ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Skogsstyrelsen: C snedvrider och sprider konspirationsteorier

  • FELAKTIGA FAKTA. Helena Lindahl och Peter Helander (C) går med bred marginal över gränsen för hur man kan snedvrida, sprida felaktiga fakta och konspirationsteorier, skriver Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

REPLIK. Under mina dryga 25 år som verksam i skogssektorn har jag aldrig tidigare varit med om att skogen tagit så stor plats i den offentliga debatten som nu. 

I grunden är det bra att vi har en konstruktiv diskussion om hur vi kan använda skogen som en del i omställningen till ett biobaserat samhälle.

Jag är väl medveten om att en myndighet ibland måste fatta obekväma beslut och både kan och ska kritiseras. Det ingår liksom i vår roll. Som statsanställd arbetar både jag och mina medarbetare på medborgarnas uppdrag i demokratisk anda och ser till att de beslut som riksdagen och regeringen fattar blir verklighet. 

Men Helena Lindahls och Peter Helanders (C) debattartikel i Di 12/2 går med bred marginal över gränsen för hur man kan snedvrida, sprida felaktiga fakta och konspirationsteorier: konfiskeringsagenda. Myndighetsaktivism. 

Jag är förvånad över hur dessa riksdagsledamöter uttrycker sig.

Efter en grundlig analys och ett omfattande beredningsarbete inom myndigheten har jag fattat beslut om att vi ska överklaga de fem domar som gäller ersättning till markägare som nekas avverka i fjällnära skog. 

Hela den här processen har tagit alldeles för lång tid och jag beklagar det. Ändå finns det väl grundade motiv till att vi överklagar:

En central fråga där domen från Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt inte ger något tydligt besked är formerna för ersättning. Vad händer om skogsägaren söker avverkningstillstånd på nytt om några år och får ett nytt nej? Ska ersättningen på 125 procent då betalas ut igen? Dubbelt? Tredubbelt? Vad händer om marken säljs, ska nästa ägare också ha möjlighet att få ersättning? Dessa är bara några exempel på hur otydlig och vag lagen är. 

Detta konstaterar även domstolen själv när man i domen skriver: ”…det inte finns några klara rättsregler om vad som ska gälla i nu angivet fall. Det framgår att varken lagtext eller praxis anger något krav på att ett avslagsbeslut ska gälla för alla och envar och för all framtid för att intrångsersättning ska utgå.” 

Sådana oklarheter kan i framtiden leda till att alla inte behandlas lika. Därför är det rimligt att Skogsstyrelsen överklagar domarna. 

Som alla myndigheter ska Skogsstyrelsen arbeta utifrån det regelverk, de uppdrag och de ekonomiska medel som riksdag och regering ger oss. Om regelverket är otydligt så kan myndigheten söka vägledning genom domstolsutslag. Det gör vi nu. Myndigheten kan också påtala för regeringen att regelverket är otydligt. Det gjorde vi i maj förra året. 

Det behövs vägledning för att tolka en mycket otydlig lag. För att få vägledning behövs en prejudicerande och vägledande dom. Sådant får man i högsta instans. Därför vänder vi oss genom Kammarkollegiet till Mark- och miljööverdomstolen.

För oss handlar det här inte heller om en strid som ska vinnas eller förloras. Samhället ska kunna lita på att vi som myndighet agerar sakligt och opartiskt. Det finns givetvis inga ekonomiska motiv och beslutet att överklaga tas inte av enskilda tjänstemän. Vi behöver vägledning och det är så här vi måste göra i ett rättssäkert samhälle för att få den. 

Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen

Läs tidigare inlägg: 

Staten bedriver korståg mot svenska skogsägare 

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer