det skulle vara för skillnad och det finns misstänksamhet att man ”går ur asken i elden”, säger hon.

En gedigen process

Jurek är ett rekryterings- och konsultuthyrningsföretag som sedan 2006 har varit en nischad aktör inom juridik och compliance. Alla som arbetar inom Jurek Law har själva varit verksamma som jurister och har därför den insikt som behövs för att kunna bistå med rekrytering till allt från bolag såsom start-ups och större noterade bolag och banker, till advokatbyråer och andra konsultverksamheter. De får många rekryteringsförfrågningar om transaktionsjurister, ofta i senioriteten tre till fem år.

– Vi har en gedigen Executive Search-process där vi gör en kartläggning av marknaden för att identifiera rätt kandidater som faller inom kravprofilen, säger Helena Woodcock. Processen omfattar behovsanalyser och sedan stöd hela vägen från urval och initial kontakt till djupintervjuer, olika typer av tester, till en slutlig anställning. På så vis identifierar vi rätt kandidater och kunderna kan känna sig trygga i att de rekryterar rätt person ur ett långsiktigt perspektiv.

Viktigt att hitta USP:en

En viktig del av denna process är enligt Helena att assistera advokatbyråerna när det gäller att hitta deras USP: varför ska man arbeta där? Vad gör det värt för en jurist gå igenom ett så stort besvär och byta byrå om det i praktiken inte innebär någon skillnad?

Lönen är en central del när det gäller att byta byrå, ingen vill går ner i lön – men enligt Woodcock är det inte allt.

– Ofta krävs det något mer än enbart lön om man ska byta. Vad går jag till? Frågor som jämställdhet, hållbarhet och miljö blir alltmer centrala när jurister väljer arbetsplats. Mötet mellan kund och kandidat kräver en mer finkänslig matchning – när du väl får tag på rätt jurist så vill du inte att kandidaten ska kunna lockas vidare av en annan byrå. Du vill hitta någon som stannar långsiktigt.

Work-life balance

Jurek Law hjälper byråer till viktiga insikter; exempelvis vikten av att ta hand om talanger så att de inte slutar – det är dyrt att förlora en talang man investerat i. Genom att i stället möta de krav och behov som finns i den mån det går och vara lyhörd är det möjligt att erbjuda en arbetsplats att växa i.

– Det handlar också till viss del om work-life balance; den yngre generationen ställer högra krav vad gäller balansen mellan arbete och fritid, och finner sig inte på samma sätt som tidigare generationer i en arbetssituation som gör att det inte går att kombinera arbetet med familj eller andra intressen. Det gäller därför att ha god förståelse för vilka förutsättningar som är avgörande när jurister ska byta arbetsgivare och där har vi rekryteringskonsulter på Jurek Law mycket att bidra med.

Mer från Jurek Law

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Jurek Law och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?