1515

Skatteexperter: Gör inte rådgivare till angivare

DEBATT. På tisdagen lämnade Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare över sitt betänkande till regeringen. Förslagen innebär en långtgående försämring av rättssäkerheten för såväl skattskyldiga som skatterådgivare, skriver fyra experter som deltagit i utredningsarbetet.

Igår lämnade Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare över sitt betänkande till regeringen (SOU 2018:91). I det lämnas förslag till en omfattande informationsskyldighet till Skatteverket för såväl gränsöverskridande som rent inhemska ”arrangemang”.

Det finns ett EU-direktiv som innebär en skyldighet för medlemsstaterna att införa regler om informationsskyldighet avseende vissa gränsöverskridande arrangemang på skatteområdet. För inhemska arrangemang finns dock ingen skyldighet att införa lagstiftning.

Syftet är att hindra vad som i betänkandet benämns ”aggressiv skatteplanering” och motverka förfaranden som underlättar vissa former av skattefusk. Genom informationsskyldigheten avses Skatteverket tidigare än i dag få information om nya former av sådana förfaranden och i vilken utsträckning de används.

Vi har som experter deltagit i utredningens arbete, och har lämnat ett särskilt yttrande i betänkandet där vi avstyrker att förslaget genomförs. Syftet kan framstå som gott och vi är självfallet angelägna om att förfaranden överensstämmer med skattelagstiftning. I Sverige har vi dock redan en omfattande informationsskyldighet till Skatteverket kombinerad med sanktioner på objektiv grund, det vill säga utan krav på uppsåt eller oaktsamhet. Vi har även en skatteflyktslag och ett undantag från förbudet mot retroaktivitet i skattelagstiftningen genom det så kallade ”stoppskrivelseinstitutet”.

Skatteverket får också på ett tidigt stadium information genom förhandsbeskedsärenden, dialogförfaranden, mediabevakning, land- för landrapportering, internationellt informationsutbyte och tillgången till OECD:s så kallade ”skattuppläggsdatabas”.

Vi hävdar att det i betänkandet saknas en genomarbetad analys av vilken nytta förslagen har för att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande i Sverige i förhållande till befintliga och redan synnerligen omfattande skyldigheter och informationskällor.

Den omfattande informationsskyldighet som föreslås träffar en mycket vid krets av rådgivare, bland annat revisionsbyråer, advokatbyråer, rena skatterådgivningsbyråer, banker, redovisnings- och bokföringsbyråer, försäkringsbolag och företag där rådgivningen uteslutande ges inom företaget eller koncernen och inte till externa kunder.

Den administrativa börda, rättsosäkerhet och de kostnader som här uppstår för det svenska näringslivet blir betydande och det skapas en osäkerhet i rådgivares och företags verksamheter, inte minst med hänsyn till risken för att helt oförutsett träffas av ekonomiska sanktioner av straffrättslig karaktär.

Det är mot ovanstående bakgrund enligt vår uppfattning helt oacceptabelt och oproportionerligt att införa en omfattande informationsskyldighet. Samma bedömning gör vi mot bakgrund av att det i förslaget saknas klargörande uttalanden kring vissa centrala begrepp såsom vad som utgör en direkt och förutsedd följd av lagstiftningen samt hur kännetecknen ska tolkas.

Vi är också mycket kritiska till att sekretess, lojalitet och oberoende i praktiken elimineras. Ett förtroendefullt förhållande gentemot skattskyldiga nonchaleras och rådgivares oberoende i förhållande till statsmakten inskränks.

Även om vissa undantag föreslås för till exempel advokater – rapporteringsskyldigheten föreslås då gå över på den skattskyldige/användaren – innebär förslagen en långtgående försämring av rättssäkerheten för såväl de skattskyldiga som skatterådgivarna. Skatterådgivare får om förslagen i betänkandet genomförs rollen som angivare och i praktiken Skatteverkets biträde. Detta bör självfallet inte accepteras.

