1515

Shekarabi: Därför kallar jag till mig spelbolagen

DEBATT. 2016 lade spelbranschen 3,8 miljarder kronor på reklam. 2018 hade den siffran nära fördubblats. Antingen tar branschen krafttag – eller så vidtar vi tvingande åtgärder, skriver civilminister Ardalan Shekarabi (S), som kallat samtliga licenshavare till ett möte på torsdagen.

INGEN EFFEKT. Över 20 000 konsumenter har nu stängt av sig från spel- och direktreklam. Ändå har Spelinspektionen tagit emot mängder av klagomål från personer som kunnat logga in på spelsidorna och som fått direktreklam från spelbolagen, skriver Ardalan Shekarabi.
INGEN EFFEKT. Över 20 000 konsumenter har nu stängt av sig från spel- och direktreklam. Ändå har Spelinspektionen tagit emot mängder av klagomål från personer som kunnat logga in på spelsidorna och som fått direktreklam från spelbolagen, skriver Ardalan Shekarabi.Foto:Jack Mikrut
Foto:Janerik Henriksson/TT

Den 1 januari 2019 trädde den nya spellagen i kraft. Den viktigaste förändringen är att de aktörer som nu verkar i Sverige ska ha licens och den som inte har licens ska stängas ute. Hittills har 69 bolag granskats och fått licens. Nytt är även möjligheten för tillsynsmyndigheterna att vidta åtgärder som rättelser, viten och sanktionsavgifter eller att återkalla licenser när bolag inte följer lagen.

Även om detta är skarpa verktyg för myndigheterna och de dessutom fått ökade resurser att använda, så kommer det aldrig vara möjligt för dem att granska varje enskilt reklaminslag. Det måste finnas en självreglering i branschen.

Det är oroande att det tycks finnas en situation där spelbolagen triggar varandra att lägga allt högre summor på spelreklam och där spelreklamen ökar i både omfattning och aggressivitet. Det är i grunden en ohållbar utveckling, den insikten bör delas av spelbolagen själva.

Därför har vi bjudit in samtliga licenshavare på svensk spelmarknad till ett möte för en diskussion om hur vi ska komma till bukt med den ohållbara spelreklamen. På dagens möte kommer jag framföra två budskap:

- De överträdelser som har skett är oacceptabla. Antalet konsumenter som stängt av sig från allt spel och direktreklam är enligt Spelinspektionen nu över 20 000. Vi har ett stort ansvar gentemot dessa människor. Trots detta har Spelinspektionen tagit emot mängder av klagomål från människor som rapporterar att de, trots att de stängt av sig, kunnat logga in på spelsidorna och fått direktreklam från spelbolagen. Myndigheten kommer att agera mot den som inte följer reglerna och regeringen följer noga arbetet.

- Antingen reglerar branschen sig själv – eller så vidtar vi tvingande åtgärder. Svenska folket är med rätta upprörda på den extremt aggressiva marknadsföringen av spel, och att mängden ökar i stadig takt. De senaste dagarna har vi fått frågor om varför regeringen inte skärper lagstiftningen mot detta på en gång. Mitt svar är att det inte finns något som hindrar branschen från att gå före och exempelvis teckna branschöverenskommelser. Det är en chans för spelbranschen att visa Sverige att den vill ta ansvar för en hållbar spelmarknad.

Vi välkomnar att BOS, Branschföreningen för Onlinespel, samma dag som vi kallade licenshavarna till ett möte meddelade att de inleder en dialog mellan sina medlemmar kring frågan. Jag vill dock vara tydlig med att om vi inte på mötet med spelbolagen får signaler om att man tänker ta eget ansvar så tvekar vi inte att gå vidare med skarpare, tvingande åtgärder.

Den omreglering av svensk spelmarknad som vi nu genomför borde ha skett redan för 20 år sedan. Det finns all anledning att vara självkritisk kring att reformen inte skett tidigare. I sammanhanget är det också viktigt att påminna sig om att arbetet med att omreglera en monopolmarknad till licensordning är en mycket omfattande reform.

