1515

Slopa företrädaransvaret

En viktig princip i lagstiftningen om aktiebolag är att medarbetare och ägare inte är personligen ansvariga för företagets skulder. Det gäller inte vad gäller skatten. Om ett bolag har likviditetsproblem och saknar medel att betala skatten i rätt tid måste i princip bolagets företrädare omgående vidta ingripande åtgärder som att avveckla bolaget. Det skriver Roger Persson Österman, professor i juridik.

Företagare tar risker i sina verksamheter och det händer att de misslyckas. Samtidigt är företagande viktigt för Sveriges välstånd och den svenska välfärdsmodellen. Konsekvenserna av ett misslyckande får inte vara alltför brutala – det måste vara möjligt för en företagare att få en andra chans. Hänsynslöst stränga konsekvenser för ett affärsmässigt felslut ska inte hämma svenskt företagande i stort. Därför föreslår jag att företrädaransvaret för skatter, i dess nuvarande utformning, bör tas bort.

I en ny rapport till Entreprenörskapsforum, Företrädaransvaret – Kan det avskaffas?, som lanseras i dag beskrivs hur allt företagande är ett risktagande och att företagare därför måste vara villiga att ta risker. Är riskerna för stora hämmar det företagandet.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar omfattas av en princip om begränsat ansvar. Det betyder att ägarna till bolagen inte är personligen ansvariga för skulderna. Inte heller ledningen av bolagen är personligen ansvariga. Principen anses mycket viktig och möjliggör ett rimligt risktagande och en effektiv kapitalbildning. Du kan ta anställning i en ledande roll eller satsa pengar i ett bolag utan att behöva vara orolig för att företagets skulder senare utkrävs av dig. Du vet vad du riskerar.

Det finns givetvis också ägare och företagsledare som agerar illojalt till skada för såväl enskilda som samhället. I bolagsrätten finns därför ett antal undantag från principen om begränsat ansvar i allvarligt klandervärda situationer. Dessa undantag är i många hänseenden noga övervägda och ger uttryck för en balans mellan de olika intressena.

Så är inte fallet vad gäller personligt ansvar kopplat till ett bolags skatteskulder. Ansvaret för skatteskulder är betydligt strängare än för andra skulder. Om ett bolag har likviditetsproblem och saknar medel att betala skatten i rätt tid måste i princip bolagets företrädare omgående vidta ingripande åtgärder som att avveckla bolaget. Om det inte sker på förfallodagen anses företrädaren ha agerat illojalt och oseriöst på ett sådant sätt att personligt ansvar bedöms som en rimlig följd.

Förra året föll också 350 domar om företrädaransvar. En försenad skattebetalning är alltså klassificerat som något mycket allvarligt och närmast att likna med ett strikt ansvar. Det överskrider med råge de åtaganden som associationsrätten ålägger företrädare för aktiebolag.

Om företrädaren tror att likviditetsproblemet är tillfälligt, till exempel för att bolaget väntar på en stor inbetalning från en kund, och avvaktar med åtgärder, är det fara å färde. En mycket stor risk uppstår för att företrädaren själv måste betala skatten. Detta gäller i princip alla bolagets företrädare (styrelseledamöter), även de som inte ens är ansvariga för skattebetalningarna.

Det särskilda företrädaransvaret för skatteskulder strider mot viktiga associationsrättsliga principer. Ansvaret är företagshämmande och ökar riskerna med att driva företag betydligt. En nystart kan i praktiken ofta vara omöjlig för en person som ålagts ett strängt företrädaransvar. Det skatterättsliga företrädaransvaret är hårdraget utformat som ett mycket strängt straff för den som inte betalar en skatteskuld i tid.

Samtidigt är företrädaransvaret ett medel som Skatteverket kan använda för att skydda såväl statsfinanserna som andra företag från osund konkurrens av illojala och kriminella företagare. En lindring av regelverket bör kombineras med åtgärder mot kriminella förfaranden.

Mina förslag till lättnader och skärpningar är därför:

Att företrädaransvaret för skatter i dess nuvarande utformning tas bort.

Att tidpunkten för inbetalning av personalskatter (källskatt på lön och arbetsgivaravgifter) flyttas mycket nära löneutbetalningstillfället. Förändringen minskar behovet av ansvarsregler.

Skatteverkets mandat att bevilja anstånd med skatteinbetalning föreslås öka. Syftet är att stärka möjligheterna för Skatteverket att arbeta konstruktivt och proaktivt i sitt borgenärsarbete. Bolag med likviditetsproblem bör ges positiva incitament, så kallade ”nudges”, till att ta tag i problemen.