Förslaget avseende gränsöverskridande arrangemang är Sverige tvingat att införa, men den del av förslaget som avser inhemska arrangemang måste enligt vår uppfattning nästa regering säga nej till. Väsentliga klarlägganden behövs och systemet för sanktionerna av straffrättslig karaktär måste omarbetas så att systemet blir rimligt och legitimt.

Katarina Bartels, skattejurist LRF 

Richard Hellenius, skatteexpert Svenskt Näringsliv 

Magnus Larsson, tidigare ordförande FAR 

Börje Leidhammar, advokat


Innehåll från EKNAnnons

Blev miljardbolag på sex år – så här växte Polarium

Smarta batterier gjorde att svenska Polarium utsågs till Nordens mest snabbväxande tillväxtbolag av Financial Times tidigare i år. Bolaget är just nu på en tillväxtresa som många företagare drömmer om.

– Vi hade inte klarat det här utan EKN, säger Polariums grundare och vd Stefan Jansson.

Läs mer om hur EKN kan hjälpa svenska exportföretag att växa

Polarium tillverkar smarta uppkopplade litiumjonbatterier som driver mobilmaster, och kan ersätta många av de dieselaggregatorer och blybatterier som ofta driver masterna i dag.

– En av våra kunder sparar sju miljoner liter diesel i månaden på att använda våra produkter. Ser man till mobilmasternas hela livslängd innebär det över en miljard liter mindre diesel – för en kund, säger Stefan Jansson.

Tillväxt som kostar

Polarium har sedan starten 2015 installerat över 250 000 batterier i mer än 60 länder. I år förväntas omsättningen landa på 1,25 miljarder kronor. Efter sex år har företaget tre kontor i Sverige, fabriker i Mexiko och Vietnam, säljkontor i USA samt säljare och teknisk support i England, Nya Zeeland, Indonesien och flera afrikanska länder. Det är en otrolig tillväxtresa – och den har kostat en hel del.

– Vi har ett enormt kassaflöde och snabb tillväxt – lägg samman de två parametrarna så får du en uppfattning av vårt behov av rörelsekrediter. Det här var en riktig utmaning för oss i början när vi inte hade en historik att visa upp för kreditgivare, och dessutom gör många affärer på riskmarknader Därför vände vi oss till EKN.

Kombinera olika garantier

Statliga EKN finns nämligen till för att hjälpa svenska exportföretag och deras underleverantörer, genom olika typer av garantier. Polarium har använt tre finansieringslösningar från EKN:

För allmänna expansionssatsningar har de använt EKN:s rörelsekreditgaranti, vilket innebär att EKN har täckt 50 procent av bankens kreditrisk. Det har gjort det enklare för banken att våga säga ja till Polariums kreditbehov.

För affärer på riskmarknader har Polariums bank använt EKN:s rembursgaranti. Rembursgarantin kan banken ansöka om när man har en så kallad remburs, det vill säga att köparens lokala bank garanterar säljaren betalning vid leverans. Rembursgarantin täcker upp för risken att den lokala banken inte kan betala.

Polarium har också använt sig av EKN:s garanti för kundfordringar för specifika affärer, som täcker risken att köparen inte kan betala fakturan. Med hjälp av garantin kan Polarium dessutom gå till sin bank och få fakturan betald i förväg, vilket innebär att de kan erbjuda kunden kredit utan att själva behöva vänta på att få betalt.

Minskat risken och frigjort kapital

– Vi gör många affärer på riskmarknader och då är det betryggande att kunna räkna bort både politiska risker och valutarisker. Dessutom har vi kunnat frigöra kapital med hjälp av de här garantierna. Samarbetet med EKN har gjort att vi kan fokusera på vår grundverksamhet, det har varit otroligt värdefullt för oss, säger Stefan Jansson.

Läs mer om hur EKN kan hjälpa svenska exportföretag att växa

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?