Det var mot den bakgrunden som regeringen tidigt slog fast att lagstiftningen måste följas upp för att det snabbt ska gå att agera om lagstiftningen visar sig otillräcklig eller behöver justeras. Redan innan lagen trädde i kraft tillsatte vi därför en utredning och gav Statskontoret i uppdrag att följa upp och analysera omregleringen.

En så här omfattande reform kräver en vilja och förståelse från samtliga aktörer för att bli framgångsrik. Under dagens möte gäller det att spelbolagen visar att man förstår sitt ansvar. Regeringen kommer – utan tvekan – att ta sitt.

Ardalan Shekarabi, civilminister (S)

Läs tidigare inlägg:

ATG:s vd: Förbjud reklam om spelbolagen inte skärper sig 

Sper: Förbud mot spelreklam är förhastat, Shekarabi


Innehåll från PA ConsultingAnnons

Innovation avgörande för att accelerera omställningen till en mer hållbar värld

Maria Dickson och Agnes Lundin, konsulter inom finanssektorn på PA Consulting.
Maria Dickson och Agnes Lundin, konsulter inom finanssektorn på PA Consulting.

Finanssektorn har en stor påverkan på vår värld och att tänka hållbart är numera ett måste i branschen. Några som vill ta utvecklingen ett steg längre är PA Consulting (PA) som på flera sätt arbetar för att hitta nya innovativa lösningar med fokus på de 17 globala målen för en hållbar utveckling inom finansbranschen. 

Att skapa fonder med inriktning på hållbar energi, som vatten, sol och vind har länge varit i fokus. Men för att finanssektorn ska bidra till en hållbar värld på riktigt krävs mer än att sluta investera i fossila bränslen och investera grönt. 

– Utöver att åtgärda de klimatskador som redan skett måste vi flytta fokus till att skapa en regenerativ ekonomi och ett samhälle där alla kan trivas, säger Maria Dickson, konsult inom finanssektorn med fokus på hållbarhet och transformation på PA.

Innovationer i fokus

Ett exempel på innovation kopplat till de globala hållbarhetsmålen är Sidas arbete med nätverket SISD (Swedish Investors for Sustainable Development) , där PA bidrar genom att facilitera innovationsprocessen. SISD-nätverket strävar efter att identifiera nya lösningar som stödjer de 17 globala målen för en hållbar utveckling, däribland; ingen fattigdom, ingen hunger och rent vatten för alla. PA:s bidrag till arbetet i SISD sker inom ramen för det innovations- och partnerskapslabb som PA varit med och hjälpt Sida bygga upp sedan 2019. 

– Att investera i utvecklingsländer kan göra stor skillnad både för invånarnas och ländernas ekonomi i stort. Det finns en stor potential i de här länderna och med ”rätt” kapital kan man bidra till en positiv utveckling. Det kan exempelvis ske genom lösningar som sociala obligationer. I längden har dessa obligationer och fonder potentialen att kunna leverera en lika god avkastning som de med fokus på hållbar energi hittills gett. Men det krävs nya kanaler och verktyg för att koppla samman alla aktörer som behöver samarbeta, säger Agnes Lundin, konsult på PA med ansvar för uppdraget på Sida. 

Vid framtagandet av olika innovativa lösningar krävs även god förståelse för finanssektorns olika regelverk.

– Inom bank och finans finns en stor potential att göra skillnad men det är samtidigt en sektor som är hårt reglerad. För att kunna använda innovativa lösningar behövs god kunskap om de krav som ställs på finanssektorns aktörer, avslutar Maria Dickson.

Om PA Consulting 

PA Consulting i Sverige är en ledande rådgivare i transformationsprogram inom privat och offentlig sektor. Managementkonsultföretagets kompetens sträcker sig från framtagande av strategi och design till genomförande av förändringen. PA Consulting sysselsätter 3 200 anställda globalt varav 100 i Sverige. För mer information besök: www.paconsulting.com

 

Mer från PA Consulting

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med PA Consulting och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?