Den formella rättssäkerheten för skattebetalaren bör stärkas genom att en tidsbegränsad villkorad rättighet till anstånd med skatteinbetalning införs.

Ett straff för skatteinbetalningsbrott/skatteborgenärsbrott införs för de företrädare som agerar allvarligt klandervärt. Det straff som kan komma ifråga ska endast träffa de företrädare som har agerat klandervärt i genuin mening.

Ett generellt ekonomiskt ansvar för skatteskada ska aktualiseras för den som begår skatteinbetalningsbrott/skatteborgenärsbrott och/eller andra typer av skattebrott. Ett sådant ansvar saknas i dag varför skattebrottslingar kan få behålla vinsten av sitt brott. Det måste ändras.

I stället för att straffa företagare som misslyckas ger mina förslag incitament för fler nya och sysselsättningsskapande företag. Något som gynnar staten, anställda och samhället i stort.

ROGER PERSSON ÖSTERMAN
Professor juridiska institutionen, Stockholms universitet.


Innehåll från Stockholm Corporate FinanceAnnons

Hållbar finansiell rådgivning skapar långsiktighet

Från vänster Axel Enström, Daniel Hofmann, Otto Rydbeck.
Från vänster Axel Enström, Daniel Hofmann, Otto Rydbeck.

Hållbarhet kanske inte är det ord man i första hand förknippar med corporate finance. Men om det kopplas till att använda fingertoppskänsla, spetskompetens och stora nätverk för att hitta relevanta bolag och rätt investerare med ett långsiktigt perspektiv skapas en hållbar finansiell kedja till nytta för både bolag och investerare. 

– Vi har ett större fokus, än många av våra konkurrenter, på kvalitativ finansiell rådgivning för att skapa en långsiktigt hållbar affär. Vi vill se till att ge våra bolagskunder de bästa förutsättningarna för att skapa värde över tid. En kapitalanskaffning eller ägarförändring handlar inte bara om att få in pengar, utan det är lika viktigt är att få in rätt ägare med ett långsiktigt perspektiv och att förstå klientens finansiella resa framåt. Det är att jobba på ett hållbart sätt tycker vi, säger Otto Rydbeck, VD och partner på Stockholm Corporate Finance.

Stockholm Corporate Finance, som funnits sedan 2005, består idag av 20 medarbetare med en lång erfarenhet av finansiell rådgivning. 

– Det är medarbetarna som gör Stockholm Corporate Finance och vi har under de senaste åren delvis genomgått ett generationsskifte. Vi har utökat vår specialistkompetens som finansiell rådgivare och har på branschnivå byggt upp ett unikt nätverk av investerare, berättar Axel Enström, vVD och partner.

Många av medarbetarna på Stockholm Corporate Finance har själva tidigare varit entreprenörer, haft ledande positioner inom kapitalmarknaden eller i börsbolag. 

– Våra kunder kan dra nytta av all den erfarenhet och kreativitet som finns i firman för att på bästa sätt kapitalisera sina bolag med ett långsiktigt mål. Det har gjort att vi reser någonstans i snitt runt miljarden per år och haft en viktad snittavkastning på över 100 procent på de listade transaktioner som genomfördes under 2020, säger Daniel Hofmann, partner.

Under 2020 hjälpte Stockholm Corporate Finance bland annat Lohilo, ett uppmärksammat food tech-bolag, Dynamic Code som gör diagnostiska självtester baserade på DNA-teknik, och Single Technologies, ett bolag med banbrytande teknologi för DNA-sekvenser, med kapitalanskaffning. 

– Vi fokuserar på noterade bolag, men tack vara vårt unika kontaktnät är vi nog en av få finansiella rådgivare som dessutom regelbundet gör transaktioner för onoterade bolag i storleksordningen 40 – 60 miljoner kronor. Vi är dessutom mycket petiga när vi väljer våra case, och tackar nej till sådant som vi inte tror på. Det är en stor del i vår framgång, säger Axel Enström.

Stockholm Corporate Finance är övertygade om att de har hittat en modell för finansiell rådgivning som står sig för framtiden. 

– Det handlar om att visa genom lyckade affärer att vi är den ledande aktören inom finansiell rådgivning för små och medelstora bolag och att vara attraktiv som arbetsgivare för att kunna locka morgondagens talanger. Vi vill helt enkelt fortsätta växa med fler affärer, framtida rekryteringar och möjligen genom kompletterande verksamhetsförvärv, avslutar Otto Rydbeck.

Om Stockholm Corporate Finance

Vi är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. 

För mer information se: www.stockholmcorp.se 

 

Mer från Stockholm Corporate Finance

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Stockholm Corporate Finance och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?