1515

Sju företag i upprop: Anställdas hälsa är ingen lyx som ska beskattas

DEBATT. Under 2000-talet har regeringar oavsett kulör lagt ett allt större ansvar på Sveriges företag att svara för arbetstagarnas hälsa, sjukvård och rehabilitering. 

Läkarundersökning
LäkarundersökningBild:Bertil Ericson

Vi har intrycket att ambitionerna den här mandatperioden är ännu högre och att kraven har ökat. Många föreslagna initiativ och planer för att minska sjukfrånvaron tar sin utgångspunkt i ett stärkt samarbete mellan myndigheter, sjuk- och hälsovården och arbetsmarknadens parter – och då framför allt oss arbetsgivare. Det anses, med rätta, kunna ge stor effekt. På DN Debatt sa till exempel socialminister Annika Strandhäll den 25 januari att ”ett stort problem i dag är att alltför många människor blir sjuka av sitt jobb. Det tänker jag inte acceptera. Lösningen finns därför ofta på arbetsplatserna. Både det förebyggande arbetet och för vägen tillbaka. Här har arbetsgivare och fackliga organisationer ett stort ansvar.”

Det här är ett ansvar vi som svenska arbetsgivare mer än gärna tar. Vi vill ha friska medarbetare och kolleger, och erbjuder ständigt våra anställda fler och bättre hälsofrämjande insatser. Därför är det förvånande att regeringen idag lägger en proposition som föreslår att en betydande del av dessa hälsofrämjande insatser skall förmånsbeskattas av personalen. Propositionen, om den blir verklighet, försvårar för oss som arbetsgivare att ta vårt ansvar och försämrar våra medarbetares möjligheter till minskad sjukfrånvaro och bättre hälsa. I ljuset av de många ambitiösa projekten och åtgärderna från socialdepartementet är det anmärkningsvärt, för att inte säga konstigt. Det går inte ihop. Det ena departementet förefaller inte veta vad det andra gör.

Våra företag värnar om medarbetarnas hälsa och välmående på många olika sätt, till exempel genom att erbjuda friskvård, privat sjukförsäkring eller genom att medfinansiera sjukvård som annars kan vara svårtillgänglig eller kostsam. Vi ser det som en förutsättning för att kunna möta de krav som bland annat lagen ställer på oss som arbetsgivare, och ett verktyg för att kunna nå våra egna högt satta mål och ambitioner.

Våra medarbetares kompetenser, erfarenheter och välmående är helt avgörande för företagens möjligheter att fungera och växa. Arbetsuppgifter i moderna företag kräver kunskaper, specialisering och återkommande fortbildning. Investeringar i kunskap och kompetens är helt avgörande för både företagens och Sveriges framtid. Nyanställda kräver nya investeringar i kunnande och det tar tid att komma upp i samma kompetens som de nuvarande medarbetarna. I goda tider blir de ännu viktigare eftersom också svårigheterna att rekrytera ersättare ökar.

Och våra erfarenheter gäller hela arbetsmarknaden. Idag har företag med sammanlagt cirka en halv miljon anställda tecknat sjukförsäkringar för sin anställda, och ytterligare hundratusentals har möjlighet att via sitt företag få stöd för till exempel starroperationer, fetmaoperationer och kiropraktik för ryggproblem. Tiotusentals medarbetare som har problem att få barn får stöd och hjälp via arbetsgivaren med IVF-behandling.

Många av de här insatserna, som kompletterar den offentligfinansierade vården, minskar smärtor, oro och förkortar lidande för våra medarbetare. Det är en vinst för medarbetarna, för oss som företag samt för regeringens ambitioner för en friskare befolkning.

Självklart måste löntagare kunna tacka nej till en skattepliktig förmån precis som när det gäller exempelvis en bilförmån. Risken är ju också att de med minst marginaler kommer att avstå i högre grad än andra. En förmånsbeskattning kommer att leda till att anställda av skatteskäl avstår från vårdmöjligheter som deras arbetsgivare erbjuder. För oss som arbetsgivare innebär förslaget också komplikationer om vi fortsatt vill uppfylla de krav regeringen ställer på oss. Vi kan naturligtvis inte föreslå vårdinsatser som medarbetarna i efterhand kan komma att beskattas för. Förmånsbeskattning leder därför i sin tur till färre vårdinsatser, fler sjuka medarbetare och större belastning på den redan hårt belastade offentliga vården.

Förslaget är kontraproduktivt också på andra sätt, inte minst direkt för våra medarbetare. Självklart skulle det upplevas som konstigt om ett par som förtvivlat försöker bli gravida med stöd av sin arbetsgivare, i slutändan skall förmånsbeskattas ovanpå de kostnader de redan tagit. Särskilt groteskt blir det naturligtvis att förmånsbeskattas i efterhand för ansträngningar att bli med barn, som trots allt misslyckas!

I många fall är det tyvärr också kvinnor som kommer att drabbas hårdast av förslaget. Självklart omfattas alla anställda av sjukförsäkringar och sjukvårdsinsatser, men i många fall nyttjar kvinnor vården i högre utsträckning än män. 70 procent av dem som får hjälp med ryggvärk, som ofta orsakas av stillasittande arbete framför datorn, är till exempel kvinnor. Fertilitetsbehandlingar riktar ju sig i förlängningen ofta till både män och kvinnor men bland våra medarbetare är det kvinnor som får stödet. Och riskerar förmånsbeskattning.

