Skatteexperter: Gör inte rådgivare till angivare

DEBATT. På tisdagen lämnade Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare över sitt betänkande till regeringen. Förslagen innebär en långtgående försämring av rättssäkerheten för såväl skattskyldiga som skatterådgivare, skriver fyra experter som deltagit i utredningsarbetet.

Igår lämnade Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare över sitt betänkande till regeringen (SOU 2018:91). I det lämnas förslag till en omfattande informationsskyldighet till Skatteverket för såväl gränsöverskridande som rent inhemska ”arrangemang”.

Det finns ett EU-direktiv som innebär en skyldighet för medlemsstaterna att införa regler om informationsskyldighet avseende vissa gränsöverskridande arrangemang på skatteområdet. För inhemska arrangemang finns dock ingen skyldighet att införa lagstiftning.

Syftet är att hindra vad som i betänkandet benämns ”aggressiv skatteplanering” och motverka förfaranden som underlättar vissa former av skattefusk. Genom informationsskyldigheten avses Skatteverket tidigare än i dag få information om nya former av sådana förfaranden och i vilken utsträckning de används.

Vi har som experter deltagit i utredningens arbete, och har lämnat ett särskilt yttrande i betänkandet där vi avstyrker att förslaget genomförs. Syftet kan framstå som gott och vi är självfallet angelägna om att förfaranden överensstämmer med skattelagstiftning. I Sverige har vi dock redan en omfattande informationsskyldighet till Skatteverket kombinerad med sanktioner på objektiv grund, det vill säga utan krav på uppsåt eller oaktsamhet. Vi har även en skatteflyktslag och ett undantag från förbudet mot retroaktivitet i skattelagstiftningen genom det så kallade ”stoppskrivelseinstitutet”.

Skatteverket får också på ett tidigt stadium information genom förhandsbeskedsärenden, dialogförfaranden, mediabevakning, land- för landrapportering, internationellt informationsutbyte och tillgången till OECD:s så kallade ”skattuppläggsdatabas”.

Vi hävdar att det i betänkandet saknas en genomarbetad analys av vilken nytta förslagen har för att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande i Sverige i förhållande till befintliga och redan synnerligen omfattande skyldigheter och informationskällor.

Den omfattande informationsskyldighet som föreslås träffar en mycket vid krets av rådgivare, bland annat revisionsbyråer, advokatbyråer, rena skatterådgivningsbyråer, banker, redovisnings- och bokföringsbyråer, försäkringsbolag och företag där rådgivningen uteslutande ges inom företaget eller koncernen och inte till externa kunder.

Den administrativa börda, rättsosäkerhet och de kostnader som här uppstår för det svenska näringslivet blir betydande och det skapas en osäkerhet i rådgivares och företags verksamheter, inte minst med hänsyn till risken för att helt oförutsett träffas av ekonomiska sanktioner av straffrättslig karaktär.

Det är mot ovanstående bakgrund enligt vår uppfattning helt oacceptabelt och oproportionerligt att införa en omfattande informationsskyldighet. Samma bedömning gör vi mot bakgrund av att det i förslaget saknas klargörande uttalanden kring vissa centrala begrepp såsom vad som utgör en direkt och förutsedd följd av lagstiftningen samt hur kännetecknen ska tolkas.

Vi är också mycket kritiska till att sekretess, lojalitet och oberoende i praktiken elimineras. Ett förtroendefullt förhållande gentemot skattskyldiga nonchaleras och rådgivares oberoende i förhållande till statsmakten inskränks.

Även om vissa undantag föreslås för till exempel advokater – rapporteringsskyldigheten föreslås då gå över på den skattskyldige/användaren – innebär förslagen en långtgående försämring av rättssäkerheten för såväl de skattskyldiga som skatterådgivarna. Skatterådgivare får om förslagen i betänkandet genomförs rollen som angivare och i praktiken Skatteverkets biträde. Detta bör självfallet inte accepteras.

Förslaget avseende gränsöverskridande arrangemang är Sverige tvingat att införa, men den del av förslaget som avser inhemska arrangemang måste enligt vår uppfattning nästa regering säga nej till. Väsentliga klarlägganden behövs och systemet för sanktionerna av straffrättslig karaktär måste omarbetas så att systemet blir rimligt och legitimt.

Katarina Bartels, skattejurist LRF 

Richard Hellenius, skatteexpert Svenskt Näringsliv 

Magnus Larsson, tidigare ordförande FAR 

Börje Leidhammar, advokat


Innehåll från Euro AccidentAnnons

Ohälsa – påtaglig risk för företag

Långtidsfrånvarande medarbetare är en påtaglig hållbarhetsrisk för de flesta företag. Därför erbjuder försäkringsbolaget Euro Accident även ett rehabiliteringsstöd i sin företagsbetalda sjukförsäkring. Ett stöd som hjälper åtta av tio att kunna fortsätta arbeta.

Hållbarhetsfrågan med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter spelar en allt större roll för företag. Därmed har det också blivit viktigt för företag att förstå, identifiera och hantera sådana risker, vid sidan om till exempel affärsrisker och finansiella risker.

En av de viktigaste, men ofta förbisedda, hållbarhetsfrågorna handlar om hållbara medarbetare, alltså de egna medarbetarnas hälsa och välmående. Förutom de mänskliga sidorna så är kostnaderna för ohälsa höga i form av ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning och lägre produktivitet.

En modern sjukförsäkring

Att en medarbetare blir långtidsfrånvarande är emellertid en risk som du till viss del kan försäkra dig mot. Några som erbjuder en sådan försäkring är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring.

- Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress och utmattning. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som är bra både för medarbetaren som är försäkrad och för arbetsgivaren som betalar försäkringen, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension, på Euro Accident Livförsäkring AB.

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen vid långtidsfrånvaro så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring.

Rehabiliteringsstödet kan aktiveras redan vid första tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa medarbetare att komma tillbaka i arbete igen. Efter en webbanmälan från närmaste chef samordnar en av Euro Accidents egna rehabiliteringskoordinatorer hela ärendet och ser till att rätt insatser kopplas in.

Goda chanser att hjälpa

Åtta av tio försäkrade som kommer in i Euro Accidents rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring blir inte långtidsfrånvarande.

- Om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt så har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Det är inte alltid som rehabiliteringsstödet i försäkringen behöver aktiveras. Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera samtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen.

- Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Helförsäkring för trygga och friska medarbetare

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk som tecknas av företag för deras medarbetare:

- Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach

- Chefs- och HR-stöd

- Rehabiliteringsstöd

- Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk  

Läs mer om Euro Accident

 

Mer från Euro Accident

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Euro Accident och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?