1515
Annons

Slam på åkrar utgör ingen risk

DEBATT. Spridning av högkvalitativt slam på åkrar gör nytta. Det skriver Pär Dalhielm, Vd Svenskt Vatten, i en replik på måndagens debattartikel ”Stoppa slamspridningen på åkrarna”.

Foto:Casper Hedberg

På Di debatt (1/3) oroar sig tre skribenter och tillika läkare för slamspridning på åkrar och återger en rad ogrundade påståenden. 

Svenskt Vatten företräder Sveriges kommuner i VA-frågor och det är riksdagen som gett kommunerna i uppdrag, att till självkostnad och utan vinstintresse, bland annat rena avloppsvatten från de flesta hushåll i landet.

Den senaste statliga utredningen om slam Hållbar slamhantering SOU 2020:3 konstaterar ”Evidensen för att ett totalförbud är nödvändigt saknas dock, forskningen har inte kunnat belägga att slamgödslade grödor ger hälsopåverkan eller påverkar ekosystemen i jordbruket på ett negativt sätt. 

Klara belägg finns däremot för att slamgödning tillför växtnäring och mullämnen som jordbruket efterfrågar.”

Vi måste med andra ord klara att ha två tankar i huvudet och skilja på högkvalitativt slam och slam av sämre kvalitet. Rätt slam på rätt plats kan göra enorm nytta för omställning till ett grönare samhälle. 

En studie från Göteborgs universitet konstaterade nyligen att ”Slamspridning på åkrar ökar inte risken för antibiotikaresistens.” 

Vi vet också att slamanvändning på åkermark inte utgör någon risk för hälsa eller miljön, detta då hormoner och läkemedel bryts ned i markmiljön.

Tack vare studier av slamanvändning under snart 40 år i Skåne vet vi följande mycket säkert:

• Slamtillförseln har inte haft någon negativ påverkan på växternas upptag av tungmetaller, jämfört med mark utan slam.

• Skörden för alla i försöken förekommande grödor har ökat vid slamtillförsel. I snitt är ökningen sju procent. 

Även om skribenterna verkar tvivla så innehåller slammet fosfor, kväve, mull och mikronäringsämnen som åkermark behöver och där alternativet i ett EU-perspektiv är ett fortsatt beroende av import av mineralgödsel från tveksamma länder. 

Inget av ovanstående kan anses vara ”nonsensargument” utan står på en stadig, saklig grund med stöd i vetenskap. Vi är nyfikna på vilka vetenskapliga underlag skribenternas påståenden baseras på.

Svenskt Vatten har ingen annan uppfattning än skribenterna om att det behövs utbyggd rening för till exempel läkemedelsrester. 

Frågan är vem som ska betala dessa miljarder, hushållen eller den som faktiskt förorenar?

Svenskt Vatten må anses vara naiva, men vi anser att det är bättre att förebygga problem än att ta hand om dem när de uppstått. 

Den principen är inte obekant för läkarkåren, men skribenterna verkar i detta fall tycka att till exempel läkemedelsindustrin ska ha fritt fram och så får avloppsreningsverken ta hand om problemen och notan.

Svenskt Vatten anser att ett outtröttligt arbete för att minimera skadliga kemikalier måste gå hand i hand med en ansvarfull läkemedelsanvändning och återföring av näringsämnen via ett certifierat, kontrollerat och därmed säkert slam. 

Skribenterna bör vara medvetna om att ett totalt nej till slamspridning är ett totalt ja till storskalig förbränning av nödvändiga näringsämnen, ett fribrev för allehanda förorenare och tvärs emot det cirkulära samhälle vi försöker åstadkomma.

Pär Dalhielm, Vd Svenskt Vatten

 


Innehåll från Schneider ElectricAnnons

Hållbar fastighetsautomation med människan i fokus

Allt fler fastighetsägare har idag ett stort fokus på hållbarhet. Med Schneider Electrics system för fastighetsautomation kan de enkelt övervaka och styra sina byggnader och snabbare uppnå hållbarhetsmålen.

Fastigheter står idag för omkring 30 procent av världens energianvändning och för nästan 40 procent av de årliga koldioxidutsläppen. För att uppnå målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, måste 3 procent av byggnadsbeståndet i Europa renoveras varje år. Idag ligger renoveringstakten på endast 1-1,5 procent årligen och det största hindret för att investera i hållbara byggnader är finansiering. Lösningen för att säkerställa mer träffsäkra investeringar är att använda sig av digital teknik.

- En av våra lösningar för fastighetsautomation är digital tvilling, en spegling av en verklig fastighet, med vilken man kan skapa datadrivna insikter för att optimera energianvändningen i sina fastigheter. Man får här data i realtid, kan simulera energiflöden och modellera förändringar innan de tillämpas live i anläggningen. Den digitala tvillingen skapar mervärde för fastighetsägaren, som kan ta rätt beslut för att optimera driften, säger Tomas Bäckstadi, Service and Business Development Director , Schneider Electric.

En öppen plattform för byggnadens olika system

80 procent av 2050 års byggnader uppskattas redan idag vara byggda, vilket innebär att både det befintliga fastighetsbeståndet såväl som kommande byggnader behöver kunna hanteras för att uppnå hållbarhetsmålen. 

Med Schneider Electrics fastighetsautomationssystem EcoStruxure™ Building Operation (EBO) möjliggörs enkel och flexibel styrning och övervakning av fastighetens olika system i en plattform. Med systemet skapas förutsättningarna för att samla, strukturera, analysera och agera på byggnadens data. För att möjliggöra dagens och framtidens allt mer uppkopplade byggnader har systemet inbyggt stöd för effektiv hantering och lagring av stora mängder data.

- Vi ser att fyra grundpelare driver utvecklingen av dagens och framtidens byggnader och därmed våra lösningar för fastighetsautomation– de behöver vara drift-och energieffektiva, motståndskraftiga, hållbara och utformade med människan i fokus. I och med att vi tillbringar uppåt 90 procent av våra liv inomhus blir det tydligt att de byggnader som vi vistas i har en stor påverkan på vårt välmående och hälsa. Luftkvalité, temperatur och belysning är exempel på parametrar som är viktiga att ha i åtanke. Med EcoStruxure™ Building Operation kan fastighetens olika system integreras sömlöst i en framtidssäkrad och flexibel plattform och bidra till att möjliggöra en mer produktiv och hälsosam inomhusmiljö för byggnadens nyttjare, säger Linnea Lunnbäck, Offer Manager, Schneider Electric. 

”Med en digital tvilling kan man skapa datadrivna insikter för att minska sin miljöpåverkan”

Läs mer om framtidens fastigheter

Mer från Schneider Electric

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Schneider Electric och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?