Rättvisa är viktigt, men det här förslaget skapar varken absolut rättvisa eller skapar friskare medarbetare. Inte heller kommer det att bidra till statskassan i den utsträckning som propositionen ger sken av. Det som förslaget inte berättar är att alla dessa förmåner redan är beskattade eftersom företaget inte har avdragsrätt för kostnaden och därmed beskattas med bolagsskatt. En förmånsbeskattning kommer att minska utnyttjandet av dessa vårdinsatser kraftigt och det innebär alltså lägre intäkter till statskassan. Alla förlorar.

Den viktigaste effekten är att det blir svårare för oss arbetsgivare att svara mot socialdepartementets förväntningar, och dyrare och svårare för våra medarbetare att få tillgång till god vård.

Regeringens proposition motarbetar ansträngningar att förbättra hälsan hos våra anställda och kommer att förlänga köerna i sjukvården och öka sjukskrivningarna. Det går inte ihop.

Lisa Oldmark, HR-direktör, Academedia
Cecilia Hallengren, Vice President HR, Astra Zeneca
Louise Dolck-Strömberg, HR-chef, Axis
Kent Conradsson, Executive Vice President, HR-direktör, Scania
Anders Hagström, Vice President Group Compensation & Benefits, Swedish Match
Kerstin Lindström, personaldirektör, The Absolut Company
Aoife Houlihan, Vice President Communications, Klarna


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Innehåll från FujitsuAnnons

Så ser den framtida intelligenta arbetsplatsen ut

Det pågår ett skifte i hur vi ser på kontorsarbetsplatser och de flesta är överens om är att utvecklingen påskyndats dramatiskt av pandemin. En arbetsgivare behöver säkerställa att en arbetsmiljö uppmuntrar frihet, flexibilitet och mobilitet. Det japanska företaget Fujitsu är idag en ledande expert inom IT för arbetsplatser för både privat och offentlig sektor.

– Vi har en gigantisk kundbas och har därför lärt oss varje kundkategoris behov. Med vår bredd i portföljen ser vi till att allt bara fungerar. Få aktörer har kommit så nära slutanvändaren i kombination med att ha kvar den globala styrkan. I Sverige är det ofta antingen eller, men här är vi unika, säger Viktoria Granqvist, Head of Delivery för Fujitsu IT-tjänster.  

Organisationers behov förändras på grund av pandemin

Även om det i Sverige tidigare funnits en viss typ av distansarbete går det inte att komma ifrån att företag tvingats tänka om drastiskt i samband med pandemin. När flera nödgats att arbeta från hemmet har det varit avgörande att kunna göra det på ett effektivt sätt. Rätt digitala verktyg är en nyckel för att kunna hantera de förändringar som distansarbete kräver.

Fujitsu är enligt analysföretaget Gartner en av ledarna inom arbetsplatstjänster och arbetar globalt med allt från stora detaljhandels-kunder och banker till tillverkningsföretag och erbjuder en verklighet där medarbetarna kan jobba var, när och hur de vill.    

– Vi jobbar med alla slags IT-tjänster och med våra verktyg klarar företag att jobba från vilket ställe som helst. Vi kliver in där det finns behov, allt ifrån att se till att datorn har den senaste säkerhetsuppdateringen till att säkerhetsställa att informationen är skyddad och att hårdvaran eller mobiltelefonen är kompatibel med de program som används. Vår målbild är att allting alltid ska fungera utan några problem, berättar Viktoria Granqvist.

Framtidens arbetsplats kräver effektivt flöde av information

Tillsammans med IDC har Fujitsu gjort en undersökning om hur den framtida intelligenta arbetsplatsen kommer att se ut i Sverige. Resultatet visar att det är avgörande med rätt värderingar men också att få informationen att flöda på ett effektivt sätt.

– Unga som kommer in i arbetslivet idag har alltid använt sig av appar. De förväntar sig att det ska vara lika lätt kunna kommunicera på arbetsplatsen som med kompisarna och för detta krävs nya IT-verktyg. I undersökningen ser vi att många nordiska företag lyfter just behovet av digitalisering och kontinuerligt lärande för att använda nya verktyg.   

– Tidigare har kontoret varit den stora identiteten, idag krävs det mer av företagskulturen. Man behöver gå bort ifrån de materiella symbolerna och lägga fokus på det immateriella och bli mer värdebaserad. Det kräver förändrat ledarskap och nya sätt att mäta medarbetarnöjdhet. En jämlik organisation behövs där alla medarbetare bidrar till företagets värde på ett tydligt sätt, avslutar Viktoria Granqvist.

Mer information om Fujitsu

Fujitsu är ett av Sveriges bredaste IT-tjänsteföretag med 650 medarbetare i Sverige som hjälper företag och organisationer att utveckla sin verksamhet med IT och digitalisering. Fujitsu är det enda globala, japanska IT-företaget, med 129 000 medarbetare i 100 länder. Kombinationen av global styrka och lokal närvaro gör att Fujitsu kan följa svenska kunder ut i världen.  

Mer information om Fujitsu och Work Life Shift

 

Mer från Fujitsu

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Fujitsu och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?