1515

Släpp in fler i ägandet

DEBATT. Finansministerns analys av en växande ekonomisk ojämlikhet haltar och förslag som försvåra enskilt ägande och sparande leder fel. Det skriver KD:s ekonomiskpolitiska talesperson Jakob Forssmed.

Foto:Abraham Engelmark

Finns det anledning att, likt finansministern, vara bekymrad över en växande ekonomisk ojämlikhet framför allt driven av ökade skillnader i kapitaltillgångar? Svaret är otvetydigt ja, men finansministerns analys haltar och förslagen från hennes arbetsgrupp – att försvåra människors möjlighet till eget ägande och sparande – leder fel. 

För det första: Även om tillgång till kapital är en viktig förklaringsfaktor bakom ökade ekonomiska skillnader över tid så går den största klyftan fortsatt mellan den som arbetar och den som inte gör det. 

En allvarlig skillnad i arbetslöshet mellan utsatta grupper på arbetsmarknaden och övriga har vuxit fram de senaste två mandatperioderna och pandemin har förvärrat läget ytterligare för de med sämst anknytning till arbetsmarknaden. Därför behövs fler och omfattande reformer för att sänka jobbtrösklarna. Då kan skillnader i inkomst, men också sådana skillnader i sådant som följer av ett arbete – som hälsa och gemenskap – också bättre utjämnas.  

För det andra så bör skillnader i kapitaltillgångar inte bekämpas genom förslag som kraftigt begränsar och beskattar småsparare hårdare eller som driver kapital, företagande och jobb ur landet – utan genom spritt och breddat ägande. Enligt Waldenström och Björklund (DN Debatt 7/6 2021) är det inte förmögenhetskoncentrationen som ökat i Sverige, men däremot har ”förmögenhetsskillnaden ökat mellan de som äger sin bostad och har ett jobb med avtalspension, och de som inte har detta”. Det är ett starkt argument för att fler bör få tillgång till eget ägande och sparande. Att i ett sådant läge föreslå ett tak på investeringssparkonto – en enkel och lättförståelig sparform som närmast blivit folkkär – är förbluffande dumt. Det skulle i praktiken försvåra för eget långsiktigt ägande och pensionssparande för småsparare.

Istället för att lägga fokus på att konstruera nya skatter för att bekämpa ägande, bör finansministern fundera på hur fler kan släppas in i ägandet. Det gäller särskilt unga och de som bor i utsatta områden, men även kvinnor. Det skulle kunna bidra till ökad ekonomisk jämlikhet, uppfylla fler drömmar om ett eget boende och ge vanliga människor möjlighet att spara ihop till en bättre pension.

Kristdemokraterna vill se ett samhälle där många människor uppmuntras att äga, förvärva och förvalta egendom och företag. Där fler får del av det ägande som skapar frihet och möjliggör ökat välstånd. Vi föreslår:

Ökat personalägande: Sverige ligger dåligt till i internationell jämförelse när det kommer till anställdas möjlighet att äga andelar i det företag de jobbar för. Därför vill vi ta fram lagstiftning för ett system som liknar de Employee Stock Ownership Plans (ESOP) som nära 7000 amerikanska företag använder sig av. Lagstiftningen ska underlätta för anställda som vill köpa företaget de jobbar för – exempelvis när en företagare går i pension – att kunna göra det, inte med egna pengar, utan genom att ta lån via en gemensam stiftelse. Vi vill också att avdragsgilla avsättningar ska kunna göras för att successivt betala av på lånet med företagets vinster.

Förbättrat investeraravdrag: Istället för att höja skatten på investeringar i onoterade bolag som S föreslår, vill vi underlätta för småsparare att ta del av dessa. Vi föreslår därför att investeraravdrag ska tillåtas även när mindre investerare går ihop som juridisk person, exempelvis via en plattform, för att investera i ett onoterat bolag. Förutom att bidra till svenska småbolags kapitalförsörjning skulle det möjliggöra för småsparare att i sitt ägande ta del av ett nystartat företags tillväxtresa. Vi vill också bredda ISK så att småsparare kan delta i fler typer av emissioner.

Autobospar för unga: Till skillnad från flera andra länder saknar Sverige ett system för incitament till bosparande, trots höga trösklar in på bostadsmarknaden. Det stänger ute många unga från att dels ta del av värdeutvecklingen på bostadsmarknaden, och dels att kunna spara då möjligheten till detta visat sig vara väsentligt större i en bostadsrätt än i en dyr hyresrätt. Vi vill därför införa ett förmånligt bosparande som förval för alla unga mellan 18-34 år med inkomst av tjänst, där staten initialt kompenserar med en skattereduktion motsvarande en del av det sparade beloppet. Med en fast summa och skattereduktion per månad blir modellen regressiv, vilket gör att de med lägst inkomster stärks mest i sitt sparande, och med förvalet gynnas de som annars inte skulle sparat av modellen.

Hyrköp och ägarlägenheter: Vi vill införa en tydlig möjlighet till hyrköp, där en del av hyran går till att köpa lägenheten. På så vis kan en successiv övergång från hyrt till ägt boende ske – utan behov av lånelöften och större kapitalinsatser. Detta möjliggör även för människor med låg ekonomisk standard, som ofta sitter fast i hyresrätten som boendeform, att långsiktigt kunna äga sin bostad. Vi vill också att det ska gå att omvandla enskilda hyreslägenheter till ägarlägenheter, så att det blir möjligt för hyresgäster som vill att köpa loss sin lägenhet – utan att hela hyreshuset måste omvandlas till ägarlägenheter eller bostadsrätter.

I ett samhälle med alltför stora skillnader riskerar sammanhållningen och tilliten att skadas. Vi behöver därför hitta sätt att mota allt för stor ojämlikhet. Riktade reformer för de som står långt från arbetsmarknaden är ett viktigt steg, liksom att låta fler grupper äga. Med de förslag för breddat ägande som vi presenterat här skulle fler kunna ta större del av välståndet.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?