ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Tema: Digitalisering

Slå ihop statens datacenter för klimatets skull

  • SMART LAGRING. Genom att använda ett klimatsmart datacenter som drivs av förnybar el och återvinner värmen kan stora miljövinster göras, skriver artikelförfattarna. Foto: Torbjörn Tapani

DEBATT. Digitaliseringen innebär kraftigt ökad efterfrågan på el. Genom att slå ihop sina 206 datacenter till endast tio kan staten minska sitt nuvarande effektuttag med 80 procent, skriver företrädare för bolag i serverhallsbranschen.

Enligt IBM har 90 procent av världens data skapats de senaste två åren, och redan 2020 kommer antalet uppkopplade enheter ha ökat från 9 till 50 miljarder. Enligt Com Hem-kollen 2018 hade 86 procent av svenskarna varit i kontakt med myndigheter, såsom Försäkringskassan eller Skatteverket, via internet.

Digitaliseringen leder till en lavinartad ökning av data. Data som måste lagras i ett datacenter. I dag står datacenter för 2 procent av världens årliga koldioxidutsläpp och 3 procent av den globala energiförbrukningen, men dessa siffror ökar explosionsartat. År 2025 väntas världens datacenter stå för 5,5 procent av koldioxidutsläppen och 20 procent av energiförbrukningen.

Driften av ett datacenter kräver betydande eltillförsel och genom att använda ett modernt, klimatsmart datacenter som drivs av förnybar el och återvinner värmen, i stället för ett omodernt elslukande datacenter kan stora miljövinster göras.

Enligt Statens Servicecenters beräkningar i rapporten ”En gemensam statlig molntjänst för myndigheternas it-drift” från 2017, skulle staten klara sig på tio datacenter i en statlig molntjänst i stället för dagens 206. Syftet med färre datacenter är att dra nytta av stordriftsfördelar, effektivisera och kvalitetsförbättra, men inte minst att höja säkerhetsnivån, sänka kostnader och minska elförbrukningen.

Vid en övergång från 206 till tio datacenter skulle de positiva effekterna på miljön märkas snabbt. För varje gammalt datacenter som stängs sjunker effektuttaget från elnätet, samtidigt som de nya datacentren kräver betydligt mindre energi för att uppnå samma prestanda.

Vi har sedan en tid en alarmerande effektbrist i nätet och behöver hitta lösningar som minskar effektuttaget. Enligt rapporten skulle effektuttaget på bara tio år med en gemensam it-drift reduceras med så mycket som 80 procent.

Besparingspotentialen är stor men sedan rapporten kom har inget hänt. Vi är flera som både kan och vill bidra, men utredningen säger att detta ska skötas helt statligt.

Vi menar att det vore mer effektivt med en mix av gemensam statlig molntjänst och professionella externa leverantörer som arbetar fokuserat med utveckling av ny teknik och har spetskompetens att driva säkra, energieffektiva och miljövänliga datacenter. Det alternativet har dock Statens Servicecenter inte alls med i sin delrapport.

Sverige har mycket bra förutsättningar för placering av datacenter. Vi har ett bra klimat, låga elpriser, stor andel förnybar energi, stor möjlighet att återvinna värmeenergin och inte minst många bra lägen. Dessutom satsar vi mycket på forskning och utveckling samt att locka utländska datacenter till Sverige.

Att vi då inte går i bräschen när det gäller framtiden för den egna datalagringen och tar tag i det som kan anses vara en uppenbar möjlighet till klimatvinster är bekymrande.

Att konsolidera 206 datacenter till tio har potential att bli en vinst på alla plan. Vi uppmanar politikerna att snarast fatta beslut i frågan men även initiera dialog med olika aktörer i Sverige för att snabbt komma framåt.

Sveriges datacenterföretag kan borga för säker, effektiv och klimatneutral datalagring för statens verksamheter. Vi jobbar varje dag med forskning, innovation och utveckling för att göra datacentren ännu bättre i framtiden och vi vill och kan bidra till att ta ansvar för Sveriges totala datalagring.

Tillsammans kan vi bli bäst på digitalisering och nå Sveriges klimatmål. Men då kan inte ansvariga fortsätta blunda för uppenbara möjligheter. Vi uppmanar därför generaldirektörerna i E-Samverkansprogrammets medlemsorganisationer att tillsammans med Sveriges miljöminister Isabella Lövin (MP) och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) snarast agera i denna fråga.

Gisle M Eckhoff, vd Digiplex 

Markus Ekelund, vd och partner 2050 

Fredrik Franzén, vd IT-Total

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer